Thu lệ phí duyệt kịch bản phim

Xem 1-2 trên 2 kết quả Thu lệ phí duyệt kịch bản phim
  • Quyết định 171/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh

    doc3p tuuyen 17-08-2009 87 2   Download

  • Quyết định 171/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh do Bộ tài chính ban hành

    pdf3p lawvhxh15 19-11-2009 48 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thu lệ phí duyệt kịch bản phim
p_strCode=thulephiduyetkichbanphim

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản