intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp cận hình thái

Xem 1-20 trên 320 kết quả Tiếp cận hình thái
 • Mục đích của luận án: Hoàn thành việc phân loại, thành lập khóa tra họ Quao (Bignoniaceae) ở Việt Nam một cách có hệ thống và đầy đủ, làm cơ sở cho việc biên soạn Thực vật chí Việt Nam, cũng như phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, đào tạo các chuyên ngành có liên quan; xây dựng cây phát sinh loài thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa các taxon của họ Quao ở Việt Nam

  pdf27p change01 05-05-2016 52 6   Download

 • Mọi người đều biết, trong lịch sử tư tưởng nhân loại trước Mác đã có không ít cách tiếp cận khi nghiên cứu sự phát triển của xã hội. Xuất phát từ những nhận thức khác nhau, với những ý tưởng khác nhau mà có sự phân chia lịch sử tiến hóa của xã hội theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, nhà xã hội học Vi – cô ở Italia (1668-1744) đã phân chia các thời kì phát triển của xã hội giống như phân chia các giai đoạn của một đời người: thơ ấu, thanh niên, thành niên...

  pdf31p thainhatquynh 10-07-2009 1695 297   Download

 • Giáo trình Hình thái học tiếng Anh được hình thành dựa trên tư liệu đã được giảng dạy trong thời gian qua cho sinh viên chuyên ngữ của Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình này được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên cách tiếp cận mang tính thực hành môn học đầy tính lý thuyết này.

  pdf140p lqtien 22-08-2011 1578 291   Download

 • Những tiền đề và cơ sở xuất phát để xây dựng lý luận HT KT – XH. Những tiền đề tư tưởng: Trước Mác, CNDT thống trong trong lĩnh vực lịch sử...Đối lập với quan điểm của CNDT là cách tiếp cận của chủ nghĩa nhân bản là xuất phát từ chính con người, từ chính xã hội loài người...Những tư tưởng triết học tiến bộ về lịch sử, những thành tựu nghiên cứu về nền sản xuất và phương thức sản xuất TBCN....

  ppt0p tuoanh04 19-07-2011 191 69   Download

 • Đề tài sẽ tiếp cận theo hƣớng tích hợp tri thức ngôn ngữ vào hệ thống dịch máy thống kê Anh – Việt ở mức độ hình thái từ. Từ tiếng Anh sẽ được đưa về nguyên mẫu, tách các phụ tố và gán nhãn từ loại, từ tiếng Việt sẽ được phân đoạn từ và gán nhãn từ loại. Đề tài cũng sẽ phân tích các từ loại có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng dịch của hệ thống. Read more: http://luanvan.thanhcuong.info/?p=66...

  pdf92p conchokon 06-09-2012 107 34   Download

 • Xuất huyết là tình trạng máu thoát ra khỏi thành mạch do vỡ mạch hoặc không do vỡ mạch. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Tiếp cận hội chứng xuất huyết". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p m310dy1ndark 30-05-2016 389 9   Download

 • Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội mà điểm cốt lõi của nó là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. C.Mác đã vận dụng quy luật này để phân tích về sự vận động và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa; đồng thời chỉ ra xu hướng phát triển tất yếu của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa. Bài viết tiếp cận và phân tích vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội trong thời đại ngày nay.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 41 7   Download

 • Bài thuyết trình Tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá ven bờ nêu lên việc tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá ven bờ với trường hợp điển hình về xây dựng kế hoạch thành lập khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý tại Bình Định.

  ppt34p vanvinhbvnl 12-08-2016 42 6   Download

 • Tài liệu Các nguy cơ đối với quyền tiếp cận thuốc trong Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương tại Chương trình Tiếp cận Thuốc Toàn cầu có nội dung giới thiệu đến bạn một số kiến thức cơ bản như sau: Khả năng áp dụng công nghiệp - tính hữu dụng, bảo hộ các hình thức mới, cách thức hoặc phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã có (cũ), các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa bằng sáng chế, điều chỉnh thời hạn bảo hộ độc quyền sáng chế, các phản đối của bên thứ ba/các phản đối trước khi cấp văn bằng bảo hộ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p tieppham3 05-06-2015 37 4   Download

 • Bài viết Phát hiện phổ quần thể rầy nâu dựa trên tiếp cận xử lý ảnh hình thái sau đây đề xuất một tiếp cận mới nhằm phát hiện phổ quần thể rầy nâu dựa trên các phép toán xử lý ảnh hình thái. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.

  pdf9p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 36 4   Download

 • Bài viết "Mô hình văn hóa của các nhóm nông dân đồng bằng Bắc Bộ và sự tiếp cận kinh tế thị trường" trình bày về chiến lược sản xuất nông dân và sự tiếp cận kinh tế thị trường, thái độ của nhóm nông dân với các hình thức kinh tế và cơ chế thị trường trong sản xuất hiện nay,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 38 3   Download

 • Bài viết đề cập và bước đầu bàn đến khái niệm thực thể tôn giáo như một cách nhìn thực tiễn về hiện tượng tôn giáo trong thực tế nhằm khắc phục cách nhìn tôn giáo như một hình thái ý thức ý xã hội thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

  pdf13p bautroibinhyen16 16-02-2017 42 3   Download

 • Cấu trúc hình thái của 9 quần hợp cỏ trong tỉnh ĐắkLắk thuộc loại đơn giản (có từ 2 - 3 tầng), loài ưu thế thường gặp là Cỏ tranh (Imperata cylindrica). Chín quần hợp được xếp vào 5 quần hệ và thuộc 2 liên quần hệ. Liên quần hệ 1 gồm các quần hợp từ 1 - 6, đặc trƣng cho loại hình savan. Liên quần hệ 2 gồm các quần hệ từ 7 - 9, đặc trưng cho loại hình đồng cỏ khô. Cả hai liên quần hệ đều có nguồn gốc thứ sinh hình thành do khai phá rừng.

  pdf10p vision1234 21-06-2018 17 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế trình bày một số lý thuyết cơ bản về lạm phát theo cách tiếp cận mô hình, phân tích thực trạng diễn biến giá cả - lạm phát của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2008, xây dựng mô hình phân tích động thái giá cả - lạm phát Việt Nam giai đoạn gần đây.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 111 27   Download

 • 3.1. Định nghĩa về sức khoẻ môi trường Sức khoẻ môi trường có thể coi là trạng thái sức khoẻ của con người liên quan và chịu tác động của các yếu tố môi trường xung quanh. Con người phụ thuộc vào môi trường xung quanh và được hình thành từ môi trường này, cho nên việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính sức khoẻ con người. Trong tổng số các bệnh tật có tới 25% là do môi trường hoặc có liên quan đến môi trường gây nên, trong đó có tới 80% các loại bệnh...

  pdf8p poseidon07 03-08-2011 61 14   Download

 • Bài viết đưa ra một cách tiếp cận mới trong quản lý di sản nói chung và khu di sản Hội An nói riêng, xem các hoạt động của con người trong mối tương tác với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội đều là hoạt động văn hoá. Khi đặt văn hoá sinh thái nằm trong hệ thống giá trị văn hoá, sẽ cho ta thấy, mối quan hệ văn hoá - sinh thái - du lịch đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Theo đó, việc tìm ra một mô hình quản lý hợp lý là điều cần thiết để các khu di sản được bảo tồn và phát huy có hiệu quả hơn.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 42 8   Download

 • Truyện thơ nôm là một hiện tượng văn học còn nhiều vấn đề gây tranh cãi. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt trong quan niệm của giới nghiên cứu về đối tượng và phương pháp tiếp cận. Để giải quyết tình trạng này, cần phải thay đổi cách nhận thức về đối tượng. Truyện thơ nôm cần được coi là một loại hình văn học. Nó có những nét đặc thù trong phương thức sáng tác và tiếp nhận; có những đặc điểm riêng về hình thái và tính chất. Muốn nhận diện chính xác lịch sử loại hình, cần đặt nó trong những hệ quy chiếu thích hợp với điểm nhìn rộng lớn, đa dạng hơn.

  pdf12p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 55 5   Download

 • Bài viết Những xu hướng công nghệ mới trong xử lý nước rác trên thế giới và Việt Nam, định hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện Việt Nam tập trung làm rõ sự hình thành nước rác, khối lượng thành phần và tính chất của chất thải rắn đô thị ở VN và một số nội dung khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 45 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm điều chỉnh và đánh giá thang đo các khái niệm nghiên cứu trong mô hình EAO và ý định khởi nghiệp EI; Khám phá và đo lường mối quan hệ giữa các thành phần EAO và EI trong bối cảnh tại Việt Nam.

  pdf219p sohucninh321 09-07-2019 45 9   Download

 • Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu của tác giả trong việc mô hình hóa bài toán phân bổ tài nguyên nước cho các sử dụng nước khác nhau trong các tình huống khác nhau, cụ thể là phân bổ nước tối ưu cho tưới và phát điện với các tính toán minh họa cho hệ thống tài nguyên nước Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 37 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1240 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp cận hình thái
p_strCode=tiepcanhinhthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2