Thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước

Xem 1-20 trên 886 kết quả Thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước
 • Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà Nước. Công

  doc11p dangtan_xp 03-10-2011 299 49   Download

 • Việc đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (DN) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

  pdf182p lanlan38 01-04-2013 76 30   Download

 • Những đột phá trong cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2000 - 2010 ở Việt Nam Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là sự kiện Luật doanh nghiệp năm 1999 được Quốc hội ban hành vào ngày 12/06/1999, có hiệu lực thực thi từ ngày 01/01/2000 đến ngày 30/06/2006, thay thế cho Luật công ti năm 1990 và Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990.

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 32 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC PHÍA NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf2p caytudang 20-04-2013 35 2   Download

 • Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải làm thí điểm chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp”.

  pdf12p minhtam 13-07-2009 1849 663   Download

 • Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 473 66   Download

 • Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"

  doc3p bachdiemmy 16-12-2009 418 45   Download

 • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm 1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn....

  pdf94p lanlan38 02-04-2013 89 22   Download

 • Tập đoàn kinh tế nhà nước được thành lập nhằm năm mục tiêu, trong đó có hai mục tiêu liên quan đến ngành nghề kinh doanh, gồm: tập trung đầu tư và huy động nguồn lực hình thành những nhóm công ty quy mô lớn trong các ngành, lĩnh vực then chốt

  pdf19p kocotienchoigame 11-03-2011 65 15   Download

 • Sự thiếu hoàn thiện có thể được nhận diện trên nhiều khía cạnh, từ mục tiêu thành lập, ngành nghề kinh doanh, cho đến cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành trong tập đoàn, vấn đề quản lý cũng như các quy định về quản lý đầu tư trong tập đoàn kinh tế nhà nước.

  pdf19p kocotienchoigame 11-03-2011 69 13   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Lĩnh vực giá Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf3p xanh_hyvong 10-08-2010 43 9   Download

 • Khái niệm về thành lập và đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp. 1.1. khái niệm: - Ở góc độ kinh tế : thành lập doanh nghiệp là việc chuẩn bị các điều kiện vật chất cần và đủ để hình thành 1 tổ chức kinh doanh. Nhà đầu tư phải chuẩn bị trụ sở, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, thiết bị kĩ thật, đội ngũ nhân công, nhà quản lí.

  pdf16p yenhoangbank321 25-06-2013 42 7   Download

 • Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà...

  doc81p luan_luan_pn 25-03-2013 80 15   Download

 • Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Thành lập doanh nghiệp và quy chế thành viên của doanh nghiệp có nội dung trình bày về đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

  ppt13p hoa_cuc91 30-06-2014 42 7   Download

 • Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh, UBND các huyện thị.

  pdf5p chuonchuongiay 04-01-2011 64 5   Download

 • Quyết định số 1272/2003/QĐ-UB V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (cổ phần hóa bộ phận Khu Công nghiệp Hiệp Phước)do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdn8 31-10-2009 31 3   Download

 • Quyết định số 1270/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Vinabico-Kotobuki (Doanh nghiệp phụ thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdn8 31-10-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 944/2003/QĐ-UB Về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Xí nghiệp in số 4 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdn8 31-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định số 943/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Kỹ thuật xây dựng quận Phú Nhuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdn8 31-10-2009 33 1   Download

 • Quyết định số 940/2003/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn địa ốc Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdn8 31-10-2009 34 1   Download

Đồng bộ tài khoản