intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh tra tài chính

Xem 1-20 trên 2681 kết quả Thanh tra tài chính
 • Giáo Trình "Giáo trình Thanh tra tài chính" do PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh chủ biên và tập thể giảng viên của Học viện Tài chính biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Học viện Tài chính cũng như sinh viên ngành kinh tế của các trường Đại học khác trong cả nước. Nội dung giáo trình xoay quanh các vấn đề về thanh tra tài chính như tổng quan về thanh tra, nêu lên những vấn đề cơ bản về thanh tra tài chính, giải thích cho người học biết thanh tra thu và chi ngân sách Nhà nước, thanh tra tài chính doanh nghiệp là như thế nào để sinh viên có kiến thức vững vàng về môn học này.

  pdf278p namde02 21-03-2013 268 90   Download

 • Quyết định 64/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thanh tra Tài chính

  doc13p trongthuy 18-08-2009 303 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thanh tra tài chính; mã số 012249', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p titihaudau 09-06-2011 60 15   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'slide bài giảng môn thanh tra tài chính chương 3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt71p trunglm1991 24-06-2012 125 31   Download

 • Tham khảo tài liệu Thủ tục Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Để giúp các bạn nắm được các bước trình tự, cách thức hoạt động của thủ tục.

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 118 22   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản nhất về lý luận và thực tiễn hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa trong thời gian tới.

  pdf141p anhinhduyet000 01-07-2019 18 5   Download

 • Luận văn luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về thanh tra hành chính. Phân tích thực trạng về thanh tra hành chính ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Xác định những ƣu điểm, hạn chế về thanh tra hành chính tại thành phố Tuyên Quang, phát hiện những mặt tích cực đã làm và những mặt hạn chế trong công tác thanh tra. Đề xuất những phương hướng, giải pháp đảm bảo thanh tra hành chính tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

  pdf97p anhinhduyet000 01-07-2019 17 3   Download

 • Việc thanh tra thực hiện phương án điều tra thống kê và chấp hành chế độ báo cáo thống kê những năm qua của Thanh tra Thống kê, phần lớn chỉ thực hiện trong nội bộ ngành Thống kê, thực chất đây cũng chỉ là cuộc thanh tra hành chính trong hệ thống thống kê tập trung, việc thực hiện cuộc thanh tra chuyên ngành Thống kê giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thực hiện chức năng quản lý nhà nước còn khiêm tốn.

  pdf31p volkath 29-11-2019 19 3   Download

 • Bố cục của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận chung về thanh tra và thanh tra hành chính; Thực trạng thanh tra hành chính tại Thanh tra thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Phương hướng, giải pháp bảo đảm thanh tra hành chính tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

  pdf24p anhinhduyet000 01-07-2019 24 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của thanh tra hành chính; đánh giá đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của thanh tra hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở đó luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra hành chính, đồng thời đóng góp vào quá trình hoàn thiện pháp luật về thanh tra hành chính ở các Bộ nói chung và tại Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

  pdf85p kethamoi5 30-05-2020 10 1   Download

 • Đề tài có nhiệm vụ sau: Đưa ra được khái niệm, quan điểm, mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra hành chính; vị trí, vai trò của hoạt động thanh tra hành chính, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra hành chính. Đánh giá được thực trạng hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn huyện Minh Hóa trong thời gian qua, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 8 0   Download

 • Nhằm giúp giáo viên và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán trình bày nội dung về tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm toán nội bộ, phân biệt kiểm toán báo cáo tài chính với kiểm tra kế toán, thanh tra tài chính và thanh tra Nhà nước.

  ppt20p lamtran89 12-07-2014 201 61   Download

 • Hoạt động tài chính doanh nghiệp thể hiện sự vận động của vốn giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác nội bộ doanh nghiệp. hàng các tổ chức tín dụng phát sinh trong quá trình doanh nghiệp vay vàg hoàn ảnh hưởng vốn trả lãi cho khách hàng, cho các tổ chức tín dụng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu. Thứ tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các...

  pdf8p hoang_hoa1979 15-03-2013 122 28   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hôm nay, hồi: . . . . . giờ . . . . phút ngày. . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . . . tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . . năm. ....

  pdf2p titihaudau 12-06-2011 172 27   Download

 • Quyết định 33/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính

  doc18p trongthuy 18-08-2009 160 20   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra tiếp tục giới thiệu cho người đọc một số văn bản pháp luật hướng dẫ thực hiện Luật thanh tra trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng hải, lao động, vận tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p thuongdanguyetan08 16-04-2019 28 1   Download

 • Bản chất tài chính doanh nghiệp: Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có vốn tiền tệ ban đầu để xây dựng, mua sắm các tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu, trả lương, khen thưởng, cải tiến kỹ thuật…V

  pdf107p mobile_12 27-12-2013 299 64   Download

 • Thanh tra là khái niệm dùng để chỉ hoạt động của các cơ quan thanh tra nhân dân nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục;

  ppt32p tranngocbg 24-10-2013 167 41   Download

 • ĐOÀN THANH TRA Theo QĐ SỐ: . . . . . . . NGÀY …/…./…. CỦA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . . . . . . ., ngày. . . . . .tháng . . . . năm. . . . (Lần thứ……) Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . . . . ngày...

  pdf2p titihaudau 12-06-2011 281 14   Download

 • Chương 6 Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Lập kế hoạch trả tiền vào cuối mỗi kỳ thanh toán với số tiền bằng nhau, lập kế hoạch thanh toán ngay khi hợp đồng có hiệu lực với số tiền bằng nhau.

  pdf9p vanthanhthiennu22 22-05-2014 73 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh tra tài chính
p_strCode=thanhtrataichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2