intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo ý kiến

Xem 1-20 trên 3993 kết quả Thông báo ý kiến
 • Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 55 2   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 106/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI

  pdf13p cucaibanhchung 25-05-2010 133 17   Download

 • Thông báo số 1541/TB-BTM về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch do Bộ Thương mại ban hành, để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch

  pdf3p truongbachi 23-10-2009 73 8   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 Số: 177/TB-BCT THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA SẢN XUẤT, KINH DOANH PHÂN BÓN VÔ CƠ NĂM 2010

  pdf2p cucaibanhchung 28-05-2010 98 8   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 108/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2009, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2010

  pdf5p cucaibanhchung 25-05-2010 103 7   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  pdf4p daumeoduoicop 31-03-2010 122 6   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI (Phiên họp thứ bảy)

  pdf15p daumeoduoicop 31-03-2010 94 6   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 100/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/1999/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN ...

  pdf3p shishomaru 02-06-2010 80 6   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 122/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

  pdf4p bunbohue1810 21-06-2010 77 6   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỪNG BƯỚC KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  pdf8p caucathadieu 28-04-2010 80 5   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2009

  pdf4p caucathadieu 28-04-2010 69 5   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG QUÁ TẢI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN CUỐI

  pdf3p caucathadieu 28-04-2010 82 5   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009

  pdf3p daumeoduoicop 27-03-2010 104 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY

  pdf2p haihoabatbuom 22-04-2010 95 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 59 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

  pdf5p daumeoduoicop 29-03-2010 86 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TẠI BUỔI HỌP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010, NGÀY 12/01/2010

  pdf4p daumeoduoicop 30-03-2010 87 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2010 CỦA NGÀNH NN & PTNT

  pdf7p inoneyear 06-04-2010 69 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI HỌP CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ Ở CÁC TỈNH: NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 79 3   Download

 • Công văn 6066/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

  doc1p kevintu 14-08-2009 74 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thông báo ý kiến
p_strCode=thongbaoykien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2