intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế

Xem 1-20 trên 36 kết quả Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế, lập kế hoạch, viết đề cương, chủ đề nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt18p hpnguyen13 31-05-2018 73 5   Download

 • Quản trị nguồn nhân lực Phân tích và thiết kế công việc Nghiên cứu cách thức công việc (đầu vào, hoạt động và đầu ra) dịch chuyển trong tổ chức. Đầu vào Con người Vật liệu Thiết bị Các hoạt động Phần việc và công việc Đánh giá Đầu ra hàng hoá và dịch vụ Bản chất của phân tích công việc Phân tích công việc – Tiến trình thu thập, phân tích và thiết kế thông tin về nội dung, phạm vi và yêu cầu về nhân lực của công việc. – Tiến trình hệ thống xác định những kỹ năng, ...

  pdf25p muaythai3 25-10-2011 312 72   Download

 • Thế nào là một đề cương nghiên cứu? Là một kế hoạch được viết ra nhằm hướng dẫn, định hướng thực hiện một nghiên cứu  Trình bày câu hỏi nghiên cứu và tầm quan trọng của nó  Thảo luận về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu  Chỉ ra những thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi nghiên cứu

  pdf5p sms222 17-08-2011 65 7   Download

 • Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm... Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp...

  pdf269p transang1 25-09-2012 531 292   Download

 • Ngành công nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố đã trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực. Hiện nay có trên 40 doanh nghiệp nhựa thuộc các thành phần kinh tế đăng ký và có trên 24 đơn vị được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 2000. Các doanh nghiệp luôn tăng cường các mối quan hệ hợp tác sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế.

  pdf111p kimbaott 17-04-2013 276 114   Download

 • Trên cơ sở vật liệu sẵn có tại địa phương, dùng phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm chế tạo hỗn hợp vữa lỏng mác cao dùng để xử lý mối nối cho các cấu kiện bê tông bán tiền chế đáp ứng yêu cầu về độ lưu động, về cường độ đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế. ABSTRACT This study aims to find down a reasonable grading of local aggregate, manufacture the mixture of high grade grout for treating the construction joints of semi – prefabricated components by using theoretical and experimental methods, which meets the requirements of...

  pdf5p coxetuanloc 09-01-2013 93 11   Download

 • thiếu vốn trầm trọng do bị hạn chế tiếp cận với các nguồn vốn đầu tử , kể cả vốn cổ phần cũng nhử vốn vay dμi hạn từ các ngân hμng. Một hử ớng để giải quyết tình trạng thiếu vốn cho các công ty tử nhân lμ thiết lập một quỹ đầu tử mạo hiểm ngay ở trong nử ớc. Mục tiêu của báo cáo nμy lμ nhằm đánh giá sơ bộ về khả năng thμnh lập một quỹ đầu tử mạo hiểm độc lập vμ mang tính kinh doanh nhử vậy tại Việt Nam. ...

  pdf30p tuoanh05 03-08-2011 57 8   Download

 • Báo cáo này trình bày kết quả sau khi tham khảo ý kiến từ tất các học viẹn tham gia các khoá đào tạo được tổ chức bởi Dự án CARD 058/04 VIE. Bản cõu hái thăm dũ ý kiến được gửi tới các học viện vào tháng 2/ 2007 được thiết kế để đánh giá những tác động của khoá học mang tớnh lõu dài, ớt nhất là 6 tháng áp dụng kiến thức và kỹ năng sau khi khoá học diễn ra. Những đánh giá bao gồm: các kỹ thuật mới cú được chấp nhận khụng? cú cải...

  pdf16p bach_nhat 09-03-2012 52 3   Download

 • Sự cần thiết của MIS II. Định nghĩa – Các bộ phận cấu thành MIS B. NGHIÊN CỨU MARKETING I. Khái niệm II. Phạm vi nghiên cứu III. Tiến trình nghiên cứu marketing 1. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 3. Thu thập thông tin 4. Phân tích thông tin 5. Trình bày các kết quả thu được A. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING (MIS) Sự cần thiết của MIS Sự cần thiết của MIS xuất phát từ bản chất của hoạt động marketing: bảo đảm cho DN luôn thích ứng...

  pdf23p muaythai3 30-10-2011 239 65   Download

 • Tìm hiểu tổng quan về các loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống đang sử dụng phổ biến hiện nay để thấy được phạm vi ứng dụng của nó trong thực tế, từ đó ta đi nghiên cứu và xây dựng các cơ sở lý thuyết để tính toán, thiết kế thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống dạng trơn và ống lồng ống có cánh dọc thân để tăng cường khả năng trao đổi nhiệt, nâng cao được hiệu quả ngưng tụ dẫn đến làm tăng......

  pdf7p phalinh17 14-08-2011 265 55   Download

 • Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành, các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao động cần có để có thể thực hiện tốt công việc. 2. Nội dung phân tích công việc Tên công việc Mối quan hệ báo cáo Phòng ban Nơi chốn Các chức năng và nhiệm vụ nền tảng Liệt kê các phần việc, nhiệm vụ và trách nhiệm chính Tóm tắt chung Mô tả những nhiệm vụ và cấu thành của công việc....

  pdf22p muaythai3 30-10-2011 135 35   Download

 • Tiếng anh: econometrics – đo lường kinh tế Là môn học được hình thành và phát triển trên cơ sở 3 ngành khoa học khác: kinh tế học, thống kê học và toán học 1.1.2 Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng Chương 1 §1.1 Kinh tế lượng là gì Đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế này đến các biến kinh tế khác Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế (biến kinh tế) Dựa vào các mô hình toán học để dự báo các iện tượng kinh...

  pdf246p t2_ph3 13-03-2013 124 31   Download

 • Mục tiêu của dự án là cải hiện năng suất và hiệu quả của các xưởng cưa vùng nông thôn Việt Nam góp phần phát triển nông thôn và giảm nghèo. Các bên liên quan được mời tới tham dự Hội thảo khởi động dự án để thảo luận, góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Trong bước đầu tiên này, một mạng lưới các bên liên quan sẽ được thiết lập để góp ý kiến cho việc hoàn thành các mục tiêu của dự án. Thách thức của dự án là việc chuyển tải một các thích hợp...

  pdf9p xinh_la 05-03-2012 90 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 12 nâng cao tập 2 part 7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p poseidon06 01-08-2011 84 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 12 nâng cao tập 2 part 8', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p poseidon06 01-08-2011 63 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p naibambi115 05-12-2011 97 6   Download

 • Theo anh (chị) cần dùng phương pháp thống kê nào để nghiên cứu sự biến động về tổng giá thành sản xuất 2 sản phẩm của công ty A năm 2008 so với 2007 do sự thay đổi về sản lượng sản xuất và giá thành đơn vị sản xuất .Hãy thiết lập công thức

  pdf3p noduyen123 24-06-2013 144 6   Download

 • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: mốt và thời trang, quá trình sáng tác mẫu, khái niệm, vai trò, ý nghĩa của nguồn tư liệu-cảm hứng sáng tác trong thiết kế thời trang; phương pháp lựa chọn và nghiên cứu nguồn tư liệu-cảm hứng sáng tác 2 trong thiết kế thời trang phù hợp các mục đích và chủ đề; khái niệm, đặc điểm của biểu tượng thời trang và phương pháp xây dựng biểu tượng thời trang để sáng tác mẫu trang phục mới dựa trên nghiên cứu nguồn tư liệu-cảm hứng sáng tác.

  pdf7p tradaviahe20 17-04-2021 13 2   Download

 • Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: khái niệm và phân loại dòng sản phẩm thời trang; khái niệm chủ đề sáng tác trong thiết kế thời trang, phương pháp lựa chọn và nghiên cứu chủ đề sáng tác phù hợp yêu cầu; tính đồng bộ trong thiết kế thời 2 trang và phương pháp lựa chọn nghiên cứu biểu tượng thời trang phù hợp chủ đề sáng tác của bộ sưu tập; phương pháp lựa chọn nghiên cứu chủ đề sáng tác, lựa chọn biểu tượng thời trang để sáng tác các bộ sưu tập mẫu tập thường phục, công sở và dạ hội.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 13 0   Download

 • Học phần trang bị cho sinh viên khả năng tư duy tổng hợp các kiến thức, kỹ năng của các học phần trước đã được học, đặc biệt với các môn học về thời trang như: Vẽ mỹ thuật, mỹ thuật trang phục, hình họa thời trang, thiết kế thời trang, thiết kế trang phục và sáng tác mẫu thời trang,... Sinh viên phải hoàn thành được các công việc: nghiên cứu cở sở sáng tác mẫu, phác họa mẫu sản phẩm và xây dựng hồ sơ kỹ thuật cho sản phẩm mẫu thời trang sáng tác mới.

  pdf7p tradaviahe20 17-04-2021 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
p_strCode=thietkedecuongnghiencuukinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2