Tăng cường thực hành tiết kiệm

Xem 1-20 trên 20 kết quả Tăng cường thực hành tiết kiệm
 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 24 2   Download

 • Chỉ thị 04/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành tài chính

  doc5p sontinh 18-08-2009 144 19   Download

 • Chi ngân sách nhà nước hiện tại bao gồm gần 30 khoản chi, được sắp xếp vào 3 nhóm: chi thường xuyên; chi đầu tư và phát triển; chi trả nợ, viện trợ nước ngoài Quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản chi ngân sách nhà nước có ý nghĩa hết sức to lớn và quan trọng về mặt kinh tế cũng như xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời là biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm...

  pdf103p chipchip1122 16-03-2013 154 71   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và ngày 26/11/2003; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005; Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

  pdf8p minhtri2205 29-05-2013 27 3   Download

 • BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày...

  pdf5p minhtri2205 04-06-2013 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/07/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

  pdf6p luatsuminhtri 25-06-2013 23 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 28", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo công tác lương thực trong tình hình hiện nay; thông tri của Ban Bí thư về kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc tế Lao động 1-5; chỉ thị của Ban Bí thư về về tăng cường quản lý kinh tế tài chính, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và của nhân dân, ra sức thực hành tiết kiệm trong sản xuất, xây d...

  pdf140p tsmttc_010 20-08-2015 32 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2013 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

  pdf8p bachqua 19-04-2013 21 4   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp tăng cường kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí NSNN.

  pdf108p thangnamvoiva26 21-10-2016 10 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 14/ct-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 44 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf5p bachqua 19-04-2013 13 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT QUÝ TỴ NĂM 2013 Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  pdf7p vuonnhomini 07-02-2013 34 2   Download

 • Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p kimoanh13 29-03-2014 12 2   Download

 • Như vậy để đảm bảo gia tăng nguồn lực cho sản xuất, gia tăng quy mô đầu tư, một mặt phải tăng cường sản xuất tư liệu sản xuất ở khu vực I, đồng thời phải sử dụng tiết kiệm tư liệu sản xuất ở cả hai khu vực. Mặt khác phải tăng cường sản xuất tư liệu tiêu dùng ở khu vực II, thực hành tiết kiệm tư liệu tiêu dùng ở cả hai khu vực. Với phân tích như trên, chúng ta thấy rằng theo quan điểm của C.Mác, con đường cơ bản và quan trọng về lâu...

  pdf12p ttcao5 11-08-2011 26 5   Download

 •   Phần 2 cuốn sách "Hồ Chí Minh tư duy kinh tế" trình bày nội dung tư duy kinh tế của Hồ Chí Minh, bao gồm: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; xác định điểm xuất phát để xây dựng nền kinh tế XHCN; nhiều, nhanh, tốt, rẻ; về tổ chức và quản lý sản xuất; sử dụng các đòn bẩy kinh tế - thực hiện công bằng xã hội; cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh.

  pdf118p uocvongxua03 21-07-2015 25 19   Download

 • Bảo hiểm tử kỳ giảm dần + Bảo hiểm tử kỳ tăng dần + Bảo hiểm thu nhập gia đình + Bảo hiểm thu nhập gia đình tăng lên + Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện Đặc điểm Thời hạnh BH xác định Trách nhiệm và quyền lợi mang tính tạm thời Mức phí BH thấp ví không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được BH. Mục đích Đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất Bảo trợ cho gia đình và gnười thân trong một thời gian ngắn Thanh toán các khoản nợ nần về nhứng...

  pdf8p ttcao2 01-08-2011 41 8   Download

 • Một giải pháp mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí là nâng cấp fi rmware mã nguồn mở cho router nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường sự ổn định và bổ sung nhiều tính năng mới. Lưu ý, bạn chỉ nên thực hiện nâng cấp fi rmware khi router hoạt động chập chờn hoặc hết hạn bảo hành. 1. Chuẩn bị và kiểm tra tính tương thích Tìm kiếm một fl ash fi rmware mã nguồn mở cho router không phải là một vấn đề đơn giản, bởi lẽ đa số bộ định tuyến hiện nay thường...

  pdf4p bibocumi33 18-03-2013 43 7   Download

 • marketing thương mại: Thương mại điện tử và ứng dụng trong marketing Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, bên cạnh những phương tiện quảng cáo truyền thống như TV, báo, tạp chí, Internet đóng vai trò quan trọng và là một phương tiện hiệu quả, tiết kiệm trong việc xây dựng nhận thức của người tiêu dùng đối với một thương hiệu.

  pdf3p muaythai6 25-08-2011 63 18   Download

 • Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Mời các bạn cùng tham khảo chị thỉ để nắm bắt những nội dung chi tiết quan trọng mà chỉ thị đề ra.

  pdf4p kuckucucu 17-05-2012 58 7   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trong tiến trình hội nhập với khu vực và kinh tế thế giới, nhất là khi Việ Nam đã chính thức gia nhập WTO thì việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh là một yêu cầu cấp bách rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà quản lý...

  pdf26p sunshine_10 27-07-2013 49 19   Download

Đồng bộ tài khoản