intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Xem 1-20 trên 485 kết quả Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 • Để làm rõ yếu tố ảnh hưởng tới quyết định vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nghiên cứu đã thực hiện điều tra 255 sinh viên và cựu sinh viên của Học viện có vay và không vay vốn ưu đãi trong giai đoạn 2014-2017.

  pdf9p vitheseus2711 22-10-2019 8 2   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành tại trại chăn nuôi dê của Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm đánh giá ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), ruzi (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (Leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và thành phần hoá học của sữa dê Saanen. Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình ô vuông la tinh 4 x 4 gồm có 4 con dê Saanen (chu kỳ tiết sữa thứ 4), 4 loại cây thức ăn và 4 giai đoạn.

  pdf6p nguyenhong1235 29-11-2018 43 0   Download

 • Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam do tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện với 150 đại biểu cho các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nhiều đại biểu đến từ các nước khác. Tập kỷ yếu hội thảo sau đây sẽ cung cấp những tư liệu cần thiết cho các cấp quản lý, các cơ quan KH&CN.

  pdf119p talata_6 23-12-2014 369 135   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra mật độ và hàm lượng protein thích hợp để ương nuôi cá lóc đầu nhím thương phẩm. Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Thuỷ sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thí nghiệm được bố trí trong các bể composite (1m3 /bể), mỗi công thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm 1 nhằm đánh giá ảnh hưởng của ba mật độ nuôi 70, 80, 90 con/m3 (cỡ cá 8,90 ± 0,45 g/con) lên tốc độ sinh trưởng của cá khi sử dụng thức ăn viên 42% protein.

  pdf10p meriday 19-04-2019 36 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá thực trạng sử dụng quỹ đất nông nghiệp và xác định hướng sử dụng phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh trong thời kì mới. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh theo 3 tiểu vùng: (1) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp thuần; (2) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp chịu tác động của quá trình công nghiệp hóa và (3) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của đô thị hóa, với 5 loại sử dụng đất (LUT) nông nghiệp đặc trưng và 14 kiểu sử dụng đất chính.

  pdf10p meriday 19-04-2019 59 4   Download

 • Liên kết trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam rất hạn chế do nhiều nguyên nhân, một trong số đó là thiếu các cơ sở khoa học liên quan. Mục đích của nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp.

  pdf8p vitheseus2711 22-10-2019 35 4   Download

 • Bài báo này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng mức độ mặn hóa đất nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang trên cơ sở sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách (IDW). Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích không bị mặn hóa chiếm tỷ lệ khá cao (chiếm 44,23% tổng diện tích đất nông nghiệp) và không còn diện tích đất bị mặn hóa ở mức độ nặng. Diện tích đất bị mặn hóa ở mức nhẹ chiếm 30,79%, tập trung tại huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. Diện tích đất bị mặn hóa ở mức trung bình chiếm 24,98%, tập trung tại các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A và thị xã Long Mỹ.

  pdf9p nguyenhong1235 29-11-2018 34 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đặt ra là định hướng quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với tiềm năng đất đai, tạo ra cơ sở không gian cho doanh nghiệp và người dân đầu tư vào nông nghiệp tại huyện Lương Tài. Các phương pháp được kết hợp sử dụng trong nghiên cứu là đánh giá đất, điều tra và xử lý số liệu…

  pdf10p vicoachella2711 27-10-2020 14 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng ứng dụng vòng tẩm progesterone do Việt Nam sản xuất (vòng ProB) trên đàn bò sữa sinh sản tại Ba Vì, Hà Nội trong thời gian từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017. Với công thức gây động dục chủ động Ovsynch kết hợp vòng tẩm progesterone (vòng ProB ở nhóm thí nghiệm và vòng CIDR® ở nhóm đối chứng), kết quả đàn bò động dục trở lại cao ở cả hai nhóm (P > 0,05), chủ yếu tập trung khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 3 sau khi kết thúc công thức.

  pdf9p nguyenhong1235 29-11-2018 27 1   Download

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017 cung cấp đến bạn đọc với các bài viết: Cần lấy yếu tố con người làm trung tâm cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển hiệu quả và bền vững...

  pdf68p nguathienthan1 24-11-2019 43 1   Download

 • Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu: Số 6/2018 trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng biến đổi nhanh fourier (FFT) nghiên cứu cấu trúc bão và sự phát triển xoáy bão trong sơ đồ ban đầu hóa xoáy động lực, phương pháp đánh giá năng lượng bão dựa trên các chỉ số năng lượng, thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp ở Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p vitunis2711 11-12-2019 22 1   Download

 • Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 4/2020 thông tin đến các bạn một số bài viết: để doanh nghiệp khoa học và công nghiệp đóng góp nhiều hơn vào GDP; vô cơ hóa hay hữu cơ hóa nông nghiệp ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ hiện đại bảo tồn và phát triển các nguồn gen bản địa quý hiếm; sản xuất thành công vắc xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới ở quy mô công nghiệp...

  pdf68p trinhthamhodang1214 04-08-2020 14 1   Download

 • Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 4B/2020 với một số bài viết: Thương mại biên giới của Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra; Kiều hối và hàm ý chính sách: Nhìn từ góc độ cung - cầu; Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản; Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta...

  pdf68p trinhthamhodang1214 04-08-2020 24 1   Download

 • Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 6A/2020 thông tin đến các bạn một số bài viết: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và những đóng góp bước đầu trong lĩnh vực nông nghiệp; làm chủ công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển tự động thiết bị chiết xuất và cô đặc cao dược liệu; Những phát hiện mới tiêu biểu về di sản ở Tây Nguyên; Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường...

  pdf68p trinhthamhodang1214 04-08-2020 20 1   Download

 • Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu: Số 14 - tháng 6/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng bộ chỉ số và quy trình MRV phát thải khí nhà kính lĩnh vực luyện kim ở Việt Nam, nghiên cứu phân vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Sơn La, dao động của các cực trị khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan tại tỉnh Quảng Trị, đánh giá chất lượng nước các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf108p vimississippi2711 08-12-2020 12 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình không gian ba chiều từ dữ liệu OpenStreetMap, một hệ thống bản đồ mở của dự án Thông tin địa lý tình nguyện (VGI). Trên cơ sở các dữ liệu không gian của hệ thống bản đồ OpenStreetMap, khu vực trung tâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các thông tin thuộc tính cơ bản về chiều cao và hình dạng bên ngoài của các đối tượng được bổ sung nhằm mô phỏng các tòa nhà ở mức độ chi tiết LOD2 theo tiêu chuẩn CityGML. Mô hình không gian ba chiều được hiển thị trực quan trên mạng internet thông qua WebGL F4 Map.

  pdf7p meriday 19-04-2019 23 0   Download

 • Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng, kinh tế và môi trường. Nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp được thực hiện tại Tây Bắc như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, thị trường. Mặc dù vậy, tỷ lệ nghèo của vùng hiện cao nhất trên cả nước, gấp hơn 3 lần tỷ lệ bình quân chung và được coi là “lõi nghèo”.

  pdf11p vitheseus2711 22-10-2019 23 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày N25, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm dòng lúa thơm chất lượng cao Gia Lộc 516 (GL516), kết quả chọn tạo dòng mẹ lúa lai hai dòng (TGMS) chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf116p vithomas2711 17-03-2020 37 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 9/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả phục tráng giống lúa Khẩu nẩm pua tại huyện Tràng Định, nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống lúa BC15 tại Đồng bằng sông Cửu Long, xác định mật độ gieo sạ và lượng phân đạm phù hợp cho giống lúa OM6976 tại Ninh Thuận,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf124p vithomas2711 17-03-2020 31 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 10/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn lọc giống chè LP18, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống chè hương Bắc Sơn, kết quả khảo nghiệm giống lúa thuần PB61 tại các tỉnh miền Bắc, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống cỏ phục vụ chăn nuôi trâu, bò tại Hoàng Su Phì - Hà Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf134p vithomas2711 17-03-2020 26 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
p_strCode=tapchikhoahocnongnghiepvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2