intTypePromotion=3
ADSENSE

Tiêu chuẩn hóa

Xem 1-20 trên 5199 kết quả Tiêu chuẩn hóa
 • 1. Tiêu chuẩn hoá 1.1. Tiêu chuẩn hoá Là một hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn, nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định. Chú thích: 1. Cụ thể, hoạt động này bao gồm quá trình xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn. 2. Lợi ích quan trọng của tiêu chuẩn hoá là nâng cao mức độ thích ứng của sản phẩm, quá trình và dịch vụ với những mục đích...

  pdf31p bacsiquaidi123 19-07-2010 484 151   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc26p hienqt1 02-09-2011 166 47   Download

 • Bài giảng Kiểm nghiệm dược phẩm "Công tác tiêu chuẩn hóa thuốc" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình bày được các định nghĩa của TC và TCCL thuốc, trình bày được các nội dung chính của công tác TC, trình bày được các nội dung về lưu trữ và sửa đổi, bổ sung TC.

  pdf39p phuong211081 06-08-2018 100 25   Download

 • Hội thảo "Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu" nhằm đánh giá tình hình công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu ở Việt Nam thời gian qua và đề ra chương trình hoạt động, các giải pháp tăng cường công tác này trong giai đoạn từ nay đến 2010 và những năm tiếp theo. Tập Kỷ yếu sau đây gồm 21 báo cáo của các tác giả từ nhiều cơ quan khác nhau: Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin thư viện, cơ quan tiêu chuẩn hóa. Các báo cáo đã phản ánh những kinh nghiệm thực tiễn, nêu những quan điểm và những đề xuất cụ thể.

  pdf137p talata_7 14-01-2015 72 11   Download

 • Các ngành công nghiệp thiên về xuất khẩu trên thế giới cũng rất mong muốn có được một khung quy định chuẩn trên toàn thế giới, để có thể hợp lý hoá quá trình thương mại quốc tế. Đó là nguyên nhân của việc thành lập của ISO. Việc tiêu chuẩn hoá quốc tế được thực hiện cho nhiều công nghệ trong những lĩnh vực khác nhau như xử lý và truyền dẫn thông tin, dệt, đóng gói, cung cấp hàng hoá, sản xuất và sử dụng năng lượng, đóng tàu, dịch vụ tài chính và ngân hàng. Việc tiêu...

  pdf3p bibocumi15 14-11-2012 62 9   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết về tiêu chuẩn hóa, tác giả phát triển lý thuyết về tiêu chuẩn hóa công ty trên các khía cạnh như: Phân loại, mục đích, đối tượng, các nguyên tắc và các phương pháp xây dựng tiêu chuẩn; đồng thời xác định được các nội dung của công tác tiêu chuẩn hóa: hoạt động xây dựng, công bố, áp dụng và thông tin tiêu chuẩn.

  pdf198p change00 04-05-2016 49 5   Download

 • Bài viết "Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển" giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện, hiện trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện và đưa ra định hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p khetien888 24-01-2017 56 2   Download

 • Bài viết "Quá trình tiêu chuẩn hóa NGN" trình bày khái niệm về mạng viễn thông tích hợp băng rộng mới, hoạt động tiêu chuẩn hóa,.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 24 2   Download

 • Bài viết "Tính toán van cung chịu tác động của động đất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ" giới thiệu đến các bạn mô hình hóa kết cấu van, áp lực nước tăng thêm do động đất, khối lượng nước tương đương,... Với các bạn chuyên ngành Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf7p bethuy1990 20-11-2015 52 1   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết về tiêu chuẩn hóa, tác giả phát triển lý thuyết về tiêu chuẩn hóa công ty trên các khía cạnh như: Phân loại, mục đích, đối tượng, các nguyên tắc và các phương pháp xây dựng tiêu chuẩn; đồng thời xác định được các nội dung của công tác tiêu chuẩn hóa: hoạt động xây dựng, công bố, áp dụng và thông tin tiêu chuẩn. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf12p change00 04-05-2016 27 0   Download

 • Đề tài này được tiến hành nhằm xác định điều chế tổng hợp acid azelaic từ dầu thầu dầu trong điều kiện Việt Nam và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.

  pdf8p hanh_tv5 20-12-2018 11 0   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu điều chế và tiêu chuẩn hóa secnidazol, và nghiên cứu tiến hành phương pháp xây dựng qui trình điều chế sernidazol theo 2 bước. Tổng hợp 2-methyl-5- nitroimidazol bằng phản ứng nitro hóa 2-methylimidazol. Ngưng tụ 2-methylimidazol với propylen oxyd thu được secnidazol.

  pdf8p hanh_tv5 20-12-2018 11 0   Download

 • Nhằm góp phần vào việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu làm thuốc mới, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tổng hợp thành công các dẫn chất cis-N-heptyl phthalazinon và cis-N-benzyl phthalazinon có tác dụng ức chế chọn lọc men phosphodiesterase IV và tác dụng kháng viêm mạnh hơn các dẫn chất trans và hỗn hợp racemic. Để tiếp tục công trình nghiên cứu, tiêu chuẩn hóa các hợp chất quang hoạt này với mong muốn đưa ra các dẫn chất quang hoạt mới có tác dụng sinh học.

  pdf7p hanh_tv12 18-01-2019 26 0   Download

 • Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 .ISO là một tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa có tên đầy đủ là The International Organization for Standardization. Các thành viên của nó là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế giới. ISO là tổ chức phi chính phủ, ra đời và hoạt động từ 23/2/1947. Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch...

  pdf30p coc_xanh 16-01-2013 560 134   Download

 • Tiêu chuẩn có nhiều định nghĩa khCó nhiều định nghĩa khác nhau, thay đổi theo thời gian, phản ánh quan điểm khác nhau về tiêu chuẩn Hiện tại, tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn, được nhiều quốc gia, tổ chức công nhận rộng rãi, định nghĩa này như sau: Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thoả thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động...

  pdf21p dathao 19-10-2009 192 88   Download

 • Các vấn đề chung về tiêu chuẩn hoá. Các khái niệm cơ bản. Tiêu chuẩn Có nhiều định nghĩa khác nhau, thay đổi theo thời gian, phản ánh quan điểm khác nhau về tiêu chuẩnHiện tại, tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn, được nhiều quốc gia, tổ chức công nhận rộng rãi, định nghĩa này.

  pdf44p yeumala 07-04-2012 176 79   Download

 • Mục tiêu chính là tìm hiểu ứng xử, quy định của các Tiêu chuẩn để xác định khả năng chịu lực của cấu kiện thép góc đơn; tiến hành các so sánh bằng số, nhằm định hướng cho việc thiết kế thực tế.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 32 6   Download

 • Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TC46 - Thông tin và Tư liệu đã được hình thành từ 2004. Bài viết điểm lại 10 năm hoạt động của Ban, trong đó giới thiệu một vài nét về Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TC46 - Thông tin và Tư liệu, hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN trong lĩnh vực thông tin - thư viện thời gian qua, nêu ra một số nhận xét và kiến nghị.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 35 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2:2015 về Quy phạm thực hành tốt về tiêu chuẩn hóa áp dụng cho các cơ quan hoạt động tiêu chuẩn hóa, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn theo các quy trình dựatrên nguyên tắc đồng thuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p bautroibinhyen12 04-01-2017 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6450:1998 qui định các thuật ngữ chung và định nghĩa về tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan, thể hiện một cách cô đọng các nguyên tắc lý luận và thực tiễn của tiêu chuẩn hóa, chứng nhận và công nhận phòng thử nghiệm.

  doc20p thangnamvoiva22 03-10-2016 53 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn hóa
p_strCode=tieuchuanhoa

 

Đồng bộ tài khoản