intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 104

Xem 1-20 trên 114 kết quả Thông tư 104
 • Thông tư 104/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La

  doc24p sontinh 18-08-2009 121 31   Download

 • Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

  doc15p tuuyen 17-08-2009 192 16   Download

 • Thông tư 104/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan

  doc7p thuylam 16-08-2009 68 4   Download

 • Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viiệc hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998)

  doc14p thanhuyen 19-08-2009 92 4   Download

 • Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam

  doc1p mynuong 19-08-2009 55 2   Download

 • Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf6p nanghoong 31-03-2014 65 1   Download

 • Thông tư này quy định thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, bảo đảm sự hoạt động an toàn và hiệu quả của thị trường chứng khoán.

  doc8p angola 04-06-2009 162 11   Download

 • Thông tư số 104/2000/TT-BTC về thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất...

  pdf15p lawtttotung2 29-10-2009 54 6   Download

 • Thông tư số 104/2000/TT-BTC về thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất...

  pdf14p lawdt9 02-12-2009 52 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL về hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf4p lawktkt1 25-10-2009 142 39   Download

 • Thông tư số 104/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá do Bộ Tài chính ban hành...

  pdf44p lawttnh16 13-11-2009 240 28   Download

 • Thông tư 66/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 154 18   Download

 • Thông tư số 201/TCHQ-GSQL về Quy chế kho ngoại quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành, để hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 145 16   Download

 • Thông tư số 104/2009/TT-BTC về việc quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p hobichngoc 17-10-2009 116 12   Download

 • Thông tư số 104-TT/PC về việc hướng dẫn một số vấn đề hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế nhằm thi hành quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng do Chủ tịch Trọng tài kinh tế ban hành

  pdf5p lawtm11 22-11-2009 76 8   Download

 • Thông tư số 104-TTg về việc cải tiến công tác lập kế hoạch và chế độ báo cáo thống kê giá thành giữa các cơ quan Nhà nước do Phủ Thủ Tướng ban hành

  pdf9p lawtm12 22-11-2009 48 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước do Bộ Quốc Phòng - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước...

  pdf12p lawdvpl1 10-11-2009 121 6   Download

 • Thông tư số 104/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

  pdf22p hobichngoc 17-10-2009 73 5   Download

 • Thông tư số 110/2007/TT-BTC về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

  pdf3p truongbachi 23-10-2009 110 5   Download

 • Thông tư số 353/TCHQ-GQ về Quy chế kho ngoại quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành, để hướng dẫn thi hành quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo quyết định số 104 - TTg ngày 16-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 178 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư 104
p_strCode=thongtu104

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2