intTypePromotion=1
ADSENSE

Thi kết thúc môn kinh tế phát triển

Xem 1-20 trên 48 kết quả Thi kết thúc môn kinh tế phát triển
 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi học phần môn Kinh tế phát triển dưới đây có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn, thông qua các bài tập này các bạn có thêm kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần của mình hơn.

  pdf16p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 1032 134   Download

 • Cùng tham khảo Đề kiểm tra tự luận môn Kinh tế phát triển sau đây để ôn tập kiến thức cũng như giúp các bạn nâng cao kĩ năng làm bài và củng cố lại kiến thức căn bản, hoàn thiện tốt phần thi kết thúc học phần của mình. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

  doc4p nhatbo 03-01-2010 4204 1156   Download

 • Giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được điểm cao hơn trong các kỳ thi kết thúc học phần. TaiLieu.VN xin chia sẽ đến các bạn Đề thi môn học Kinh tế phát triển có kèm theo đáp án sau đây.

  doc5p toquangphuc90 15-12-2010 2780 890   Download

 • Đề thi trắc nghiệm kinh tế phát triển kèm theo đáp án dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc môn đạt kết quả tốt.

  doc5p toquangphuc90 15-12-2010 2153 875   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn theo chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học giáo dục Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn thông qua với phương châm chú trọng thực hành, gắn kết với thực tế, có ứng dụng và khai thác các phần mềm tin học thông dụng.

  pdf118p 0523596042 27-04-2010 5973 2540   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo chuyên đề: phân tích đánh giá sự chuyển hướng thương mại cùng những tác động bất lợi của fta đã ký kết và các giải pháp vượt qua thách thức nhằm phát triên xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, bảo vệ thị trường trong nước, bảo vệ người tiêu dùng trong thời gian tới', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p home_12 12-08-2013 171 30   Download

 • Để chuẩn bị gầy dựng lại đ àn gia cầm sau khi kết thúc cơn đại dịch cúm H5N1, Công ty cổ phần thức ăn gia súc miền nam vừa mới hoàn tất được bản Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án xây dựng nhà máy thức ăn gia súc” đặt tại tỉnh Long An và đề ngh ị Sở giao dịch 2 Ngân hàng đầu tư

  pdf7p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 62 8   Download

 • Đề thi môn thẩm định tài chính hệ đại học trường đại học ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo và giải đề

  pdf3p noduyen123 24-06-2013 65 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1 tiếp tục giới thiệu tổng quan về môn học Kinh tế môi trường. Trong chương này người học có thể biết được thông tin về môn học, mục tiêu của môn học, yêu cầu của môn học, cách đánh giá môn học, lịch trình chung của môn học, trọng số đề thi kết thúc môn học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf26p tradaviahe17 17-03-2021 6 0   Download

 • Mục tiêu quan trọng nhất của một nước đang phát triển nhằm thúc đấy sự phát triển kinh tế là đNy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 2. Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính GDP phải cho cùng một kết quả. 3. GDP và GNP là những chỉ tiêu hoàn hảo để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc......

  pdf9p ag108home 24-07-2011 510 99   Download

 • Kinh tế công cộng nghiên cứu hành vi của chính phủ khi can thiệp vào nền kinh tế. Kết cấu môn học bao gồm 6 chương.Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn. Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các...

  pdf56p thachthaoxanh 28-08-2011 82 9   Download

 • Khi xây dựng bảng thống kê chỉ nên kết hợp tối đa bao nhiêu tiêu thức? Tại sao? 2. Cho ví dụ chứng minh : Tốc độ phát triển định gốc có thể xác định bằng 2 cách 3. Trình bày 2 tác dụng của chỉ số cá thể (hay chỉ số đơn) TRẢ LỜI

  pdf12p noduyen123 24-06-2013 145 4   Download

 • Bài viết "Nhận biết chung của giới chuyên môn ở Hà Nội về phát triển đô thị bền vững" dựa trên kết quả của cuộc khảo sát về nhận thức của giới chuyên môn ở Hà Nội về PTĐTBV, trong đó, đã thu thập được ý kiến của 100 chuyên gia thuộc các lĩnh vực: kiến trúc, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, các nhà nghiên cứu kinh tế, môi trường, xã hội học, các giảng viên địa học đang làm việc trong các cơ quan của Hà Nội và của Trung ương trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

  pdf8p codon_09 01-04-2016 58 3   Download

 • Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng đến công cuộc đổi mới ở nước ta: Xu hướng tăng cường quan hệ, liên kết quốc tế mở rộng đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng và toàn diện nền KT-XH đất nước. Việc phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ cho phép nước ta học tập kinh nghiệm sản xuất, tranh thủ nguồn vốn và khoa học, công nghệ từ bên ngoài góp phần phát triển kinh tế....

  doc58p 0985083541 27-08-2010 2233 771   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và phát triển mạnh mẽ.Kể từ năm 1986 khi xoá bỏ bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường nền kinh tế đã đạt được những kết quả hết sức to lớn. Có thể nói kinh tế thị trường là một phạm trù kinh tế hết sức rộng lớn, phức tạp . Do vậy đảng ta mới thực hiện được những bước đi đầu tiên thận trọng bước vào nền kinh tế thị trường. Là một nhà kinh tế tương lai đòi hỏi phải nắm được đặc điểm hoạt động, mục...

  doc25p ngochanh 03-08-2009 1019 317   Download

 • Có thể nói, sự giao lưu kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới theo xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá đang đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Các nước không chỉ bó hẹp hoạt động kinh tế của mình trong phạm vi quốc gia mà còn tham gia vào các hoạt động kinh tế toàn cầu hoặc khu vực để tận dụng mọi lợi thế so sánh. Hoà chung xu thế quốc tế hoá đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng...

  doc81p nhaquantritaiba 15-06-2011 318 66   Download

 • Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước với nhau cũng như các ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài là rất gay gắt. Để hội nhập và phát triển bền vững các ngân hàng nói chung và chi nhánh Láng Hạ nói riêng cần chủ động tích cực chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường tài chính quốc tế thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu, xây dựng chiến lược phát triển quan hệ ngân hàng, nhất là hệ thống thông tin quản...

  doc85p vnzoomvn 17-06-2011 158 35   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá hết sức khả quan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thành lập mới không ngừng gia tăng qua các năm, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của đất...

  doc105p quannavn 24-09-2012 137 23   Download

 • Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi một sự vật mâu thuẫn hình thành không phải chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn, và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành...bất kỳ sự khác nhau nào cũng được gọi là mâu thuẫn. Chỉ có những khác nhau tồn tại trong một sự vật nhưng liên hệ hữu cơ với nhau, phát triển ngược chiều nhau, tạo thành động lực bên trong của...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 78 17   Download

 • Từ năm 1986 Việt Nam thực hiện việc chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, chính sách kế hoạch và các công cụ khác . Quá trình chuyển tiếp đó đã đạt được những kết quả tuy là bước đầu nhưng đáng khích lệ.

  pdf32p thanhthao567 14-12-2011 146 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thi kết thúc môn kinh tế phát triển
p_strCode=thiketthucmonkinhtephattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2