Thu xếp vốn

Xem 1-20 trên 119 kết quả Thu xếp vốn
 • Trong điều kiện kinh tế Việt Nam đã, đang và chủ yếu trong tương lai là một bộ phận của chiến lược kinh tế toàn cầu, đối với các nhà kinh tế - đặc biệt là các nhà kinh tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng không thể không nghiên cứu, nhận thức và vận dụng các vấn đề về vốn, các hình thức tạo vốn, thị trường vốn trong các nền kinh tế thị trường vào thực tiễn Việt Nam để trên cơ sở đó xác lập một chiến lược huy động vốn qua hệ thống CTT...

  pdf82p kmkmkmkmkm 07-09-2012 65 24   Download

 • Tổ chức – Sắp xếp vốn tài liệu trình bày về các nội dung như: Vốn tài liệu – Bộ phận cấu thành thư viện, tổ chức vốn tài liệu, sắp xếp tài liệu, đăng ký tài liệu, xử lý kỹ thuật tài liệu, kiểm kê vốn tài liệu, phân loại, bảo quản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc35p giangnguyennam1985 12-10-2016 71 12   Download

 • Đề tài: ''Những biện pháp cần được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả thu xếp và huy động vốn tại công ty tài chính dầu khí Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường với sự quản lý của nhà nước.

  pdf87p tieungot 21-01-2013 159 80   Download

 • Cho vay hợp vốn Một khoản vay hợp vốn là một khoản vay được cấp cho người vay bởi một nhóm các ngân hàng. Khoản vay này thường được “thu xếp” bởi ngân hàng có uy tín nhất trong tổ hợp ngân hàng đồng tài trợ.

  ppt88p haclong054 02-10-2011 158 46   Download

 • Chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng là rất tốt, đây là kết quả của việc thực hiện phân tích, đánh giá khách hàng kĩ lưỡng,, thường xuyên kiểm tra giám sát sử dụng vốn của khách hàng, Ta thấy một thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng kinh doanh của ngân hàng là loại hỡnh doanh nghiệp cú mức độ rủi ro cao, khả năng áp dụng các biện pháp đảm bảo là rất hạn chế nhưng ngân hàng vẫn duy trỡ tỉ lệ nợ quỏ hạn thấp như vậy chứng...

  pdf0p giamdocamnhac 06-04-2013 45 7   Download

 • Xácđịnh dòng tiền của dự án, Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các điều kiện thu xếp vốn khác nhau, Cácphương pháp thẩm định dự án, Xếp hạng và lựa chọn dự án trong điều kiện vốn đầu tư hữu hạn

  pdf0p basso 16-03-2009 1618 744   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình bày rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; giới thiệu khái quát về XHTN, nguyên tắc và các chỉ tiêu thường dùng về XHTN, sự cần thiết phải xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn đối với ngân hàng thương mại,...

  doc102p maonguyenba 22-02-2011 483 297   Download

 • Một khoản vay hợp vốn là một khoản vay được cấp cho người vay bởi một nhóm các ngân hàng. Khoản vay này thường được “thu xếp” bởi ngân hàng có uy tín nhất trong tổ hợp ngân hàng đồng tài trợ.Cho vay hợp vốn Một khoản vay hợp vốn là một khoản vay được cấp cho người vay bởi một nhóm các ngân hàng. Khoản vay này thường được “thu xếp” bởi ngân hàng có uy tín nhất trong tổ hợp ngân hàng đồng tài trợ.

  ppt89p flp662456 12-10-2011 210 75   Download

 • Trở lại với 4 giao dịch có ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của Baco trên đây, đó là: doanh thu, giá vốn hàng bán (chi phí của hàng đã bán), chi phí thuê nhà và chi phí khấu hao, chúng ta sẽ sắp xếp thành một báo cáo thu nhập đơn giản như bảng 3-2 sau đây.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 238 67   Download

 • Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý (Mẫu 01/HC-SN-DN); + Báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng (Mẫu 02/TH); + Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất (Mẫu 03/BB). Báo cáo tổng hợp các cơ sở nhà, đất (Mẫu 04/TH). + Bản giải trình phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất (nếu có).

  doc10p batrinh 19-08-2009 289 35   Download

 • Căn cứ vào kết quả phân loại doanh nghiệp nhà n¬ớc (DNNN) của các bộ, các địa ph¬ơng, các tổng công ty 91 theo Chỉ thị số 20/1998/CT - TTg của Thủ t¬ớng Chính phủ, và qua việc đánh giá, phân loại DNNN theo các tiêu chí tài chính nh¬: vốn sản xuất kinh doanh, vốn chủ sở hữu, tổng nợ, nợ ngân hàng, lãi, lỗ, hiệu quả sử dụng vốn, tính khả thi và trên cơ sở kinh nghiệm tiến hành sắp xếp, cổ phần hóa, sáp nhập, giải thể, phá sản DNNN trong thời gian qua và những...

  doc4p anvietcanh 15-10-2009 133 35   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p kmkmkmkmkm 09-09-2012 87 31   Download

 • Sự phát triển vũ bão này đã góp phần cho sự tăng trưởng thần kỳ của nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua như công cụ chủ yếu thu xếp vốn. Tuy nhiên, với thời gian và những biến động theo hướng tiêu cực của thị trường thế giới, những lỗ hổng to tướng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đã lộ ra và gây những hậu quả ghê gớm.

  pdf4p bibocumi12 29-10-2012 75 22   Download

 • Dịch vụ chứng khoán là 1 trong hai nghiệp vụ đầu tiên được công ty SSI cung cấp đến khách hàng ngay từ ngày đầu mới thành lập và cũng là nghiệp vụ cốt lõi của SSI với các sản phẩm và dịch vụ chính như môi giới chứng khoán, lưu ký, thu xếp vốn đầu tư chứng khoán.

  pdf24p four_12 24-03-2014 51 12   Download

 • Chất lượng thể chế thấp trong xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia cùng với mức phân bổ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không đồng đều tại các tỉnh là lý do khiến chúng tôi đánh giá tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh đối với khả năng thu hút FDI vào các địa phương tại Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 67 11   Download

 • Đầu tư của các nước EU được xếp theo thứ tự trong bảng số liệu sau đây, trong đó Anh và Pháp là hai nước đầu tư nhiều vốn nhất và áo là nước đầu tư có số vốn và dự án ít nhất, xem bảng 6 dưới đây (nguồn Bộ Kế hoạch và đầu tư ): Bảng 3: Thống kê các dự án EU đã cấp phép (Tính tới ngày 28/02/2000) Đơn vị: 1.000.000 USD

  pdf7p caott8 21-06-2011 42 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh an giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Hết quí II của năm sau.

  pdf4p suphurua 25-10-2010 76 7   Download

 • Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá

  pdf2p nguyetnga 19-08-2009 84 4   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tài chính doanh nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

  pdf4p xanh_hyvong 10-08-2010 57 4   Download

 • Xác nhận phương án sắp xếp lao động cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế năm 2009 vay vốn để thanh toán lương cho người lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê: Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ ph...

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 42 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản