intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tham gia bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 596 kết quả Tham gia bảo hiểm xã hội
 • Bài giảng "Quản lý thu bảo hiểm xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về quản lý thu bảo hiểm xã hội; quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; quản lý mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng "Quản lý chi bảo hiểm xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý chi bảo hiểm xã hội ở Việt Nam; quy trình quản lý chi trả bảo hiểm; phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý chi trả bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p khanhchi2560 17-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát chung về hồ sơ, quản lý hồ sơ bản hiểm xã hội; quản lý hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p khanhchi2560 17-05-2024 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị bảo hiểm xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kinh nghiệm quản trị bảo hiểm xã hội một số quốc gia trên thế giới; quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và mối quan hệ với tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p khanhchi2560 25-05-2024 3 3   Download

 • Trong thời kì phát triển hiện nay, bảo hiểm nhân thọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở thành sản phẩm được nhiều người quan tâm.Vai trò quan trọng của bảo hiểm với tư cách là một loại hình dịch vụ tài chính và là một trong những cơ chế đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế quốc dân. Cùng tham khảo bài viết "Thị trường bảo hiểm nhân thọ - Cơ hội và thách thức" sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 7 2   Download

 • Nghiên cứu "Thực hiện triển khai chính sách tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về y tế tại tỉnh Lai Châu" cho thấy tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành công nhất định trong việc triển khai chính sách. Sự đầu tư cho y tế trong giai đoạn 2015-2020 giúp cho tỉnh Lai Châu đạt và vượt một số chỉ tiêu về chi đầu tư phát triển hệ thống bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ, số bác sĩ bình quân/10.000 dân, số giường bệnh, tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, và độ bao phủ của hệ thống bảo hiểm y tế.

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 5 0   Download

 • Bài viết "Thách thức từ già hóa dân số đối với chi tiêu y tế ở Việt Nam" nghiên cứu về những thách thức lên chi tiêu y tế do già hóa dân số ở Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2020. Từ đó đưa ra hai khuyến nghị là duy trì mức chi tiêu y tế từ tiền túi và tăng mức phí đóng góp vào quỹ bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính y tế do quá trình già hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 5 0   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân Việt Nam" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện cho cả Việt Nam và theo khu vực (thành thị và nông thôn). Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là hồi quy logit đa thức với biến phụ thuộc là biến danh nghĩa với 3 lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Dữ liệu cho nghiên cứu được lấy từ cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) của Tổng cục Thống kê các năm 2018 và 2020.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa" trình bày về: (i) những áp dụng AI trong hoạt động ngành bảo hiểm Việt Nam hiện nay, (ii) đánh giá những những cơ hội, thách thức khi áp dụng AI vào các hoạt động kinh doanh của DNBH trong bối cảnh toàn cầu hóa, (iii) đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường áp dụng AI trong doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 7 5   Download

 • Bài viết "Tương quan giữa tỷ lệ đóng và tỷ lệ hưởng trong chế độ hưu trí ở Việt Nam" đề cập đến sự phụ thuộc tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng vào tỷ lệ đóng góp thông qua phương trình tổng số tiền tích lũy được trong toàn bộ thời gian làm việc và hưởng lương hưu cân bằng với tổng số tiền được hưởng trong chế độ hưu trí cho 2 trường hợp. Tính toán ở mức đơn giản, ta giả định lãi suất, thuế, lạm phát đều bằng không và lương của người lao động không thay đổi qua các năm làm việc.

  pdf6p cotieubac1004 14-03-2024 6 1   Download

 • Bài viết "Thách thức đối với tài chính y tế ở Việt Nam khi thực hiện bao phủ y tế toàn dân" phân tích mô hình tài chính y tế của Việt Nam, đánh giá hiệu quả của các chính sách, đồng thời xác định tiềm năng tài trợ của các nguồn quỹ khác nhau. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, để tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, Việt Nam phải mở rộng phạm vi bao phủ, giảm chi tiêu y tế từ tiền túi, giảm phân mảnh quỹ, hoàn thiện cơ chế chi trả, củng cố tổ chức, quản lý bảo hiểm y tế.

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội" nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) của người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đã đề xuất một mô hình cấu trúc của mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia BHXHTN của NLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 325 Mẫu khảo sát đã được thu thập và phân tích, phương pháp PLS-SEM được sử dụng để kiểm định 11 giả thuyết đề xuất.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Già hóa dân số và vấn đề người cao tuổi tham gia thị trường lao động" trình bày thực trạng người cao tuổi tham gia thị trường lao động ở Việt Nam, phân tích những tác động kinh tế - xã hội của nó.

  pdf7p cotieubac1004 14-03-2024 5 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội của phụ nữ lao động phi chính thức" tổng quan các nghiên cứu về BHXH nhằm làm rõ thực trạng tham gia BHXH của phụ nữ thuộc lao động phi chính thức trong và ngoài nước để từ đó phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHXH. Kết quả cho thấy, phần lớn lao động phụ nữ không chính thức chưa được tiếp cận BHXH và gặp nhiều rào cản về nhận thức, cơ hội tiếp cận, khả năng tham gia, tiếp cận thông tin, bất bình đẳng giới, quyền lợi về chính sách bảo hiểm cũng như yếu tố văn hóa xã hội.

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Đảm bảo quyền tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" tập trung phân tích việc bảo đảm quyền tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động (NLĐ) khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) bao gồm: (i) Quyền tham gia BHXH của NLĐ, (ii) Thực trạng tham gia BHXH của doanh nghiệp và NLĐ trong doanh nghiệp FDI, (iii) Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm quyền tham gia BHXH cho NLĐ.

  pdf7p cotieubac1004 14-03-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Tiếp cận an sinh xã hội của lái xe công nghệ Grab tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh" bàn về khả năng tiếp cận an sinh xã hội của lái xe công nghệ trên cơ sở dữ liệu định lượng của cuộc khảo sát lái xe Grab tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Bài viết đánh giá về nhận thức của lái xe công nghệ về các chương trình an sinh xã hội (ASXH), khả năng tiếp cận và tham gia chương trình ASXH, những khó khăn khi tiếp cận các chương trình an sinh xã hội và nhu cầu tham gia các chương trình ASXH. Bài viết trình bày những phát hiện chính.

  pdf7p cotieubac1004 14-03-2024 6 0   Download

 • Bài viết "Tăng cường đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội" tập trung phân tích thực trạng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP. Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 4 2   Download

 • Bài báo tập trung đánh giá các yếu tố tác động tới việc tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, của người lao động trên toàn quốc làm việc trong doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Khu vực doanh nghiệp tư nhân có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam và thu hút lượng lớn người lao động.

  pdf15p gaupanda016 01-03-2024 5 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận "Thực trạng và giải pháp thu hút số lượng người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" nhằm tìm hiểu đề tài chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra nguyên nhân dẫn tới ưu, nhược điểm trong công tác thu hút số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tại Tỉnh Hưng Yên; Xuất phát từ thực trạng và nhu cầu đề xuất các giải pháp, khuyến nghị đối với các cấp các ngành liên quan nhằm mục tiêu thu hút số lượng lớn người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  pdf70p boghoado01 05-12-2023 12 8   Download

 • Luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng "Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định tham gia bảo hiểm vi mô của người có thu nhập thấp tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng mô hình một số nhân tố ảnh hưởng tới ý định tham gia BHVM của người có thu nhập thấp với những nhân tố mang đặc thù của Việt Nam; Đề xuất các khuyến nghị cho các tổ chức cung cấp sản phẩm BHVM tại Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy ý định tham gia BHVM của người có thu nhập thấp.

  pdf215p vijeff 01-12-2023 14 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2