Tín hiệu ngẫu nhiên

Xem 1-20 trên 146 kết quả Tín hiệu ngẫu nhiên
 • Chương 2 Tín hiệu thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những khái niệm cơ bản, phân tích phổ cho tín hiệu, phổ rời rạc và chuỗi fourier, phổ liên tục và tích phân fourier, phổ các tín hiệu điều chế, phân tích tín hiệu ngẫu nhiên.

  pdf31p conchimnhai 02-07-2014 71 13   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên" trình bày các nội dung: Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê; biến ngẫu nhiên, quá trình ngẫu nhiên, tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu

  pdf80p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 33 6   Download

 • Lý thuyết tín hiệu là lý thuyết ngẫu nhiên của tin tức, có nghĩa là nó xét đến tính chất bất ngờ của tin tức đối với ngừơi nhận tin. · Chức năng: LTTT nghiên cứu các phưong pháp mã hoá tin tức nghĩa là tìm ra các quy tắc để biểu diễn tin tức nhằm sử dụng hữu hiệu kênh truyền, tăng tính chống nhiễu và bảo đảm tính bí mật tin tức

  doc16p tranngocdt 15-06-2011 266 103   Download

 • Các thông số đặc trưng: 1. Tích phân tín hiệu. 2. Trị trung bình. 3. Năng lượng tín hiệu. 4. Công suất tín hiệu. 5. Bài tập.

  pdf102p dv08cm099 10-05-2011 191 80   Download

 • Hiện nay đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về việc xử lý tín hiệu nhưng đi sâu vào nghiên cứu tín hiệu ngẫu nhiên thì lại ít bởi lẽ đây là một nghành hẹp và nó liên quan nhiều đến việc xử lý tín hiệu bằng phương pháp thống kê. Hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên là một khái niệm quen thuộc đối với bất kỳ người nào có hiểu biết về tín hiệu và ứng dụng cụ thể của nó đ• có từ rất lâu (mặc dù không tách riêng hẳn) do đó nội dung......

  doc7p basso 16-03-2009 431 75   Download

 • Giáo trình "Xử lý tín hiệu số" mà bạn đang cầm trong tay được xây dựng theo chuỗi các môn học về lĩnh vực xử lý tín hiệu, được giảng dạy thông dụng ở các trường đại học trên thế giới cũng như Việt Nam ở bậc đại học và sau đại học, bao gồm: Tín hiệu và hệ thống, xử lý tín hiệu số...

  pdf273p manhnv_uet 05-11-2013 116 58   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vai trò của mô phỏng, phương pháp luận mô phỏng, lấy mẫu và lượng tử, mô hình mô phỏng thông thấp cho tín hiệu và hệ thống thông dải, mô hình bộ lọc và hệ thống thống thông dải, vòng khóa pha và phương pháp giải phương trình vi phân, tạo và xử lý tín hiệu ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf250p doinhugiobay_00 02-11-2015 92 55   Download

 • Khái niệm (tt): Tín hiệu sóng mang trong điều chế liên tục: 0 ( ) y t YCos(t  ) : Y, và 0 là các hằng số. Tín hiệu sau khi điều chế:y(t) Y (t)Cos (t) Y(t): biên độ tức thời, (t) là góc pha tức thời.

  pdf62p dv08cm099 10-05-2011 168 53   Download

 • Định nghĩa: Tín hiệu là biểu diễn vật lý của tin tức mà ta cần chuyển từ nguồn tin đến nơi nhận tin.

  pdf18p dv08cm099 10-05-2011 115 36   Download

 • Random phenomena have their basis in the nature of the physical order (e.g., the nature of electron movement) and limit the performance of many systems including electronic and communication systems. For example, the minimum sensitivity of an amplifier and the distance a signal can be transmitted and recovered, are both limited by random signal variations. On the other hand, there are applications where introduced randomness will enhance aspects of system performance.

  pdf2p huggoo 23-08-2010 68 12   Download

 • Xác suất là một lý thuyết nhánh của toán học nghiên cứu về các hiện tượng ngẫu nhiên, cung cấp công cụ hình thức về suy luận trong các trường hợp thông tin không đầy đủ.

  pdf80p nguyenngocyen2729 28-08-2013 39 10   Download

 • Background: Signal and System Theory 2.1 INTRODUCTION The power spectral density arises from signal analysis of deterministic signals, and random processes, and is required to be evaluated over both the finite and infinite time intervals. While signal analysis for the finite case, for example, the integral on a finite interval of a finite summation of bounded signals, causes few problems, signal analysis for the infinite case is more problematic. For example, it can be the case that the order of the integration and limit operators cannot be interchanged.

  pdf56p huggoo 23-08-2010 52 7   Download

 • The Power Spectral Density The power spectral density is widely used to characterize random processes in electronic and communication systems. One common application of the power spectral density is to characterize the noise in a system. From such a characterization the noise power, and hence, the system signal to noise ratio, can be evaluated. This chapter gives a detailed justification of the two distinct, but equivalent ways of defining the power spectral density.

  pdf33p huggoo 23-08-2010 53 6   Download

 • Power Spectral Density Analysis In this chapter, general results for the power spectral density that facilitate evaluation of the power spectral density of specific random processes are given. First, the nature of the Fourier transform on the infinite interval is discussed and a criterion is given for the power spectral density to be bounded on this interval. Second, the use of an alternative power spectral density function that can be defined for the case where a signal consists of a sum of orthogonal or disjoint waveforms is discussed. ...

  pdf46p huggoo 23-08-2010 58 6   Download

 • Power Spectral Density of Standard Random Processes — Part 1 In Chapters 5 and 6 the power spectral density of commonly encountered random processes are given in detail. Specifically, the power spectral density of random processes associated with signaling, quantization, jitter, and shot noise are discussed in this chapter, while the power spectral density associated with sampling, quadrature amplitude modulation, random walks, and 1/ f noise, are discussed in Chapter 6.

  pdf41p huggoo 23-08-2010 47 6   Download

 • Principles of Low Noise Electronic Design This chapter details noise models and signal theory, such that the effect of noise in linear electronic systems can be ascertained. The results are directly applicable to nonlinear systems that can be approximated around an operating point by an affine function. An introductory section is included at the start of the chapter to provide an insight into the nature of Gaussian white noise — the most common form of noise encountered in electronics.

  pdf44p huggoo 23-08-2010 49 6   Download

 • Mô hình tín hiệu tự hồi quy là một trong những mô hình tham số của tín hiệu ngẫu nhiên đã và đang được nghiên cứu và sử dụng phổ biến để xử lý tín hiệu.

  pdf3p uocvongxua10 18-09-2015 34 6   Download

 • Linear System Theory In this chapter, the fundamental relationships between the input and output of a linear time invariant system, as illustrated in Figure 8.1, are detailed. Specifically, the relationships between the input and output time signals, Fourier transforms and power spectral densities, are established. Such relationships are fundamental to many aspects of system theory, including analysis of noise in linear systems, and low noise amplifier design.

  pdf27p huggoo 23-08-2010 48 5   Download

 • Power Spectral Density of Standard Random Processes — Part 2 This chapter continues the discussion of standard random processes commenced in Chapter 5. Specifically, the power spectral density associated with sampling, quadrature amplitude modulation, and a random walk, are discussed. It is shown that a 1/ f power spectral density is consistent with a summation of bounded random walks. 6.2 SAMPLED SIGNALS Sampling of signals is widespread with the increasing trend towards processing signals digitally.

  pdf27p huggoo 23-08-2010 52 3   Download

 • Memoryless Transformations of Random Processes This chapter uses the fact that a memoryless nonlinearity does not affect the disjointness of a disjoint random process to illustrate a procedure for ascertaining the power spectral density of a signaling random process after a memoryless transformation. Several examples are given, including two illustrating the application of this approach to frequency modulation (FM) spectral analysis. Alternative approaches are given in Davenport (1958 ch. 12) and Thomas (1969 ch. 6). ...

  pdf23p huggoo 23-08-2010 49 3   Download

Đồng bộ tài khoản