intTypePromotion=3
ADSENSE

Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế

Xem 1-20 trên 27 kết quả Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế, lập kế hoạch, viết đề cương, chủ đề nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt18p hpnguyen13 31-05-2018 55 4   Download

 • Quản trị nguồn nhân lực Phân tích và thiết kế công việc Nghiên cứu cách thức công việc (đầu vào, hoạt động và đầu ra) dịch chuyển trong tổ chức. Đầu vào Con người Vật liệu Thiết bị Các hoạt động Phần việc và công việc Đánh giá Đầu ra hàng hoá và dịch vụ Bản chất của phân tích công việc Phân tích công việc – Tiến trình thu thập, phân tích và thiết kế thông tin về nội dung, phạm vi và yêu cầu về nhân lực của công việc. – Tiến trình hệ thống xác định những kỹ năng, ...

  pdf25p muaythai3 25-10-2011 296 72   Download

 • Thế nào là một đề cương nghiên cứu? Là một kế hoạch được viết ra nhằm hướng dẫn, định hướng thực hiện một nghiên cứu  Trình bày câu hỏi nghiên cứu và tầm quan trọng của nó  Thảo luận về những nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu  Chỉ ra những thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi nghiên cứu

  pdf5p sms222 17-08-2011 61 7   Download

 • Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Hiểu theo nghĩa hẹp, là ứng dụng toán, đặc biệt là các phương pháp thống kế vào kinh tế. Kinh tế lượng lý thuyết nghiên cứu các thuộc tính thống kê của các quy trình kinh tế lượng, ví dụ như: xem xét tính hiệu quả của việc lấy mẫu, của thiết kế thực nghiệm... Kinh tế lượng thực nghiệm bao gồm: (1)ứng dụng các phương pháp...

  pdf269p transang1 25-09-2012 518 291   Download

 • Ngành công nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố đã trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực. Hiện nay có trên 40 doanh nghiệp nhựa thuộc các thành phần kinh tế đăng ký và có trên 24 đơn vị được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 2000. Các doanh nghiệp luôn tăng cường các mối quan hệ hợp tác sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế.

  pdf111p kimbaott 17-04-2013 257 113   Download

 • Trên cơ sở vật liệu sẵn có tại địa phương, dùng phương pháp lý thuyết kết hợp thực nghiệm chế tạo hỗn hợp vữa lỏng mác cao dùng để xử lý mối nối cho các cấu kiện bê tông bán tiền chế đáp ứng yêu cầu về độ lưu động, về cường độ đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế. ABSTRACT This study aims to find down a reasonable grading of local aggregate, manufacture the mixture of high grade grout for treating the construction joints of semi – prefabricated components by using theoretical and experimental methods, which meets the requirements of...

  pdf5p coxetuanloc 09-01-2013 70 10   Download

 • thiếu vốn trầm trọng do bị hạn chế tiếp cận với các nguồn vốn đầu tử , kể cả vốn cổ phần cũng nhử vốn vay dμi hạn từ các ngân hμng. Một hử ớng để giải quyết tình trạng thiếu vốn cho các công ty tử nhân lμ thiết lập một quỹ đầu tử mạo hiểm ngay ở trong nử ớc. Mục tiêu của báo cáo nμy lμ nhằm đánh giá sơ bộ về khả năng thμnh lập một quỹ đầu tử mạo hiểm độc lập vμ mang tính kinh doanh nhử vậy tại Việt Nam. ...

  pdf30p tuoanh05 03-08-2011 51 7   Download

 • Báo cáo này trình bày kết quả sau khi tham khảo ý kiến từ tất các học viẹn tham gia các khoá đào tạo được tổ chức bởi Dự án CARD 058/04 VIE. Bản cõu hái thăm dũ ý kiến được gửi tới các học viện vào tháng 2/ 2007 được thiết kế để đánh giá những tác động của khoá học mang tớnh lõu dài, ớt nhất là 6 tháng áp dụng kiến thức và kỹ năng sau khi khoá học diễn ra. Những đánh giá bao gồm: các kỹ thuật mới cú được chấp nhận khụng? cú cải...

  pdf16p bach_nhat 09-03-2012 46 3   Download

 • Sự cần thiết của MIS II. Định nghĩa – Các bộ phận cấu thành MIS B. NGHIÊN CỨU MARKETING I. Khái niệm II. Phạm vi nghiên cứu III. Tiến trình nghiên cứu marketing 1. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 3. Thu thập thông tin 4. Phân tích thông tin 5. Trình bày các kết quả thu được A. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING (MIS) Sự cần thiết của MIS Sự cần thiết của MIS xuất phát từ bản chất của hoạt động marketing: bảo đảm cho DN luôn thích ứng...

  pdf23p muaythai3 30-10-2011 214 65   Download

 • Tìm hiểu tổng quan về các loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống đang sử dụng phổ biến hiện nay để thấy được phạm vi ứng dụng của nó trong thực tế, từ đó ta đi nghiên cứu và xây dựng các cơ sở lý thuyết để tính toán, thiết kế thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống dạng trơn và ống lồng ống có cánh dọc thân để tăng cường khả năng trao đổi nhiệt, nâng cao được hiệu quả ngưng tụ dẫn đến làm tăng......

  pdf7p phalinh17 14-08-2011 215 55   Download

 • Phân tích công việc là tiến trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định nhiệm vụ tiến hành, các điều kiện, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao động cần có để có thể thực hiện tốt công việc. 2. Nội dung phân tích công việc Tên công việc Mối quan hệ báo cáo Phòng ban Nơi chốn Các chức năng và nhiệm vụ nền tảng Liệt kê các phần việc, nhiệm vụ và trách nhiệm chính Tóm tắt chung Mô tả những nhiệm vụ và cấu thành của công việc....

  pdf22p muaythai3 30-10-2011 119 34   Download

 • Tiếng anh: econometrics – đo lường kinh tế Là môn học được hình thành và phát triển trên cơ sở 3 ngành khoa học khác: kinh tế học, thống kê học và toán học 1.1.2 Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng Chương 1 §1.1 Kinh tế lượng là gì Đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế này đến các biến kinh tế khác Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế (biến kinh tế) Dựa vào các mô hình toán học để dự báo các iện tượng kinh...

  pdf246p t2_ph3 13-03-2013 113 31   Download

 • Mục tiêu của dự án là cải hiện năng suất và hiệu quả của các xưởng cưa vùng nông thôn Việt Nam góp phần phát triển nông thôn và giảm nghèo. Các bên liên quan được mời tới tham dự Hội thảo khởi động dự án để thảo luận, góp ý kiến cho việc xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Trong bước đầu tiên này, một mạng lưới các bên liên quan sẽ được thiết lập để góp ý kiến cho việc hoàn thành các mục tiêu của dự án. Thách thức của dự án là việc chuyển tải một các thích hợp...

  pdf9p xinh_la 05-03-2012 74 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 12 nâng cao tập 2 part 7', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p poseidon06 01-08-2011 76 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng địa lý 12 nâng cao tập 2 part 8', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p poseidon06 01-08-2011 57 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p naibambi115 05-12-2011 82 6   Download

 • Theo anh (chị) cần dùng phương pháp thống kê nào để nghiên cứu sự biến động về tổng giá thành sản xuất 2 sản phẩm của công ty A năm 2008 so với 2007 do sự thay đổi về sản lượng sản xuất và giá thành đơn vị sản xuất .Hãy thiết lập công thức

  pdf3p noduyen123 24-06-2013 132 6   Download

 • Công nghệ đo lường là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sự tồn tại và phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở thống nhất hoá các chuẩn mực và tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng tiến tới ký kết các hiệp ước thừa nhận lẫn nhau đang là xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Phát triển kỹ thuật và công nghệ đo lường là nhiệm vụ bức thiết đối với mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện nay, góp phần tăng cường giao lưu sản phẩm hàng hoá và thúc đẩy quá trình phát triển...

  pdf79p quanvokiem 11-03-2010 281 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập kế hoạch kinh doanh và các nội dung cần thiết trong kế hoạch', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 124 41   Download

 • Nhổ các gốc cây để chuẩn bị đất trồng rừng trên các diện tích rừng tự nhiên và đặc biệt rừng trồng sau khai thác là khâu cần có cường độ lao động lớn, tốn nhiều chi phí và thời gian. Công việc nhổ gốc cây hiện nay hầu hết được thực hiện bằng thủ công, một số nơi dùng máy ủi với lưỡi ben dạng dao hoặc gầu xúc... để đào gốc cây. Các biện pháp này đều có năng suất thấp và kém hiệu quả. Một số nước sử dụng máy kéo công suất lớn như...

  pdf6p miumiungon 08-02-2012 55 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế
p_strCode=thietkedecuongnghiencuukinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản