intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định dự án đầu tư chương 1

Xem 1-20 trên 56 kết quả Thẩm định dự án đầu tư chương 1
 • Chương 1 Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư gồm có các ý chính sau: Mục tiêu của thẩm định, các giai đoạn của thẩm định dự án, nội dung phân tích, khung phân tích dự án.

  pdf11p depthat 26-03-2014 203 68   Download

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư chương 1, 2: Khái niệm kinh tế đầu tư, nội dung lập dự án đầu tư trình bày nội dung về phân loại đầu tư, đầu tư trực tiếp, đầu tư nước ngoài, hình thức đầu tư, nhà đầu tư, tính khả thi của một dự án đầu tư,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf10p tranvantan78 30-07-2014 135 56   Download

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1&2 cung cấp cho người học các khái niệm về kinh tế đầu tư, phân loại dự án đầu tư, hình thức đầu tư, nội dung lập dự án đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p koxih_kothogmih5 29-08-2020 8 3   Download

 • Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Thẩm định dự án đầu tư - Chương 6 trình bày 1 số vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, những cơ sở pháp lý để thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định dự án đầu tư.

  pdf51p kieuphong21055 07-09-2010 1076 536   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về tổng quan dự án đầu tư, khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án đầu tư, vai trò của nhà đầu tư, tổng quan về dự án đầu tư, khái niệm, vai trò và yêu cầu của dự án.

  pdf40p model_12 22-04-2014 108 20   Download

 • Nội dung chương 1 trình bày các khái niệm căn bản, các giai đoạn thẩm định dự án đầu tư, khung thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p uocvong09 19-10-2015 48 4   Download

 • (NB) Phần 1 Tài liệu Bài giảng thẩm định dự án đầu tư do TS. Phạm Xuân Quang biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Chương 1 - Cơ sở phương pháp lý luận, chương 2 - Thiết lập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p doinhugiobay_00 05-11-2015 111 52   Download

 • Phần 1 Tài liệu Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về môn học đầu tư và thẩm định dự án; các kỹ thuật cơ bản trong thẩm định dự án đầu tư, thẩm định luồng tiền, dự toán vốn và các quyết định đầu tư; phân tích chi phí, lợi ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf248p doinhugiobay_00 01-11-2015 85 38   Download

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt12p tangtuy20 27-07-2016 49 6   Download

 • Nội dung chương 1 Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính: đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, đặc điểm đầu tư, các loại hình đầu tư, mục tiêu của dự án đầu tư, những yêu cầu của dự án đầu tư.

  pdf11p expensive_12 07-07-2014 142 44   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Đầu tư và thẩm định dự án (dành cho chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa), phần 2 trình bày các nội dung: Giá bóng, lựa chọn tỷ lệ chiết khấu và các phương pháp triết khấu trong thẩm định dự án đầu tư, môi trường và thẩm định dự án, trọng số phúc lợi, rủi ro bất định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf222p doinhugiobay_00 01-11-2015 110 38   Download

 • Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người đọc những kiến thức tổng quan về dự án đầu tư, phân loại đầu tư, nghiên cứu cơ hội đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, phân tích dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_01 09-11-2015 74 11   Download

 • "Báo cáo tốt nghiệp: Thẩm định tín dụng trung dài hạn đối với các dự án đầu tư" có kết cấu gồm 2 chương. Trong đó, chương 1 giới thiệu về cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư, chương 2 trình bày về thẩm định tín dụng một dự án đầu tư cụ thể. Cùng tham khảo nhé.

  doc177p ngocchanhgl 05-04-2012 321 107   Download

 • Khaí niêṃ dự ań đâù tư Trên phương diêṇ quan̉ lý. Trên phương diêṇ phat́ triên̉. Xet́ vê ̀ măṭ hiǹ h thưć : Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Xet́ vê ̀ măṭ nôị dung: DAĐT là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết, được bố trí theo kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa...

  ppt17p ocsen_2015 23-06-2013 219 52   Download

 • 1. Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng đến sự ra đời và thực hiện dư án đầu tư Môi trường kinh tế vĩ mô. Môi trường chính trị, luật pháp. Môi trường văn hóa, xã hội. Môi trường tự nhiên và nguồn tài nguyên có thể khai thác để thực hiện dự án.

  ppt4p ocsen_2015 23-06-2013 120 26   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn ngành dệt tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long" trình bày nội dung chính gồm 3 chương: Chương 1 Tổng quan về ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long và công tác thẩm định các dự án đầu tư, chương 2 thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn ngành dệt tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long, chương 3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư ngành dệt may tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Thăng Long.

  pdf123p tienthanhcong7892 29-05-2014 106 23   Download

 •  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư: Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản, phân tích thị trường sản phẩm của dự án, phân tích về kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu tổ chức quản lý dự án qua nội dung 4 chương đầu tài liệu.

  pdf67p uocvongxua02 19-05-2015 125 36   Download

 • Bài giảng phân tích và lựa chọn dự án đầu tư: Chương 1: Mở đầu một số khái niệm tổng quát cung cấp định nghĩa, khái niệm của một số thuật ngữ cơ bản: đơn vị kinh doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành quản lý doanh nghiệp.

  pdf16p luungoc91 31-03-2014 84 24   Download

 • Bài giảng Tài trợ dự án đầu tư trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về dự án đầu tư, các nội dung cần thiết để lập và thẩm định dự án. Các nội dung chính trong chương 1 và chương 2 trình bày những nội dung chính như sau: Đầu tư và dự án đầu tư, lập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p allbymyself_10 24-02-2016 80 14   Download

 • Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 1: Tổng quan về hoạch định ngân sách vốn đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Đầu tư và phân loại đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, hoạch định ngân sách vốn đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p tieu_vu11 17-06-2018 27 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thẩm định dự án đầu tư chương 1
p_strCode=thamdinhduandautuchuong1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2