intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định dự án đầu tư chương 5

Xem 1-20 trên 31 kết quả Thẩm định dự án đầu tư chương 5
 • Chương 5 Suất chiết khấu của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư sẽ giúp các bạn hiểu về khái niệm, chi phí sử dụng vốn, suất chiết khấu và quan điểm đánh giá.

  pdf8p depthat 26-03-2014 171 62   Download

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư chương 5: Chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án trang bị cho sinh viên các kiến thức về giá trị tiền tệ theo thời gian, quan hệ lãi suất theo thời kỳ khác nhau, biểu đồ dòng tiền của thời gian, giá trị tiền tương đương, phương pháp chiết giảm dòng tiền.

  pdf30p tranvantan78 30-07-2014 130 48   Download

 • Bài giảng "Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 5: Chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án" giới thiệu các công cụ dùng làm thước đo để so sánh các dự án, phục vụ mục đích của ra quyết định lựa chọn dự án hợp lý về quan điểm và hiệu quả kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p koxih_kothogmih5 29-08-2020 3 1   Download

 • Nội dung chương 5 Phân tích tài chính thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính: tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, xác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

  pdf116p expensive_12 07-07-2014 161 61   Download

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Thẩm định dự án đầu tư phát triển - Bài 5: Các tiêu chí thẩm định dự án, trình bày các nội dung chính: phương pháp chiết khấu ngân lưu, phương pháp truyền thống, giá trị hiện tại ròng Suất sinh lợi nội tại, thời gian hoàn vốn.

  pdf7p duongxuan92 14-04-2014 132 23   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - GS.TS.Bùi Xuân Phong gồm có 5 chương trình bày một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt381p namthangtinhlang_00 31-10-2015 270 107   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày những thách thức trong phân tích ngân lưu, tại sao phải phân tích rủi ro dự án, các phương pháp phân tích rủi ro, các công cụ phân tích rủi ro, phân tích rủi ro với sự mô phỏng, các bước phân tích rủi ro tài chính.

  pdf15p uocvong09 19-10-2015 87 12   Download

 • Chương 5: Phân tích tài chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quát về phân tích tài chính của dự án, huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án, xác định suất chiết khấu, tác động lạm phát đến dự án, giá trị tiền tệ theo thời gian, xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án.

  ppt118p tangtuy20 27-07-2016 63 11   Download

 • Khái niệm: Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh trực tiếp đến khả năng thực hiện và hiệu quả của của dự án để từ đó ra quyết định đầu tư cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án. - Thẩm định dự án là quá trình độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. - Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. - Các kết luận thẩm định là...

  ppt17p plzloveme 20-11-2012 190 52   Download

 •   Giáo trình Quản trị dự án đầu tư: Phần 2 trinh bày các kiến thức cơ bản về phân tích tài chính các dự án đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư qua nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf87p uocvongxua02 19-05-2015 111 40   Download

 • Khái niệm: Nghiên cứu kỹ thuật dự án là việc phân tích, lựa chọn phương pháp sản xuất, công nghệ và thiết bị, nguyên vật liệu, địa điểm… phù hợp với những ràng buộc về vốn, trình độ quản lý và kỹ thuật, quy mô thị trường, yêu cầu của cầu của xã hội về việc làm và giới hạn cho phép về mức độ ô nhiễm môi trường do dự án tạo ra.Cho biết nên đầu tư như thế nào là có lợi nhất và khôn ngoan nhất • Là tiền đề cho phân tích tài chính và kinh tế - xã hội của dự án...

  ppt28p ocsen_2015 23-06-2013 99 28   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm có 5 chương trình bày một số vấn đề chung về quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quản trị thẩm định dự án đầu tư, quản trị triển khai dự án, quản trị doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  ppt203p namthangtinhlang_00 29-10-2015 69 13   Download

 • CÁC GIẢI PHÁP HÒAN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG QUYẾT ĐỊNH CHO VAY DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương I: Cơ sở lý luận về thẩm định và cho vay dài hạn I.Mục tiêu, đối tượng thẩm định tín dụng trung và dài hạn Tín dụng trung hạn là những khoản tín dụng có thời hạn từ 1 cho đến 5 năm. Tín dụng dài hạn là những khoản tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Ngân hàng cấp các khoản tín dụng trung hoặc dài hạn cho khách hàng nhằm mục đích...

  pdf18p tuoanh05 04-08-2011 164 64   Download

 • Môn học thẩm định tín dụng gồm 6 chương sau đây. Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng, chương 2: Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng, chương 3: Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, chương 4: Thẩm đỊnh phương án kinh doanh và dự án đầu tư, chương 5: Thẩm đỊnh tài sản bảo đảm, chương 6: Lập tờ trình thẩm định tín dụng.

  pdf197p kimcang111 31-03-2014 447 148   Download

 • Chương 5 Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Những vần đề chung về tín dụng tài trợ dự án đầu tư, thẩm định tín dụng trung dài hạn và lập phương án cho vay, các hình thức tín dụng trung dài hạn.

  pdf70p luongmylm 26-03-2014 204 78   Download

 • Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 5: Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về tín dụng tài trợ dự án đầu tư, thẩm định tín dụng trung dài hạn và lập phương án cho vay, cho vay theo dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf49p tsmttc_004 11-06-2015 71 22   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án gồm 5 chương trình bày các nội dung tổng quan về quản trị dự án như: tổng quan về quản trị dự án, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, điều phối trong quản trị dự án đấu tư, quản trị rủi ro, nhà quản trị dự án.

  pdf61p red_12 15-05-2014 84 17   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Đầu tư dài hạn có nội dung trình bày khái niệm và phân loại dự án đầu tư, các tiêu chuẩn trong thẩm định dự án, dòng tiền của dự án, lựa chọn dự án loại trừ nhau có đời sống không bằng nhau, chi phí sử dụng vốn của dự án.

  ppt71p hoangthuyfc 21-08-2014 154 16   Download

 • Chương 5 của bài giảng Đầu tư quốc tế giúp người học có thêm những hiểu biết về ngân sách vốn cho công ty đa quốc gia. Trong chương này sẽ đề cập đến một số nội dung như: Các cơ sở của ngân sách vốn, các vấn đề trong phân tích đầu tư nước ngoài, thẩm định dự án đầu tư nước ngoài, phân tích rủi ro chính trị, lượng giá phương án phát triển và dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p tangtuy02 11-03-2016 59 14   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 5 Xác định giá trị kinh tế giới thiệu các khái niệm, các loại giá mờ, xác định giá trị kinh tế. Giá thị trường nhà phân tích tài chính sử dụng giá thị trường của các hàng hóa và dịch vụ mà chủ thể dự án phả trả hoặc được nhận.

  ppt12p top_12 18-04-2014 120 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thẩm định dự án đầu tư chương 5
p_strCode=thamdinhduandautuchuong5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2