intTypePromotion=4
ADSENSE

Thay thế nhập khẩu nước đang phát triển

Xem 1-20 trên 45 kết quả Thay thế nhập khẩu nước đang phát triển
 • Bài thuyết trình Chính sách thay thế nhập khẩu giới thiệu tới các bạn về cơ sở lý luận của chính sách thay thế nhập khẩu, tác động của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, thực tế VN, chiến lược thay thế nhập khẩu ở các nước đang phát triển.

  pdf25p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 279 43   Download

 • Bài giảng Chính sách thương mại ở các nước đang phát triển do Lê Vũ Quân biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn những vấn đề về công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (ISI); tự do hóa thương mại từ 1985; thương mại và tăng trưởng: cất cánh ở châu Á; nghiên cứu tình huống.

  pdf42p hera_02 09-04-2016 95 13   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế thế giới đang có những thay đổi sâu sắc. Bên cạnh những nước công nghiệp phát triển là sự vươn lên mạnh mẽ của các nước công nghiệp mới NIC, và các nước đang phát triển đã mang lại cho nền kinh tế thế giới một sắc thái mới, dưới các hình thức hợp tác hóa, đa phương hóa trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự tìm cho mình con đường đi thích hợp để phát triển đất nước. Việt Nam cũng...

  doc43p minhtri 22-07-2009 364 128   Download

 • Các nước đang phát triển trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nếu vấp phải những vấn đề khó khăn về vốn, công nghệ kỹ thuật..., do đó để thực hiện được mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm qua, các nước đang phát triển đã áp ụng nhiều mô hình phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu hay kết hợp cả hai hướng... trên cơ sở phát triển những ngành mũi nhọn để khai thác lơi thế so sánh của đất nước. Việt Nam...

  pdf78p thannong1311 15-09-2012 62 12   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay nhập khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng, nó là nhân tố phát huy sức mạnh của nền kinh tế trong nước. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương đổi mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu

  pdf61p tengteng10 12-12-2011 67 10   Download

 • Ngày nay trước xu thế vận động của nền kinh tế thế giới là toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại thì các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thếđó. Tuy nhiên quá trình thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoáđất nước tại Việt Nam luôn gặp phải khó khăn về vốn, công nghệ, kỹ thuật… Do đó, để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng và Nhà nước đã khẳng định “chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn này là hướng về xuất khẩu thay thế...

  doc17p nhaquantritaiba 15-06-2011 67 7   Download

 • Thế kỷ 20 đã chứng kiến những đổi thay kỳ diệu trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại : Từ những bước đi dài trong công cuộc chinh phục vũ trụ, những thành tựu khoa học rực rỡ áp dụng vào thực tế đem lại những lợi ích to lớn…đến sự phát triển kinh tế vượt bậc của nhiều Quốc gia. Trong công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế của Đảng và nhà nước ta những năm vừa qua đã đem lại cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp dược nói riêng...

  doc85p minhtri 22-07-2009 1383 357   Download

 • Đất nước ta sau khi xoá bỏ bao cấp, gia nhập vào cơ chế thị trường nền kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Đã thu được những thành công nhất định, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt và xu hướng phát triển ngày càng tăng với xu thế hội nhập toàn cầu, chính sách đổi mới mở của Đảng và Nhà nước để phù hợp với hội nhập thì hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta đặc biệt được coi trọng trở thành công cụ để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng...

  doc63p tiencuong 20-07-2009 532 326   Download

 • Sau hơn 15 năm đổi mới cho thấy chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra là hết sức đúng đắn. Quan điểm của chúng ta là hướng vào xuất khẩu tích luỹ nội bộ cho nền kinh tế, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh sẵn có để công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước. Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế ngày càng trở thành một xu hướng quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Trong xu thế phát triển đó, Việt nam chúng ta cũng đã từng bước gia nhập...

  pdf34p nhattruong 16-07-2009 587 296   Download

 • Lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung tâm quan trọng nhất trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. Hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của đất nước...

  doc63p huonganhdao 15-03-2010 436 216   Download

 • Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội theo chính sách mở cửa, đưa nền kinh tế nước ta hội nhập vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “Chiến lược phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn này là hướng về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu”. Việt nam với chính sách đa phương hoá và đa dạng hoá quan hệ quốc tế đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế thương mại khu vực và toàn cầu. Việt nam hiện nay đã là...

  pdf69p thu_nguyet 23-07-2010 426 171   Download

 • Thế kỷ 20 đã chứng kiến những đổi thay kỳ diệu trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại : Từ những bước đi dài trong công cuộc chinh phục vũ trụ, những thành tựu khoa học rực rỡ áp dụng vào thực tế đem lại những lợi ích to lớn…đến sự phát triển kinh tế vượt bậc của nhiều Quốc gia. Trong công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế của Đảng và nhà nước ta những năm vừa qua đã đem lại cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp dược nói riêng...

  pdf84p ngochanh 31-07-2009 269 105   Download

 • Thế giới đã và đang diễn ra những biến đổi to lớn và sâu sắc. Những thay đổi đó, một mặt tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các nước đang trên đà phát triển có thể nắm bắt vươn tới nhằm đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mặt khác đang đặt ra những thách thức, những vấn đề phức tạp hơn mà mỗi quốc gia phải đối phó giải quyết. Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đang phát triển như vũ bão với tốc độ nhanh trên...

  doc57p minhtri 22-07-2009 297 91   Download

 • Cho đến nay, Việt nam đã ký hiệp định thương mại với trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển như Thái lan, Mêhicô, Trung quốc cho thấy việc mở rộng quan hệ thương mại với các nước không những sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường thế giới, tăng kim ngạch xuất khẩu, nhanh chóng tiếp cận được với một thị trường rộng lớn, đa dạng, có tiềm lực khoa học công nghệ mà còn giúp nền kinh tế Việt nam hội nhập với nền kinh...

  doc18p dinhthao00 14-06-2011 74 29   Download

 • Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay xuất nhập khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là nhân tố phát huy sức mạnh nền kinh tế trong nước. Trong những năm qua, nước ta đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu bằng hàng trong nước, tuy nhiên không vì thế mà bỏ qua nhập khẩu. Nhập khẩu hàng hoá là một phần không thể thiếu trong ngoại thương. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến đời sống kinh tế trong nước. Nhập khẩu giúp bổ sung những hàng hoá mà trong...

  pdf53p hotmoingay5 19-01-2013 101 29   Download

 • Lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung tâm quan trọng nhất trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. Hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của đất nước...

  pdf71p hotmoingay1 04-01-2013 79 25   Download

 • Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Việt Nam chuyển mình từ nền kinh tế theo cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. Với sự thay da đổi thịt này, nền kinh tế của Việt Nam bắt đầu vươn mình phát triển và bành trướng thị trường sang các nước lân cận và thế giới. Mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất đều phát triển, các hoạt động kinh tế đối nội, đối ngoại được đẩy mạnh, dòng vốn ra vào trong nước không ngừng xoay vòng. Ngoại thương ngày càng đóng một vai trò...

  pdf23p insert_12 17-08-2013 82 17   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra rất sôi động trên toàn thế giới, để phát triển mỗi nước không thể khép kín mình mà phải thực hiện mở cửa nền kinh tế, từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Kể từ đại hội VI (1986) Việt Nam đã từng bước thực hiện công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước với chiến lược hướng về xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu có chọn lọc. Để thực hiện được mục tiêu đó Nhà nước ta đã thành lập nên các Tổng công...

  pdf53p hotmoingay6 21-01-2013 66 16   Download

 • Sau thời kỳ bao cấp xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế. Cùng với quá trình hội nhập hoá, nền kinh tế Việt Nam ngày càng có những sự thay đổi lớn lao. Nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang có những bước phát triển vượt trội, nhưng đi cùng với sự phát triển đấy, tại Việt Nam cũng giống như các nước đã và đang phát triển trên thế giới đó là nạn ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự ô nhiễm nguồn...

  pdf39p tuyetmuadong2013 25-04-2013 44 16   Download

 • Trong xu hướng phát triển thế giới hiện nay, các quan hệ kinh tế quốc tế diễn ra hết sức sôi động, kéo theo sự đa dạng, phức tạp của các hoạt động chu chuyển hàng hóa quốc tế. Ngoại thương được đánh giá là một ngành vô cùng quan trọng đối với một quốc gia, và động lực thúc đẩy sự phát triển của một quốc gia. Nó tạo ra nguồn vốn ngoại tệ cho đất nước, đồng thời thúc đẩy sự thay đổi trong cơ cấu của tổng sản phẩm xã hội cũng như thu nhập quốc dân…,...

  pdf62p songngu1311 07-12-2012 51 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thay thế nhập khẩu nước đang phát triển
p_strCode=thaythenhapkhaunuocdangphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2