intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo văn hóa xã hội

Xem 1-20 trên 2429 kết quả Thông báo văn hóa xã hội
 • Tài liệu Sự phát triển văn hóa - xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai (Phần 2) giới thiệu tới các bạn về sự phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi về văn hóa của người Dao tại Việt Nam, báo cáo về sự phát triển văn hóa - xã hôi của người Dao. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Văn hóa và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf242p thuytrang_3 28-01-2015 93 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 290/tb-bgdđt', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p lawvhxh1 16-11-2009 48 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 42/hđcdgsnn', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 76 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số: 955/tb-bgdđt của bộ giáo dục và đào tạo', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p inoneyear 07-04-2010 118 3   Download

 • Nghiên cứu xuyên văn hoá về đặc điểm quá trình xã hội hoá của học sinh Nga và học sinh Việt nam Mục đích của nghiên cứu là so sánh đặc điểm của quá trình xã hội hoá (chủ yếu là hệ thống giá trị, các khuôn mẫu nhân cách và hành vi) của trẻ thuộc hai nền văn hoá khác nhau là Nga và VN. Trong nghiên cứu cũng làm rõ một số ảnh hưởng của yếu tố văn hoá xã hội đến quá trình lĩnh hội, tiếp thu các chuẩn mực, giá trị và kinh nghiệm xã hội...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 68 3   Download

 • Thông báo kết luận của phó thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong thông báo này.

  pdf3p thanhpham11 10-03-2014 36 0   Download

 • Thông báo kết luận của phó thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình ngày 16 tháng 5 năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong thông báo này.

  pdf4p thanhpham11 10-03-2014 31 0   Download

 • Thông báo số 219/TB-VPCP của văn phòng chính phủ kết luận của phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh.

  pdf11p conduongmauxanh1234 24-03-2014 32 0   Download

 • Tác giả biên soạn Tài liệu này nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao khả năng đọc dịch Anh - Việt, dựa trên 2 nội dung chính: Luyện dịch Anh - Việt và trau dồi từ vựng Tiếng Anh. Tại mỗi phần đề cập đến một vấn đề cụ thể như thời sự, kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội,...

  pdf306p vantuong_x1 23-11-2009 3442 2318   Download

 • Cùng với kinh tế và chính trị, văn hoá là yếu tố định hình cho một chế độ nguyên thuỷ. Tên gọi cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay TBCN, ngoài hàm nghĩa về phương thức sản xuất và chế độ chính trị còn ẩn chứa những thông điệp văn hóa. Sự liên kết trên bình diện dân tộc đã định hình thế giới từ thời cổ xưa, thực chất là liên kết trên bình diện văn hóa: những cộng đồng có nền sản xuất cùng một trình độ, có chung ngôn ngữ, chung những đặc điểm đời sống vật chất và tinh thần thì liên kết trong...

  doc4p nhiqtkd 11-08-2011 199 64   Download

 • Nghệ An: Văn Hóa Lễ Hội Văn Hóa Lễ Hội Nghệ An không chỉ giàu sản phẩm văn hoá vật thể mà còn rất phong phú văn hoá phi vật thể, có sức hấp dẫn cuốn hút khách du lịch, giàu bản sắc nhân văn, có truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ quốc, chiến thắng thiên tai, có nền văn hoá dân gian phong phú và đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc như: hát ví dặm, hát phường vải, hò, vè...

  pdf9p ngayhanhphuc_1212 22-07-2010 181 51   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 97/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

  pdf5p shishomaru 02-06-2010 87 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p _duahau_ 08-02-2012 60 9   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 88/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf9p shishomaru 02-06-2010 67 8   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 132/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

  pdf5p shishomaru 02-06-2010 87 8   Download

 • Tiến trình hình thành cộng đồng văn hoá - xã hội Asean Hơn nữa, trên thực tế, nếu người nội bộ, trước khi có thông tin nội bộ, đã định giao dịch nhưng dự định đó lại chưa được thể hiện ra bên ngoài bằng bất cứ biểu hiện cụ thể nào, khi đó không thể chứng minh họ vi phạm quy định giao dịch nội gián. Như vậy, vấn đề được xem như lỗ hổng của pháp luật dường như chỉ có thể nhận dạng về phương diện lí thuyết chứ khó có thể lấp đầy khoảng trống đó...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 73 8   Download

 • BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 Số: 03/2010/TB-LPQT THÔNG BÁO NGÀY ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN CÓ HIỆU LỰC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  pdf1p shishomaru 02-06-2010 55 6   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 100/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/1999/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN ...

  pdf3p shishomaru 02-06-2010 80 6   Download

 • TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------Số: 71/TANDTC-TĐKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN BTC ĐẠI HỘI THỂ THAO KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN

  pdf2p shishomaru 02-06-2010 75 5   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 90/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf9p shishomaru 02-06-2010 91 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông báo văn hóa xã hội
p_strCode=thongbaovanhoaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2