intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín ngưỡng Tứ phủ

Xem 1-20 trên 104 kết quả Tín ngưỡng Tứ phủ
 • Đây là cuốn sách trên 600 trang tập hợp những kiến thức về Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ và thờ thánh ở Việt Nam. 1. Tam tứ phủ công đồng: Đã từ lâu tâm linh tín ngưỡng đóng vai trò rất quan trọng đối với người dân Việt trong đó tín ngưỡng thờ Mẫu là tập tục phổ biến và có từ lâu đời. Đó là tập tực thờ các vị nữ thần có từ thời nguyên thủy với các nữ thần đại diện cho thiên nhiên như Mẹ Lúa, Mẹ Đất, Mẹ Nước.......

  pdf0p hungthang999 18-03-2013 299 78   Download

 • Đạo Phật du nhập vào Việt Nam cho đến nay đã hơn hai ngàn năm. Ngay từ khi mới du nhập, với tính cách ôn hoà, thần bí, với tư tưởng siêu việt và những giáo vụ từ bi bác ái của Đức Phật rất phù hợp với phong tục thuần hậu của nước ta. Chính vì vậy, đạo Phật dễ dàng hoà nhập vào những tập tục dân gian để mau chóng ăn sâu vào lòng tín ngưỡng của người Việt. Đặc biệt, ở thời kỳ Lý - Trần (thời kỳ độc lập tự chủ, xây dựng và củng...

  pdf33p muathi2013 12-05-2013 241 29   Download

 • Đảo Phú Quốc, thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, là nơi có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, địa hình đa dạng. Để bám trụ lại hòn đảo này, dù không hành nghề chài lưới, người dân nơi đây cũng phải thường xuyên đối diện với biển, thích ứng với biển, nương tựa vào biển để sống. Mời các bạn cùng tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng nơi đây qua bài viết.

  pdf11p bautroibinhyen16 16-02-2017 46 12   Download

 • Tài liệu "Môtíp đá thiêng/hóa đá và tín ngưỡng thờ đá trong truyện kể dân gian Nam Đảo" khảo sát môtíp đá thiêng /hóa đá cùng với những biến thể/dạng thức phong phú của nó như: Thần núi, đá thiêng, bụt mọc, tinh đá, sinh đẻ thần kỳ từ đá, đá hình người,… trong truyện cổ các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam có so sánh với truyện cổ của tộc người Việt là tộc người chủ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf12p tsmttc_003 05-06-2015 57 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng bảo vệ và phát huy trị giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp để hai di sản này được bảo vệ một cách bền vững và được bảo vệ theo quy định luật pháp của quốc gia, Công ước của quốc tế và các lý thuyết bảo tồn di sản của các học giả.

  pdf265p phongtitriet000 08-08-2019 25 9   Download

 • Hình tượng Mẫu Liễu là hình tượng người nữ anh hùng văn hóa đầu tiên của dân tộc biểu tượng cho một cuộc tập hợp mới của văn hóa và tín ngưỡng bản địa, đấu tranh vì sự tồn vong và sự độc lập của mình. Hình tượng Mẫu Liễu cũng cho thấy sự trưởng thành của tư duy dân tộc khi Mẫu là vị thần Việt đầu tiên biểu tượng cho niềm hạnh phúc bình dị cùng những phẩm chất thường hằng nhưng cao quý của người phụ nữ Việt Nam.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 59 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu về những giá trị văn hoá hàm chứa trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ ở một số địa phương Miền Bắc. Khẳng định vai trò của bảo tàng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị Di sản Văn hoá phi vật thể.

  pdf9p quaymax 07-08-2018 61 5   Download

 • Báo cáo nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình thức thờ phụng Hùng Vương. Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng - lễ hội liên quan trực tiếp đến Hùng Vương; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Hùng Vương.

  pdf28p hpnguyen10 10-05-2018 30 4   Download

 • Mẫu tứ phủ mà không chú ý đến tận ngọn nguồn. Bằng phương pháp dân tộc học văn hóa, lịch sử học văn hóa - tín ngưỡng… và nhiều phương pháp khác, đã cho phép chúng ta nhìn nhận lại về tín ngưỡng thờ Mẫu và bước đầu đã cho thấy, tín ngưỡng này rộng lớn và bao quát hơn những nhận thức trước đây.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 20 4   Download

 • Dân tộc ta vốn có truyền thống dân chủ đề cao sự hài hòa. Hệ tư tưởng không ràng buộc vào một khuôn khổ nhất định, nên từ khi Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo du nhập vào Việt Nam, cha ông ta đã chủ động mở cửa, đón nhận những tinh hoa của các hệ tư tưởng ấy, chọn lọc, dung hợp và biến chúng thành cái của riêng mình, phù hợp với điền kiện, đặc thù hoàn cảnh sống và phục vụ cho lợi ích của dân tộc, đất nước. Sự hòa hợp ấy được thể hiện một cách rõ nét trong tín ngưỡng thờ cúng âm hồn phổ biến ở hầu khắp mọi miền trên đất nước ta.

  pdf7p thicrom300610 03-04-2018 36 3   Download

 • Bài viết đã chỉ ra nhu cầu mãnh liệt của người dân trong tục thờ cúng các vị nữ thần được thờ ở các Dinh Bà trên đảo, về sự đa dạng của văn hóa tộc người và sự đa dạng của văn hóa vùng miền thể hiện trong tín ngưỡng thờ Bà ở các ngôi Dinh.

  pdf11p vitomato2711 11-03-2020 25 3   Download

 • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ xuất phát từ ý thức cội nguồn dân tộc, nhu cầu cố kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc để xây dựng và bảo vệ non sông, đất nước trước thiên tai, địch họa/nạn ngoại xâm, mà còn được hình thành và thăng hoa trên nền tảng lịch sử- cơ tầng văn hóa rực rỡ, với các di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên, đồng Đậu, gò Mun, Đông Sơn..., được phát triển trong khu vực đền Hùng, Phú Thọ và nhiều vùng miền khác ở Bắc Bộ.

  pdf8p cumeo4000 05-08-2018 26 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích các dữ liệu huyền thoại, các đạo sắc phong, và bối cảnh lịch sử, tác giả bài báo cho rằng tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung có thể ra đời sớm và gắn với khát vọng phồn thực của cư dân nông nghiệp, còn tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là tục thờ vị Nữ thần Tài Lộc của tầng lớp nữ tiểu thương, gắn với nhu cầu về một vị nữ thần phù trợ, “ban tài phát lộc” cho những người làm nghề buôn bán.

  pdf15p caothientrangnguyen 01-04-2020 23 2   Download

 • Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành điền dã (fieldwork) từ năm 2011-2014 để ghi chép các hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại đây.

  pdf8p advanger 04-05-2018 27 1   Download

 • Trên cơ sở của những vấn đề đặt ra, từ nguồn thư tịch cổ và thực trạng của sinh hoạt tín ngưỡng tại các di tích thuộc các làng xã Phú Thọ, qua điền dã khảo sát thực tế, chúng tôi bước đầu nhận diện được một không gian văn hóa đích thực gắn với tín ngưỡng thờ Hùng Vương.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 13 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng bảo vệ và phát huy trị giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan ở Phú Thọ, từ đó đề xuất các giải pháp để hai di sản này được bảo vệ một cách bền vững theo quy định luật pháp của quốc gia, quốc tế và các lý thuyết bảo tồn di sản của các học giả.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 30 1   Download

 • Vai trò phụ nữ trong lịch sử qua giãi mã một vài biểu tượng tín ngưỡng và huyền tích nữ thần như: Mỵ Châu, Âu Cơ, Man Nương và Tứ Pháp, Bà Chúa Ba - Phật Bà Quan Âm, Bà Chúa Kho, Mãu Liễu Hạnh, Bà Đen…

  pdf6p vinhsolax 13-09-2019 15 1   Download

 • Giống như tín ngưỡng của nhiều dân tộc khác trên thế giới, người Nhật thờ đa thần nên các loại hình thờ cúng của họ khá phong phú, đa dạng. Trong tín ngưỡng nguyên thủy của những người Nhật Bản theo Thần đạo (Shinto - tôn giáo tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản), ngoài hai nhóm thờ chính là thờ nhân thần (thờ người) và thờ tự nhiên thần (thờ thiên nhiên), thì tục thờ động thực vật, thờ tự nhiên, thờ sinh thực khí (tín ngưỡng phồn thực) cũng rất phổ biến. Bài viết giới thiệu khái quát về tín ngưỡng phồn thực của người Nhật, qua đó có một vài liên hệ với tín ngưỡng phồn thực của người Việt.

  pdf7p kequaidan3 04-03-2020 15 1   Download

 • Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu,góp phần học tập, tìm hiểu về Bác, chúng tôi xin viết về một trong những tư tưởng xuất chúng của Người. Kế thừa những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại đã giúp cho Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, làm phong phú bản sắc tư tưởng của Người, nâng tầm tư tưởng của Người ngang tầm thời đại. Cũng từ đây là cơ sở cho Hồ Chí Minh giải quyết tốt những vấn đề về lý luận và thực tiễn tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, trở thành tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta.

  pdf4p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 36 1   Download

 • Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, việc nghiên cứu làm rõ các giá trị trong văn hóa các tộc người để bảo tồn và phát huy trong đời sống của cộng đồng các dân tộc là hết sức cần thiết. Người Dao Quần Chẹt ở xã Quân Chu (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trong quá trình phát triển lịch sử tộc người đã tích lũy vốn văn hóa khá phong phú, đặc biệt là các sinh hoạt tín ngưỡng. Tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt nơi đây chứa đựng nhiều giá trị có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đời sống mới của tộc người ở địa phương.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín ngưỡng Tứ phủ
p_strCode=tinnguongtuphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2