intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu thuyết Nam Bộ

Xem 1-20 trên 1100 kết quả Tiểu thuyết Nam Bộ
 • Luận án tiến sĩ "Ảnh hưởng của tiểu thuyết minh thanh đối với tiểu thuyết nam bộ Việt Nam giai đoạn 1900-1930" triển khai gồm 3 chương nhằm giúp các bạn phân tích về nguyên nhân hình thành phong trào dịch tiểu thuyết Minh-Thanh tại Việt Nam, và phác thảo bức tranh phong trào dịch tiểu thuyết Minh-Thanh tại Việt Nam, khảo sát tình hình tiếp nhận của các nhà văn Nam Bộ đầu thế kỷ XX về quan niệm tiểu thuyết, quan niệm sáng tác, quan niệm diễn giải lịch sử, quan niệm giáo dục cũng như quan niệm về nhân vật của tiểu thuyết Minh Thanh,...

  pdf258p vhuyenthao 28-12-2017 132 18   Download

 • Bài viết trình bày các vấn đề loại hình, cách thức công bố của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX. Bài viết nhấn mạnh những đặc trưng về mặt loại hình của tiểu thuyết đại chúng và mối quan hệ tương tác của nó với các phương diện cách thức công bố, công chúng và sự lựa chọn của người cầm bút. Bài viết khẳng định hình thức, nội dung của tiểu thuyết Nam Bộ là sự lựa chọn có tính quan niệm của nhà văn Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

  pdf9p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 73 6   Download

 • Bài viết đề xuất nghiên cứu nhân vật trong tiểu thuyết Nam Bộ theo hướng các kiểu nhân vật mang vai hành động. Thông qua vai hành động, có thể thấy được nội dung của trần thuật, và quan trọng hơn, có thể phát hiện những khuynh hướng tư tưởng, cảm hứng chủ đạo của tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

  pdf10p sansan2 26-05-2018 31 2   Download

 • Trong phương diện kiến tạo cấu trúc truyện kể, gắn với nhân tố người kể chuyện, tiểu thuyết Nam Bộ (thời kỳ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) cho thấy hai dạng thức cơ bản là “kể” và “tả”, với hai hình thức giọng chủ yếu là giọng của người kể và giọng của nhân vật theo hình thức đối thoại và lời nửa trực tiếp. Nghiên cứu này cho thấy, trong tiểu thuyết Nam Bộ giai đoạn này, diễn ngôn “kể” vẫn chiếm một tỉ trọng tương đối cao so với “tả”.

  pdf15p nguyenhong1235 29-11-2018 22 1   Download

 • Luận án nghiên cứu tình hình phiên dịch tiểu thuyết Minh Thanh ở Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ Việt Nam đầu thế kỷ XX từ những phương diện như nguyên nhân hình thành phong trào phiên dịch, thể tài, nội dung tiểu thuyết Minh Thanh được phiên dịch, hình thức xuất bản, phong cách phiên dịch.

  doc33p change04 08-06-2016 76 3   Download

 • ăn học Việt Nam hiện đại đã khởi đầu từ báo chí quốc ngữ latinh. Báo chí là bà đỡ mát tay cho văn học quốc ngữ và đã góp phần hình thành nên đời sống văn học hiện đại. Có thể kể đến sự đóng góp rất lớn của Trương Vĩnh Ký với những tờ báo quốc ngữ đầu tiên như Gia Định báo, Thông loại khóa trình. Đặc biệt là từ đầu thế kỷ XX, với các tờ báo như Nông cổ mín đàm, Lục tỉnh tân văn, Nam Kỳ địa phận, Công luận báo, Phụ nữ tân văn… , một đội ngũ các nhà viết tiểu thuyết đã xuất hiện.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 40 0   Download

 • Đầu thế kỷ 20 Nam Bộ có một hình thức truyện độc đáo đó là truyện quảng cáo; hình thức truyện này đã góp phần ít nhiều trong quá trình phát triển của tiểu thuyết Nam Bộ nói chung và tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tìm hiểu loại hình truyện này người nghiên cứu có thêm cơ sở để lý giải cho nhiều vấn đề của văn xuôi Nam Bộ đầu thế kỷ 20.

  pdf6p chauchaungayxua 16-10-2019 14 1   Download

 • Văn học Việt Nam hiện đại đã khởi đầu từ báo chí quốc ngữ latinh. Báo chí là bà đỡ mát tay cho văn học quốc ngữ và đã góp phần hình thành nên đời sống văn học hiện đại. Có thể kể đến sự đóng góp rất lớn của Trương Vĩnh Ký với những tờ báo quốc ngữ đầu tiên như Gia Định báo, Thông loại khóa trình. Đặc biệt là từ đầu thế kỷ XX, với các tờ báo như Nông cổ mín đàm, Lục tỉnh tân văn, Nam Kỳ địa phận, Công luận báo, Phụ nữ tân...

  pdf7p can_loc 27-07-2012 147 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo chí quốc ngữ latinh với sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết nam bộ cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xx', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p voixanh12 22-10-2012 139 13   Download

 • Trong bài báo này, từ tiểu thuyết Ruồng bỏ chúng tôi tham chiếu lý thuyết phê bình hậu thực dân để có những kiến giải về tình hình Nam Phi trong mối quan hệ chủng tộc khi chuyển đổi quyền lực và thân phận con người trong ư.

  pdf9p dannisa 14-12-2018 74 2   Download

 • Tiểu thuyết Nam Bộ ra đời gắn với sự phát triển của báo chí. Do vậy phần lớn các tác phẩm xuất hiện dưới dạng feuilleton. Tiểu thuyết feuilleton mang những đặc tính xã hội giống tiểu thuyết chương hồi: bình dân, đại chúng. Về phương diện nghệ thuật, chúng có sự gặp gỡ ở việc chú trọng xây dựng cốt truyện tự sự, các thủ pháp mô tả nhân vật… Đặc biệt trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX có sự thẩm thấu của dạng thức feuilleton và chương hồi và rất hấp dẫn đại chúng. Từ những vấn đề đã đặt ra, chúng tôi cho rằng văn học đại chúng phải trở thành đối tượng quan trọng của các nhà nghiên cứu.

  pdf8p dieuhang510 16-11-2016 81 6   Download

 • Bài viết Quan niệm về tiểu thuyết của các nhà văn Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX giới thiệu quan niệm của các nhà văn NB về chức năng giáo dục, vấn đề phản ánh hiện thực, về thể loại, thủ pháp nghệ thuật và ngôn ngữ của tiểu thuyết.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 41 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa chiến lược sử dụng ngôn từ nghệ thuật trong tác phẩm văn chương như là kết quả và công cụ của nhận thức, quyền lực trong xã hội mà nó được sinh thành. Trong giai đoạn 1945-1954, tiểu thuyết ở đô thị Nam Bộ vừa là kết quả vừa là động lực góp phần tạo ra và khuếch tán các diễn ngôn chính trị, xã hội đặc trưng cho vùng đất và cho giai đoạn lịch sử này như diễn ngôn tranh đấu yêu nước, diễn ngôn cải tạo xã hội và diễn ngôn đạo lí.

  pdf13p 035522894 26-03-2020 33 2   Download

 • Việc dịch thuật tiểu thuyết phương Tây, cùng với phong trào dịch thuật truyện Tàu đã tác động quyết định đến việc hình thành tiểu thuyết quốc ngữ ở Nam Bộ. Sau bước dịch thuật, mô phỏng - phóng tác cũng là một bước đi quan trọng để các nhà văn của chúng ta học tập, nắm bắt được kĩ thuật viết tiểu thuyết của phương Tây.

  pdf9p vichoji2711 04-05-2020 12 0   Download

 • Tiểu thuyết viết bằng chữ Quốc ngữ ở Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là một bộ phận máu thịt của văn học dân tộc. Nếu như Nguyễn Trọng Quản, Trần Chánh Chiếu, Trương Duy Toản là những người mở đường thì Hồ Biểu Chánh là người đã góp phần bổ sung, phát triển. Hồ Biểu Chánh thuộc số ít nhà văn Việt Nam sử dụng những từ ngữ bình dân một cách tự nhiên; phản ánh chính xác hiện thực xã hội, tình cảm và tâm lý con người miền Nam thời thuộc địa. Những...

  pdf5p pfievnet 18-02-2011 428 74   Download

 • Sáng tác trong chế độ mới sau Cách mạng tháng Tám, trở thành người cán bộ trước khi cầm bút sáng tác, cây bút Chu Văn đã xuất hiện và tồn tại chủ yếu như một nhà văn cán bộ, lấy ý thức chính thống của người cán bộ để nhìn nhận và đánh giá những hiện tượng và quá trình đời sống mà mình miêu tả. Mời các bạn tìm hiểu tiểu thuyết Bão biển trong phần 1 tài liệu.

  pdf828p tramnamcodon_09 19-05-2016 243 58   Download

 • (BQ) Bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần ban đầu gồm 4 tập: Bão táp cung đình, Huyền Trân công chúa, Thăng Long nổi giận, Vương triều sụp đổ được xuất bản lần đầu cả bộ năm 2003, và đã được tái bản nhiều lần. Trong lần tái bản năm 2008, bộ tiểu thuyết này được bổ sung thêm 2 tập là Đuổi quân Mông Thát và Huyết chiến Bạch Đằng. Huyền Trân công chúa là tập 5 trong bộ 6 tiểu thuyết về lịch sử một triều đại lâu đời của nước ta. Mời các bạn tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf191p tramnamcodon_10 01-06-2016 125 34   Download

 • Cô gái có hình xăm rồng là tập 1 trong bộ ba tiểu thuyết Millennium của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2004 tại Thụy Điển, bộ tiểu thuyết đã gây được tiếng vang lớn, và năm 2009 đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất châu Âu, với khoảng 26 triệu ấn bản đã được phát hành trên toàn thế giới.

  pdf226p tututhoi 22-01-2015 139 29   Download

 • (BQ) Toàn bộ lịch sử triều đại nhà Trần ở giai đoạn ban đầu đã được tái hiện một cách sống động, đầy kịch tính và thu hút trong bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần, dưới ngòi bút uyển chuyển, giọng văn sâu sắc và cách dẫn dắt câu chuyện đầy tinh tế và lôi cuốn của tác giả Hoàng Quốc Hải. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 tập 6 - Vương triều sụp đổ.

  pdf302p tramnamcodon_09 01-06-2016 121 30   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Bố già: Phần 2 - Mario Puzo để nắm được những nội dung về hình ảnh của giới Mafia Mỹ mà ngoài ra còn giúp các bạn có thêm tư liệu về nghệ thuật viết tiểu thuyết đỉnh cao.

  pdf372p gaugau1905 09-12-2015 286 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiểu thuyết Nam Bộ
p_strCode=tieuthuyetnambo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2