intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết bị biến tần

Xem 1-20 trên 672 kết quả Thiết bị biến tần
 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 1 - Nguyễn Minh Tân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về sản phẩm và các quá trình thiết bị công nghệ hóa học; Các khái niệm cơ bản về: Tính cân bằng vật liệu, tính cân bằng nhiệt lượng, năng suất, hiệu suất, cường độ sản xuất,... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf23p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 2 - Phân riêng hệ không khí đồng nhất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Làm sạch khí bằng phương pháp ướt; Làm sạch khí bằng phương pháp lọc; Làm sạch khí bằng điện trường; Làm sạch khí bằng siêu âm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf15p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 3 - Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu khái niệm hệ lỏng không đồng nhất; Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất; Lắng dưới tác dụng của trọng lực; Lắng dưới tác dụng của lực ly tâm;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf25p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 4 - Nguyễn Minh Tân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về quá trình lọc; Bản chất vật lý của quá trình lọc; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lọc; Phương trình lọc chung;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf41p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 5 - Nguyễn Minh Tân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất bằng phương pháp (lực ly tâm); Ứng dụng của quá trình ly tâm; Máy lắng ly tâm; Cấu tạo máy ly tâm;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf36p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 6 - Nguyễn Minh Tân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về quá trình khuấy trộn chất lỏng; Phương pháp tiến hành khuấy trộn chất lỏng; Các chỉ tiêu đánh giá khuấy trộn chất lỏng. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf18p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 7 - Đập, nghiền, sàng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu quá trình đập - nghiền - sàng; Phân loại - Đánh giá quá trình đập nghiền; Ứng dụng của đập - nghiền - sàng; Phương thức đập nghiền sàng; Năng lượng đập nghiền;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong59 01-02-2023 4 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 8 - Lý thuyết đồng dạng và phương pháp phân tích thứ nguyên" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về đồng dạng; Những điều kiện đồng dạng; Định số đồng dạng và chuẩn số đồng dạng; Các chuẩn số đồng dạng;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf35p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 9 - Vận chuyển chất lỏng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phương pháp vận chuyển chất lỏng; Bơm thể tích; Bơm ly tâm; Bơm đặc biệt; Thông số đặc trưng của bơm; Hiệu suất của bơm;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf60p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Quá trình thiết bị công nghệ hóa học: Chương 10 - Thuỷ động lực học của lớp hạt" được biên soạn với các nội dung chính sau: Động lực học của chất lỏng; Thuỷ động lực học của lớp hạt; Thuỷ động lực học của dòng 2 pha khí - lỏng. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Điện tử công suất (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp) được ban hành kèm theo quyết định số 742 ngày 01 tháng 12 năm 2017. Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên vận dụng được các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của mạch tạo xung và biến đổi dạng xung; vận dụng được các loại mạch điện tử công suất trong thiết bị điện công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p damtuyetha 30-01-2023 0 0   Download

 • Giáo trình Thí nghiệm thiết bị đo lường điện cung cấp cho người học những kiến thức như: Thí nghiệm Ampe mét loại AC; Thí nghiệm Ampe mét loại DC; Thí nghiệm Vôn mét loại AC; Thí nghiệm Vôn mét loại DC; Thí nghiệm Tần số kế; Thí nghiệm đồng hồ công suất 3 pha không có bộ biến đổi; Thí nghiệm công tơ 1 pha; Thí nghiệm công tơ 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p trangtrang0906 28-01-2023 2 0   Download

 • Giáo trình Lắp đặt thiết bị đo lường điện được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo điện áp, đo dòng điện, đo tần số, đo công suất; Phân biện được các loại dụng cụ đo thông dụng: am-pe mét, vôn mét, oát mét, VOM, công tơ 1 pha, công tơ 3 pha loại trực tiếp và gián tiếp, TI,TU... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p trangtrang0906 28-01-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Lắp đặt thiết bị đo lường điện được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lắp đặt máy biến dòng điện; Lắp đặt máy biến điện áp (TU); Lắp đặt thiết bị đo điện áp; Lắp đặt thiết bị đo dòng điện; Lắp đặt thiết bị đo tần số; Lắp đặt thiết bị đo công suất tác dụng; Lắp đặt thiết bị đo điện năng một pha; Lắp đặt thiết bị đo điện năng ba pha trực tiếp; Lắp đặt thiết bị đo điện năng 3 pha gián tiếp.

  pdf62p trangtrang0906 28-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 6 - Đo các thông số trên máy công cụ" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Thiết bị đo laser kiểu đo động hai tần số; Kiểm tra độ chính xác dịch chuyển trên các máy gia công CNC; Đo kiểm tra các thông số sai lệch khác của chuyển động của các bộ phận máy bằng maý đo HP5529A. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf22p phuongthuy205 11-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng "An toàn lao động: Chương 4 - Đại học Duy Tân" có nội dung tìm hiểu về kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng; Trình bày những nguy hiểm của thiết bị thi công xây dựng; Đưa ra các biện pháp sử dụng máy xây dựng an toàn, hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  ppt31p phuongthuy205 11-01-2023 6 1   Download

 • Giáo trình Truyền động điện được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện; Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như: soft stater, inverter, các bộ biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p trangxanh0906 27-12-2022 9 2   Download

 • Giáo trình Truyền động điện (Nghề: Điện công nghiệp - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện; phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như: soft stater, inverter, các bộ biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p trangxanh0906 27-12-2022 10 3   Download

 • Bài viết "Internet-of-things dựa trên biên" trình bày vấn đề trong việc sử dụng các dịch vụ của đám mây là không cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng thời gian thực trong khi thời gian rất quan trọng. Để giảm thời gian phản hồi của hệ thống, một lớp dịch vụ khác được thêm vào kiến trúc, như điện toán phân tán. Các thiết bị IoT bây giờ sẽ gửi yêu cầu của chúng đến các máy chủ biên. Việc sử dụng các dịch vụ của các máy chủ biên sẽ làm giảm cả lưu lượng mạng lên đám mây và thời gian phản hồi của hệ thống.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 4 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lắp đặt thiết bị đo lường điện (Nghề: Lắp đặt thiết bị điện - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lắp đặt máy biến dòng điện (TI); Lắp đặt máy biến điện áp (TU); Lắp đặt thiết bị đo điện áp; Lắp đặt thiết bị đo dòng điện; Lắp đặt thiết bị đo tần số; Lắp đặt thiết bị đo công suất tác dụng; Lắp đặt thiết bị đo điện năng một pha; Lắp đặt thiết bị đo điện năng ba pha trực tiếp; Lắp đặt thiết bị đo điện năng 3 pha gián tiếp; Lắp đặt thiết bị đo công suất phản kháng;...

  pdf62p trangtim0906 15-12-2022 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thiết bị biến tần
p_strCode=thietbibientan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2