Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch

Xem 1-20 trên 35 kết quả Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch
 • Quyết định số 428/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin do Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

  pdf18p truongvu 10-10-2009 76 13   Download

 • Ebook "Đổi mới giáo dục ở Tiểu học" tập hợp các bài viết của lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cùng các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học sẽ cung cấp đến bạn đọc các thông tin: Đổi mới quản lí giáo dục ở tiểu học, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên tiểu học, xây dựng chương trình đào tạo giáo viên, quản lí nhà trường, xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch giáo viên tiểu học,...

  pdf103p 123859674 28-06-2012 244 37   Download

 • Ebook Các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành Nội vụ: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức đối với các chuyên ngành Kế toán, Thuế, Hải quan, Dự trữ; chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự; Khoa học và công nghệ,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf224p thuytrang_4 06-05-2015 42 12   Download

 • Cán bộ là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sựthành công hay thất bại của cách mạng. Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng phát triển đất n-ớc đã khẳng định vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ ở n-ớc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"

  pdf83p nokia_12 09-05-2013 48 11   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf35p lawttnh17 13-11-2009 68 7   Download

 • Ebook Các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành Nội vụ: Phần 1 giúp các bạn biết được quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành tài chính, quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Khí tượng thủy văn và một số quy định khác. Mời các bạn tham khảo sách để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf220p thuytrang_4 06-05-2015 36 7   Download

 • 1. Chức trách: Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, các tổ chức hoạt động nghệ thuật… làm nhiệm vụ biên tập nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật, khoa học các bản thảo về sách, báo, bản tin, bài viết, kịch bản sân khấu, điện ảnh, tác phẩm âm nhạc… có nội dung, hình thức ở mức độ phức tạp cao.

  pdf3p bibocumi33 15-03-2013 119 30   Download

 • Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  pdf6p hoangly 24-06-2009 171 27   Download

 • Quyết định 428/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin

  doc14p quynhson 19-08-2009 184 11   Download

 • Ngạch cán sự là một ngạch trong hệ thống ngạch công chức hành chính, được bổ nhiệm đối với công chức có vị trí việc làm và là công chức thừa hành về chuyên môn nghiệp vụ.

  pdf8p 123tien0o0 01-11-2013 174 7   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương - Chuyên đề 18: Một số vấn đề cơ bản về công tác thi đua - khen thưởng. Chuyên đề này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản mang tính nghiệp vụ về công tác thi đua công tác khen thưởng.

  pdf27p nomoney3 10-02-2017 11 4   Download

 • Thông tư số 05/2017/TT-BNV ban hành sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

  pdf10p thongtucp 03-11-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 202/TCCP-VC về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgd9 22-11-2009 367 56   Download

 • Theo quyết định số 43/2000/ NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ, giáo viên tiểu học có 3 ngạch : 1. Giáo viên tiểu học ; 2. Giáo viên tiểu học chính ; 3. Giáo viên tiểu học cao cấp. II - KẾT CẤU TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH Trong tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức nói chung ở Việt Nam, kết cấu trong ngạch có 3 phần : 1. Chức trách a) Điều này thể hiện anh là ai, làm gì và ở đâu ? b) Nhiệm vụ cụ thể : tức là những yêu cầu...

  pdf30p sonyt707 29-09-2010 109 45   Download

 • Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p lawttyt5 30-11-2009 208 27   Download

 • VI. Một số qui định mới về công chức - viên chức ở nớc ta: 6.1. Tuyển dụng mới công chức viên chức: Thực hiện công văn số 99/TCCP-VC ngày 13/04/1994 của Ban tổ chức Chính phủ về việc tổ chức tuyển dụng công chức Nhà nớc. Theo nội dung của công văn này thì điều kiện để tuyển dụng công chức - viên chức nhất thiết phải xuất phát từ nhu cầu công việc, vị trí làm việc và tuyển dụng đúng với tiếu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển vào....

  pdf8p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 60 26   Download

 • Công văn 1387/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 81 18   Download

 • Quyết định số 538/TCCP-TC về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường đại học - cao đẳng do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgd8 22-11-2009 69 8   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf5p lawttnh15 13-11-2009 104 7   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC KỸ THUẬT Y HỌC

  pdf12p daumeoduoicop 27-03-2010 160 7   Download

Đồng bộ tài khoản