intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp cận kinh tế học

Xem 1-20 trên 1599 kết quả Tiếp cận kinh tế học
 • Toàn cầu hóa đã mang lại những thay đổi nhanh chóng cho cuộc sống chúng ta, cùng với đó là những thách thức và cơ hội mang tính toàn cầu. Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như là một cách tiếp cận cơ bản để giải quyết các thách thức quy mô toàn cầu đang gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính nâng cao (Advanced financial management) - Chương 4: Quyết định cấu trúc vốn và tối ưu hóa - Giá trị gia tăng của công ty. Chương này giúp học viên bàn luận về quyết định cấu trúc vốn và điều chỉnh cấu trúc vốn của công ty theo tiếp cận Net operating income (NOI). tiếp cận truyền thống và tiếp cận kinh doanh chênh lệch (Arbitrage); phân tích mối quan hệ giữa giá trị thị trường gia tăng (MVA) và giá trị kinh tế gia tăng (EVA) của công ty;...

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết về chủ đề môi trường và kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p britaikridanik 25-06-2022 10 0   Download

 • Việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh liên tục 24/7 và đảm bảo chất lượng nước theo quy định luôn là yêu cầu đặt ra hàng đầu trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO). Với việc tiếp cận và triển khai áp dụng chương trình “Kế hoạch cấp nước an toàn” do tổ chức Y tế thế giớ ban hành và hướng dẫn từ năm 2007 và áp dụng tại SAWACO từ năm 2009 đến nay, đã giúp cho SAWACO chủ động trong việc đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Hệ thống phương pháp tiếp cận hiện đại bảo vệ tài nguyên môi trường ở vùng biển Việt Nam" hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong nước và quốc tế ở vùng biển Việt Nam hiện có. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đề cập đến các pháp luật liên quan, những bất cập tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên biển và những đề xuất về mở rộng các khu bảo tồn biển Việt Nam.

  pdf5p thenthen19 04-06-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Các vấn đề giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam" trình bày các nội dung sau đây: Các vấn đề giới trong tiếp cận các nguồn lực kinh tế và thị trường lao động của người dân tộc thiểu số, vấn đề giới trong giáo dục đào tạo, sức khỏe, vấn đề tảo hôn và kết hôn trẻ em, bạo lực đối với phụ nữ.

  pdf48p thenthen19 03-06-2022 11 1   Download

 • Hiện nay, các chương trình đào tạo của các ngành do trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được rà soát, điều chỉnh theo hướng giúp người học được thực hành, tiếp cận các nghiệp vụ cụ thể nhiều hơn. Bài viết trình bày một số hình thức hợp tác với doanh nghiệp; Khái quát hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 27 3   Download

 • Bài viết bàn về việc chuyển đổi số trong giáo dục đại học đang là xu hướng chung của giáo dục thế giới. Việc triển khai giảng dạy trực tuyến trong giáo dục đào tạo là một xu hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục thế giới trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết phác thảo một số những phân tích và đánh giá về sự kiện “Brexit” – nước Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Trọng tâm chính của bài viết liên hệ những bài học kinh nghiệm rút ra từ “Brexit” đối với ASEAN nói chung và cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Để phát triển thị trường nghệ thuật Việt Nam: Một vài nhận thức và cách tiếp cận" nghiên cứu nhận thức đúng những vấn đề lý luận về thị trường nghệ thuật, đánh giá thực trạng và có những cách tiếp cận phù hợp để phát triển thị trường nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 13 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu các giải pháp đổi mới đào tạo giáo viên cần xuất phát từ mô hình đào tạo truyền thống 4 năm tại trường sư phạm hoặc mô hình nối tiếp. Việc lựa chọn 2 mô hình là quyền của cơ sở đào tạo và việc đánh giá chất lượng của 2 mô hình cần xác định đúng ưu điểm hạn chế và các giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 05-05-2022 13 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển vùng biên Việt Trung; đặc điểm tộc người và những năng động kinh tế xã hội của cư dân vùng biên giới Việt - Trung, những khác biệt và tương đồng trong cách tiếp cận và phân loại tộc người ở vùng biên; các chƣơng trình phát triển vùng biên của Việt Nam và Trung Quốc từ sau 1990 đến nay, nội dung, bản chất của các chương trình phát triển và tác động của nó tới các cộng đồng tộc người xuyên biên giới.

  pdf213p badbuddy10 21-04-2022 13 2   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm triển khai quốc tế và khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng bồi dưỡng nhân lực quản lý của Bộ KH&CN theo TCNL. Việc triển khai bồi dưỡng theo TCNL sẽ giúp phát triển năng lực của công chức và cải thiện kết quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ KH&CN trong thời gian tới.

  pdf16p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 14 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

  pdf44p cucngoainhan8 14-03-2022 28 5   Download

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, ngoài ra nội dung trong phần thống kê doanh nghiệp được biên soạn theo cách tiếp cận thực tế và giản lược hóa để phù hợp với người học. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 5 chương với những nội dung sau: Khái quát về thống kê doanh nghiệp, quá trình nghiên cứu và một số phương pháp cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố sản kinh doanh trong doanh nghiệp và thống kê các yếu tố đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p cucngoainhan8 14-03-2022 9 1   Download

 • Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, bài viết lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, công suất phương tiện khai thác, ngư trường đánh bắt, trình độ công nghệ máy móc thiết bị ngư nghiệp, số nhân khẩu của hộ, trình độ học vấn, kinh nghiệm ngư nghiệp, công tác khuyến ngư, có ảnh hưởng ý nghĩa đến thu nhập của các hộ ngư dân.

  pdf11p vinikolatesla 25-03-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Kết quả điều trị cơn suyễn nặng ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố từ 1/2017- 4/2018 trình bày các nội dung chính sau: Xác định tỉ lệ đặc điểm dịch tễ học: Tuổi, giới tính, địa phương, tiền sử; Xác định tỉ lệ đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng; Xác định tỉ lệ các can thiệp điều trị, tỉ lệ thành công điều trị cắt cơn suyễn ban đầu, tiếp theo, tác dụng phụ và biến chứng.

  pdf29p vileonardodavinci 11-03-2022 9 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xem xét các biểu hiện cụ thể của tranh chấp môi trường tại thành phố Hải Phòng, từ đó phân tích đánh giá cơ chế pháp lý để giải quyết các tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Tìm ra những mặt được, chưa được cần khắc phục để có hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia khác trong lĩnh vực này.

  pdf120p badbuddy07 11-03-2022 5 0   Download

 • Toán kinh tế là ngành học đã kết nối được Toán học và Kinh tế. Nó khẳng định một cách tiếp cận nghiên cứu kinh tế - xã hội với nhiều ưu điểm từ việc vận dụng các phương pháp mô hình hóa, các phương pháp phân tích hệ thống, các phương pháp thống kê toán và kinh tế lượng,... trong phân tích và dự báo kinh tế. Đây là một ngành học hay với một chương trình đào tạo bài bản, hiện đại, và có những sự khác biệt nhất định so với các ngành kinh tế và tài chính khác, sẽ mang đến rất nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt với mức thu nhập cao cho các cử nhân Toán kinh tế trong tương lai.

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 21 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp cận kinh tế học
p_strCode=tiepcankinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2