intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính giá đối tượng kế toán

Xem 1-20 trên 442 kết quả Tính giá đối tượng kế toán
 • Bài giảng Chương 4: Tính giá đối tượng kế toán trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm và ý nghĩa phương pháp tính giá, tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  ppt43p viflorida2711 30-10-2020 8 0   Download

 • Yêu cầu của tính giá 2. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu 4. Trình tự tính giá 5. Ý nghĩa của tính giá Tại sao cần tính giá đối tượng kế toán? Một số loại tài sản tại đơn vị SX hàng may mặc: • Xe ôtô: 04 chiếc. • Nhà xưởng: 02 xưởng. • Máy may: 50 máy. • Vải: 10.000 m. • Tiền mặt: 500 triệu đồng và 100.000 USD… Làm thế nào để tập hợp toàn bộ giá trị tài sản của đơn vị?...

  pdf30p newbievnx 17-03-2011 355 74   Download

 • 3.1. Vai trò và ý nghĩa của việc tính giá các đối tượng kế toán 3.1.1. Vai trò Để tiến hành sản xuất kinh doanh trong bất cứ ngành nghề nào Doanh nghiệp cũng cần phải có những tài lực nhất định. Theo thuật ngữ kế toán, những tài lực sử dụng trong kinh doanh gọi là tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của Doanh nghiệp luôn luôn vận động và chuyển hóa hình thái biểu hiện của nó, cụ thể là: nhà cửa, thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển, vật tư hàng hóa, tiền và các phương...

  doc9p tranvuhoa 27-03-2013 121 24   Download

 • Chương 4 Tính giá đối tượng kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Đặt vấn đề, ý nghĩa, các nguyên tắc ảnh hưởng đến việc tính giá, các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá, nội dung tính giá, vận dụng các phương pháp tính giá.

  pdf21p vanthanhthiennu22 20-05-2014 89 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tính giá các đối tượng kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p ntgioi120404 09-11-2009 1163 224   Download

 • Nội dung chính trong chương 4 Tính giá các đối tượng kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tính giá các đối tượng kế toán, ý nghĩa tính giá các đối tượng kế toán, nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán.

  pdf49p wide_12 29-07-2014 691 51   Download

 • 1. Khái niệm – Yêu cầu của tính giá 2. Một số loại giá sử dụng trong kế toán 3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu 4. Trình tự tính giá 5. Ý nghĩa của tính giá Tại sao cần tính giá đối tượng kế toán? Một số loại tài sản tại đơn vị SX hàng may mặc: • Xe ôtô: 04 chiếc. • Nhà xưởng: 02 xưởng. • Máy may: 50 máy. • Vải: 10.000 m. • Tiền mặt: 500 triệu đồng và 100.000 USD… Làm thế nào để tập hợp toàn bộ giá trị tài sản...

  pdf30p littleduck801 21-06-2011 342 46   Download

 • Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:  Hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của việc tính giá các đối tượng của kế toán;  Nắm được các nguyên tắc ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán  Nắm vững các phương pháp tính giá đối với các đối tượng kế toán và phương pháp hạch toán

  doc11p tranvuhoa 27-03-2013 433 33   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ý nghĩa và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá, tính giá nhập kho, phương pháp tính giá thuế giá trị gia tăng, tính giá xuất kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p doinhugiobay_10 08-01-2016 106 9   Download

 • Khái niệm Tính giá các đối tượng kế toán là một phương pháp kế toán nhằm tính toán giá trị ghi sổ và biểu hiện bằng hình thức giá trị tiền tệ của các đối tượng kế toán của đơn vị theo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

  pdf42p alt_12 24-07-2013 138 7   Download

 • Khái niệm Tính giá các đối tượng kế toán là một phương pháp kế toán nhằm tính toán giá trị ghi sổ và biểu hiện bằng hình thức giá trị tiền tệ của các đối tượng kế toán của đơn vị theo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

  pdf62p alt_12 24-07-2013 113 6   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tác dụng, các nguyên tắc chi phối việc tính giá, tính giá các đối tượng chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p doinhugiobay_02 12-11-2015 117 5   Download

 • Trong chương "Tính giá các đối tượng kế toán" này, các bạn sẽ tìm hiểu các nội dung như: Tại sao phải tính giá?, các nhân tố ảnh hưởng, tính giá các đối tượng chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nganga_04 27-09-2015 34 4   Download

 • Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán trình bày khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá, nguyên tắc tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p lalala8 21-12-2015 65 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - ý nghĩa của tính giá, yêu cầu của tính giá, một số loại giá sử dụng trong kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p koxih_kothogmih2 23-08-2020 35 2   Download

 • Sau khi học xong chương này SV có khả năng: Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán, giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, thực hành tính giá một số đối tượng kế toán.

  ppt31p viflorida2711 30-10-2020 10 0   Download

 • Bài giảng Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm - ý nghĩa của tính giá, yêu cầu của tính giá, một số loại giá sử dụng trong kế toán, tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu, trình tự tính giá.

  pdf14p vitexas2711 03-11-2020 5 0   Download

 • Cần phải nhắc lại rằng, đối tượng của kế toán là vốn kinh doanh của đơn vị trong mối quan hệ thống nhất giữa hai mặt tài sản và nguồn hình thành tài sản, trong đó tài sản là hiện hữu, nó có thể có hình thái vật chất hoặc không có hình thái vật chất còn nguồn hình thành tài sản lại mang tính chất trừu tượng. Về phương diện tài sản, đối tượng kế toán trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác...

  pdf20p ntgioi120403 06-11-2009 420 96   Download

 • Một thực tế khó có thể phủ nhận là trong khuôn khổ các quy định về kế toán các nước hiện nay, giá gốc vẫn là cơ sở tính giá cơ bản để tính giá các đối tượng kế toán. Bài viết sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 140 14   Download

 • Về mặt hạch toán: Giúp phản ánh và xác định những chỉ tiêu tổng hợp làm cơ sở cho việc phân tích phục vụ công tác quản lý. Về mặt quản lý nội bộ: Giúp phản ánh và xác định các chỉ tiêu nội bộ làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận Về mặt kiểm soát bằng đồng tiền: Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  ppt13p dove_12 10-06-2013 45 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính giá đối tượng kế toán
p_strCode=tinhgiadoituongketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2