intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 105

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thông tư liên tịch 105
 • Thông tư liên tịch 105/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

  doc4p diemuyen 19-08-2009 95 8   Download

 • Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

  doc1p thuylam 16-08-2009 113 6   Download

 • Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT về nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành, để bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 3/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

  pdf1p lawttyt7 30-11-2009 84 4   Download

 • Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf7p nanghonghoang 28-03-2014 35 1   Download

 • Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf7p nanghonghoang 24-03-2014 31 0   Download

 • Thông tư liên tịch của Bộ Nội vu- Bộ tài chính số 105/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.

  doc4p nguyenhaohung1988 30-09-2009 195 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật bảo hiểm xã hội và nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

  doc30p bachma47 22-12-2017 52 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC

  pdf8p bupbebagsu 16-01-2013 56 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư liên tịch 105
p_strCode=thongtulientich105

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2