intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng nhanh về kinh tế

Xem 1-20 trên 356 kết quả Tăng trưởng nhanh về kinh tế
 • Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển bền vững và tăng trưởng nhanh của một số nước trên thế giới, luận án rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp và chính sách nhằm đảm bảo phát triển bền vững đi đôi với tăng trưởng kinh tế nhanh một cách hợp lý trong điều kiện của Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

  pdf212p sutihana 06-12-2016 87 28   Download

 • Bài viết Thử bàn về mô hình kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững giới thiệu vài nét về tăng trưởng kinh tế, nguyên nhân tăng trưởng nhanh, tăng trưởng do tăng nhanh vốn đầu tư, giải pháp ưu tiên cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 23 1   Download

 • Vĩnh Long là một tỉnh nông nghiệp nằm chính giữa ĐBSCL, có sông Tiền sông Hậu – 2 nhánh chính của sông Mê Kông chảy qua, mang đặc trưng chung về kinh tế xã hội của ĐBSCL : một hình thái xã hội tiểu nông (1), không còn giai cấp địa chủ, cũng chưa có chủ nghĩa tư bản.

  pdf7p thangxhh 23-01-2010 306 73   Download

 • Báo cáo tổng hợp này tóm tắt kết quả của một số nghiên cứu chọn lọc về chủ đề tăng trưởng nhanh , bền vững và có lợi cho người nghèo ở châu á ở việt nam nhằm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Những nghiên cứu anỳ do chương trình nghiên cứu của UNDP cho khu vực châu á - thái bình dương về kinh tế học vĩ mô của giảm nghèo. Văn phòng UNDP ở Việt Nam , ILO, và Sida thực hiện hoặc tài trợ được tiến hành trong giai đoạn 2002 - 2004. Dựa...

  pdf33p peheo_1 29-07-2012 150 30   Download

 • Phần 1 Tài liệu tham khảo Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển, công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động - Mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p doinhugiobay_03 24-11-2015 72 29   Download

 • Báo cáo tổng hợp này tóm tắt kết quả của một số nghiên cứu chọn lọc về chủ đề tăng trưởng nhanh , bền vững và có lợi cho người nghèo ở châu á ở việt nam nhằm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Những nghiên cứu anỳ do chương trình nghiên cứu của UNDP cho khu vực châu á - thái bình dương về kinh tế học vĩ mô của giảm nghèo. Văn phòng UNDP ở Việt Nam , ILO, và Sida thực hiện hoặc tài trợ được tiến hành trong giai đoạn 2002 - 2004. Dựa...

  pdf48p transang4 03-10-2012 115 23   Download

 • Đây cũng có thể coi là nguyên nhân ngắn hạn trực tiếp dẫn đến suy thoái kinh tế hầu như kéo dài trong cả thập niên 90 của nền kinh tế Nhật Bản. Kinh tế bong bóng chính là nền kinh tế tăng trưởng cực nhanh của kinh tế Nhật Bản vào cuối thập niên 80, song đó không phải là tăng trưởng thực sự từ sự phát triển các hoạt động sản xuất của cải vật chất như các thời kỳ trước đó mà chủ yếu tăng trưởng giả tạo do sự đầu cơ vào mua bán bất động...

  pdf13p tengteng4 19-11-2011 66 9   Download

 • Lời nói đầu Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước” Công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ giúp chúng ta lực mới để tăng trưởng nhanh tốc độ phát triển, không những thế nhờ có hiện đại hoá...

  pdf15p ttcao8 29-08-2011 35 5   Download

 • Bài viết Đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững trình bày tập trung phân tích về yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, từ đó nêu ra các định hướng đổi mới và một số nhóm giải pháp chủ yếu thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 23 3   Download

 • Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho KTNN của nước ta trì trệ và kém hiệu quả. 3. Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò chủ đạo của KTNN Để tạo khả năng tăng trưởng nhanh và có hiệu quả, các ngành KTNN cần tập trung nguồn lực thích đáng để xây dựng các ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn (công nghiệp năng, điện tử và tin học, công nghệ sinh học, vật liệu mới )...

  pdf6p phuoctam21 02-06-2011 43 2   Download

 • Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI

  pdf22p tengteng4 19-11-2011 40 2   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Kinh tế học vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở, đề cập đến cơ sở lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của nền kinh tế tổng thể, làm nền tảng cho các phân tích chuyên ngành kinh tế khác....

  doc41p kuxataza 28-11-2010 525 217   Download

 • Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gần đây, công tác ngoại giao phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đang đứng trước những nhiệm vụ cụ thể không thể thoái thác. Sau thời kỳ tăng trưởng nhanh trong thập kỷ 90 (tốc độ đạt 3 – 4,5% năm), nền kinh tế thế giới bước vào giai đoạn trì trệ và nhiều bất ổn do những tác động về an ninh, chính trị phức tạp như sự kiện 11/9, cuộc chiến tại Ap-gan-nistan, cuộc chiến Iraq, bệnh dịch SARS. Bên cạnh đó, sự đổ vỡ của thị...

  doc18p cvbn123 15-10-2011 208 87   Download

 • Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước....

  pdf19p truongan 19-11-2009 222 79   Download

 • Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) là tập hợp đầu tiên và duy nhất những quy định đa biên điều chỉnh thương mại dịch vụ thế giới. Được đàm phán trong vòng Uruguay, hiệp định được soạn thảo trong bối cảnh ngành dịch vụ đạt mức tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 30 năm qua và đang có thêm nhiều tiềm năng phát triển nhờ cuộc cách mạng thông tin.

  ppt19p quyen2341988 12-10-2010 240 65   Download

 • Trong cuộc đua tranh phát triền kinh tế hiện nay , vấn đề tăng trưởng nhanh và lâu bền diễn ra gay gắt đối với tất cả các quốc gia . Đối với những nước đi sau , có điểm xuất phát thấp về kinh tế , yêu cầu này đặt ra như một đòi hỏi sống còn ; Hoặc là đuổi kịp vươn lên phía trước , hoặc là tụt lại sau và ngày càng xa rời các cơ hội phát triển . Trước những diễn biến phức tạp đó của thế giới ,Việt Nam cũng có những cải...

  pdf27p cugiai1311 01-11-2012 142 45   Download

 • Điều tiết xuất nhập khẩu, bảo hộ thị trường nội địa, tăng thu ngân sách nhà nước, công cụ mậu dịch mang tính minh bạch hơn các công cụ phi thuê, công cụ phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại và gây áp lực đối với các bạn hàng. Giảm thuế quan là biện pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến độ hội nhập khu vực và thế giới về kinh tế.

  pdf53p uocmothuchien 04-08-2011 162 44   Download

 • Tình hình tri?n kinh tế thế giới Việc kinh tế toàn cầu phục hồi nhanh hơn dự kiến do tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh tại châu á trong 6 tháng đầu năm 2010 và nhu cầu của khu vực kinh tế của Mỹ phục hồi là cơ sở quan trọng để Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong tháng 7 đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2010, từ mức 4,2% theo dự báo trước đây lên 4,6%. Những lo ngại về một cuộc khủng hoảng kép bắt nguồn từ vấn đề về...

  pdf10p manutd1907 21-09-2012 87 24   Download

 • Hơn 20 năm qua, kể từ khi bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh, đạt được nhiều thành tựu lớn, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của cải xã hội ngày càng nhiều, hàng hóa ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đất nước chẳng những giữ vững được ổn định chính trị trước những chấn động...

  pdf29p bandoctl 01-07-2013 112 24   Download

 • Ngày 9/01/2001, Tổng thống Ecuador chấp nhận đồng dollar Mĩ (USD) là một công cụ tiền tệ chính thức, hợp pháp. Ngày nay, trong một thời đại phát triển như vũ bão với sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại thế giới, hầu hết các nước trên thế giới đều có nhu cầu về một đồng tiền mạnh (USD là một trong số đó). Và vì vậy những sự kiện về việc phá giá đồng tiền nước nào đó so với đồng USD hay chấp nhận USD được lưu hành một cách rộng rãi trên đất nước...

  pdf40p banglang_1523 19-07-2012 56 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng nhanh về kinh tế
p_strCode=tangtruongnhanhvekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2