intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuộc tính mô hình thực thể

Xem 1-20 trên 320 kết quả Thuộc tính mô hình thực thể
 • Mô hình thực thể mối kết hợp (Entity-Relationship Model viết tắc ER) được CHEN giới thiệu năm 1976. Mô hình ER được sử dụng nhiều trong thiết kế dữ liệu ở mức quan niệm. loại thực thể (Entity Type) là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý.

  ppt52p tet0202 19-02-2013 74 17   Download

 • Định nghĩa: loại thực thể (Entity Type) là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý. Ví dụ : HOCVIEN, LOP, MONHOC, … Ký hiệu: Đơn trị (Simple): mỗi thực thể chỉ có một giá trị ứng với mỗi thuộc tính. Ví dụ: Mahv,Hoten Đa hợp (Composite): thuộc tính có thể được tạo thành từ nhiều thành phần. Ví dụ: DCHI(SONHA,DUONG,PHUONG,QUAN) hay thuộc tính HOTEN(HO,TENLOT,TEN). Đa trị (Multi-valued): thuộc tính có thể có nhiều giá trị đối với một thực thể. Ví dụ: BANGCAP ký hiệu {BANGCAP...

  ppt54p chieu_mua 23-08-2012 161 37   Download

 • Nội dung chương 2: Mô hình thực thể kết hợp thuộc bài giảng Cơ sở dữ liệu trình bày nội dung về quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, tập thực thể, thuộc tính khóa, lược đồ E/R, tập thực thể yếu, quy tắc thiết kế. Cuối chương có thêm phần bài tập. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p phuongpham357 22-07-2014 143 23   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 2: Mô hình thực thể mối kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu; loại thực thể, thực thể; thuộc tính của loại thực thể; khóa của loại thực thể; loại mối kết hợp, mối kết hợp; thuộc tính của loại mối kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_16 28-02-2016 60 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức về Mô hình thực thể kết hợp. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mô hình thực thể - kết hợp, các thành phần cơ bản, thể hiện của mô hình E/R, bản số của mối kết hợp, thuộc tính trên mối kết hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p koxih_kothogmih2 23-08-2020 4 1   Download

 • Mô hình thực thể mối kết hợp (Entity- Relationship Model viết tắc ER) được CHEN giới thiệu năm 1976. Mô hình ER được sử dụng nhiều trong thiết kế dữ liệu ở mức quan niệm. Định nghĩa: loại thực thể (Entity Type) là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý. Ví dụ : HOCVIEN, LOP, MONHOC, …

  ppt53p dangvietkhoi 08-09-2010 311 110   Download

 • Một thực thể là một đối tượng của thế giới thực. Thực thể được mô tả bởi một tập các thuộc tính, Tập hợp các thực thể giống nhau tạo thành 1 tập thực thể, Tất cả các thực thể nằm trong tập thực thể có cùng tập thuộc tính, Mỗi thực thể đều được phân biệt bởi một thuộc tính khóa, Mỗi thuộc tính đều có miền giá trị tương ứng với nó

  ppt41p dragon25 01-12-2009 345 95   Download

 • Chương 2: Mô hình Thực thể - Kết hợp thuộc bộ Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu bao gồm các nội dung trình bày về quá trình thiết kế CSDL, mô hình Thực thể - Kết hợp, một số qui tắc mô hình Thực thể - Kết hợp, ví dụ. Bài giảng sẽ giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.

  pdf0p lhx113 29-04-2014 115 33   Download

 • Là phương tiện để giao tiếp với người dùng nhằm xác định đúng đắn và đầy đủ yêu cầu thông tin của hệ thống 2. Mô hình thực thể - kết hợp (mô hình E-R) Là một mô hình dữ liệu quan niện được sử dụng phổ biến. Ba phần tử chính là thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thành phần đó. Thực thể: - Là một khái niệm chỉ 01 lớp các đối tượng cụ thể. - Mỗi thực thể được gán cho 01 tên, tên thực thể là một cụm danh từ viết bằng chữ in...

  ppt11p xuancong_pro 27-11-2012 94 10   Download

 • Chương 2 Mô hình thực thể kết hợp thuộc bài giảng "Cơ sở dữ liệu", nội dung chương này gồm các phần sau: giới thiệu, các thành phần cơ bản, lược đồ ER, ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã trình bày trong chương.

  pdf25p kotaro_uno 29-01-2015 77 8   Download

 • Bài 2 Mô hình thực thể mối kết hợp (Entity–RelationShip Model) thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về giới thiệu, loại thực thể, thực thể Thuộc tính của loại thực thể, khoá của loại thực thể, loại mối kết hợp, mối kết hợp, thuộc tính của loại mối kết hợp, bản số, mô hình ER mở rộng.

  pdf52p slow_12 26-06-2014 29 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể - kết hợp, thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, lược đồ thực thể - kết hợp, thực thể yếu, thiết kế cơ sở dữ liệu

  pdf55p saobien_09 06-02-2018 145 5   Download

 • Luôn luôn, các phân tích và thiết kế cần phải. phản ánh chân thực các mô tả của hệ thống. nghiệp vụ..Với mô hình TTLK, điều này có nghĩa là các. thành phần của nó cũng phải phản ánh sự. thực này.. Nên đặt tên các Thực thể, Liên kết và Thuộc tính càng gần với thực tế càng tốt

  ppt25p nguyenngocyen2729 28-08-2013 70 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 Mô hình thực thể liên kết do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội dung chính như: Giới thiệu mô hình ER, thực thể (Entity), thuộc tính (Attribute), khóa, liên kết (Relationship), xây dựng mô hình ER,...

  pdf23p dat611996 06-09-2017 52 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 3 trình bày về mô hình thực thể mối kết hợp. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Loại thực thể, thực thể; thuộc tính của loại thực thể; khoá của loại thực thể; loại mối kết hợp, mối kết hợp; thuộc tính của loại mối kết hợp; bản số; mô hình ER mở rộng

  pdf27p youcanletgo_03 14-01-2016 23 2   Download

 • Phần tiếp theo bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 2"cung cấp cho người học các kiến thức về Mô hình thực thể - Kết hợp mở rộng bao gồm: Superclass và subclass, mối quan hệ giữa superclass và subclass, thừa kế thuộc tính và mối quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p tamynhan3 05-08-2020 10 2   Download

 • Đề cương học phần: Cơ sở dữ liệu giúp sinh viên nắm vững những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các loại mô hình dữ liệu như mô hình thực thể kết hợp, mô hình dữ liệu quan hệ; giúp sinh viên nắm vững những khái niệm liên quan trong một cơ sở dữ liệu quan hệ: Quan hệ, thuộc tính, miền giá trị, bộ, lược đồ quan hệ, thể hiện của quan hệ, khóa, siêu khóa, khóa chính, khóa ngoại;...

  pdf7p anh0510 17-03-2016 49 1   Download

 • Bài 3 - Mô hình thực thể mối kết hợp. Nội dung cụ thể trong bài 3 gồm: Giới thiệu chung; loại thực thể, thực thể; thuộc tính của loại thực thể; khoá của loại thực thể; loại mối kết hợp, mối kết hợp; thuộc tính của loại mối kết hợp; bản số; mô hình ER mở rộng.

  pdf58p nhanmotchut_3 20-10-2016 23 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" phần tiếp theo cung cấp cho người đọc các kiến thức về "Mô hình thực thể liên kết (ER)" bao gồm: Phát triển hệ thống và mô hình quan niệm dữ liệu, các khái niệm của mô hình thực thể-liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p koxih_kothogmih2 23-08-2020 4 1   Download

 • Định nghĩa: loại thực thể (Entity Type) là những loại đối tượng hay sự vật của thế giới thực tồn tại cụ thể cần được quản lý.Tóm lại, các thuộc tính đa hợp và đa trị có thể lồng nhau tùy ý.

  pdf58p hoangdetho 11-01-2012 70 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuộc tính mô hình thực thể
p_strCode=thuoctinhmohinhthucthe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2