intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trình kinh tế lượng

Xem 1-20 trên 861 kết quả Thuyết trình kinh tế lượng
 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Một số quy luật phân phối xác suất thường gặp; Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p baphap06 31-01-2023 3 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các định lý giới hạn; Lý thuyết mẫu; Bài toán ước lượng tham số; Bài toán kiểm định giả thuyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p baphap06 31-01-2023 0 0   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và quản trị chất lượng dịch vụ; thực trạng về chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2022-2024.

  pdf25p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Xây dựng phương pháp chế biến một số sản phẩm gắn liền với thực tiễn cuộc sống tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng dạy - học phần 2 Tạo lập doanh nghiệp, môn Công nghệ 10" nhằm mục đích xây dựng các phương pháp chế biến một số sản phẩm gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội tại địa phương, qua đó tạo điều kiện để học sinh tăng nội dung thực hành vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các tình huống thực tế, có thể đề xuất các phương án kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, nhất là các hộ gia đình ở vùng nông thôn có trình độ dân trí...

  pdf82p matroicon0804 21-11-2022 9 2   Download

 • Bài giảng "Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 5 - Điều tra chọn mẫu" được biên soạn với mục đích giúp các em sinh viên trình bày được xác suất và quy luật phân phối xác suất; tìm hiểu những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu; ước lượng kết quả điều tra chọn mẫu; kiểm định giả thuyết thống kê. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf42p phuongyenlam205 12-11-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận; Các tham số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất; Bài toán ước lượng bằng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p matroinho0804 17-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p matroinho0804 17-11-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy nhiều biến; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; Phân tích phương sai và kiểm định giả thuyết đồng thời; Phân tích hồi quy và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p matroinho0804 17-11-2022 6 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: tổng quan tín dụng xanh; kinh nghiệm triển khai tín dụng xanh trên thế giới và bài học cho Việt Nam; đo lường lợi ích kinh tế - xã hội của triển khai tín dụng xanh ở các ngân hàng thương mại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p duonghoanglacnhi 07-11-2022 28 2   Download

 • Bài viết Tác động của lan tỏa công nghệ tới hiệu quả ngành nông lâm nghiệp thủy sản Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên xác định hiệu quả doanh nghiệp; Phương pháp xác định đường biên công nghệ; Phương pháp đo lường các kênh lan tỏa công nghệ.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện kế toán các Công cụ tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam" tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến các Công cụ tài chính hiện nay ở Việt Nam và quốc tế; tìm hiểu thực trạng kế toán các Công cụ tài chính hiện đang được áp dụng tại Việt Nam, so sánh với quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế. Từ đó đề xuất các vấn đề cần lưu ý khi ban hành các quy định về ghi nhận, đo lường và trình bày các Công cụ tài chính nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Khái luận về đo lường và vai trò của nó trong sự phát triển của khoa học cũng như nền kinh tế quốc dân đề cập đến Đo lường khoa học, bao gồm: Lý thuyết đo lường: Lý thuyết đo lường cơ sở (Đo lường toán học logic, Đo lường học: lý thuyết sai số; chuẩn và mẫu; tín hiệu và xử lý tín hiệu vv…) và Lý thuyết đo lường ứng dụng, gồm: Lý thuyết về cảm biến đo lường; thiết bị đo; hệ thống đo lường; Tự động hóa và thông minh hóa quá trình đo lường vv…...

  pdf11p vibugatti 29-08-2022 28 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô gồm các nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; Lý thuyết xác định sản lượng Quốc gia; Tổng cầu và chính sách tài khoá; Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Hỗn hợp các chính sách tiền tệ và tài khóa; Thất nghiệp và lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p viastonmartin 15-08-2022 19 4   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích tài chính – nghiên cứu đo lường rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam làm rõ cơ sở lý thuyết về rủi ro tài chính, các kết quả của các công trình trước đây về sự tác động của các nhân tố tới rủi ro tài chính. Bài viết sử dụng mô hình kinh tế lượng và phần mềm Stata 20 để xác định sự tác động của một số nhân tố đến rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam.

  pdf13p viarrinera 26-08-2022 30 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương pháp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn trong khai thác đường cao tốc ô tô" giới thiệu tới bạn đọc các nội dung: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đường ô tô cao tốc; lý luận về hạ tầng kỹ thuật đường bộ và đường ô tô cao tốc; lợi ích kinh tế xã hội của việc khai thác đường ô tô cao tốc - đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

  pdf104p bakerboys09 01-08-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô được thiết kế gồm 7 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đại cương kinh tế vĩ mô; hạch toán sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng cân bằng; tiền tệ và ngân hàng; lạm phát và thất nghiệp; chính sách tài chính - thuế và chỉ tiêu ngân sách; thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p kidrubi 03-08-2022 37 6   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng lan tỏa không gian của công nghệ theo tỉnh trình bày cơ sở lý thuyết mô hình kinh tế lượng không gian; Chỉ định mô hình không gian động Arellano-Bond; Mô hình kinh tế lượng không gian lồng tổng quát để rồi rút ra các mô hình được sử dụng ở phần thực nghiệm.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 12 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính, giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf161p bakerboys07 05-07-2022 17 1   Download

 • Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: định giá tài sản vô hình; định giá doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p ryomaechizen 01-07-2022 25 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; một số quy luật phân phối xác suất thường gặp;...

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuyết trình kinh tế lượng
p_strCode=thuyettrinhkinhteluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2