intTypePromotion=1
ADSENSE

Tinh giản biên chế

Xem 1-20 trên 776 kết quả Tinh giản biên chế
 • Khôi phục tinh thần của những nhân viên còn lại sau đợt tinh giản biên chế Ở doanh nghiệp nào cũng vậy, hoạt động sản xuất và kinh doanh không phải bao giờ cũng phát triển chỉ theo một hướng mũi tên tăng trưởng, mà đôi khi bạn cũng phải đối mặt với khó khăn, suy thoái. Rất có thể năm nay, hoạt động sản xuất mở rộng đến nỗi bạn luôn ở trong tình trạng thiếu nhân công, nhưng chỉ năm tới thôi, khi sản xuất thu hẹp lại, có thể bạn sẽ không kịp làm quen với nhân viên...

  pdf5p muadongamap222 11-05-2010 137 32   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Nghị định về chính sách tinh giản biên chế sau đây để hiểu rõ hơn về chính sách về hưu trước tuổi; chính sách thôi việc; trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế.

  ppt39p cocacola_08 14-11-2015 113 6   Download

 • Bài giảng Nguồn kinh phí, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bao gồm những nội dung về điểm mới của Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT BNV-BTC ngày 14/4/2015 so với thông tư liên tịch giai đoạn trước; hướng dẫn về thời gian và mức tính các chính sách chế độ; những nội dung chính về lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt41p cocacola_08 14-11-2015 72 6   Download

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để tinh gọn, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý. Đồng thời, đây là cơ sở cho việc xác định, sắp xếp lượng biên chế phù hợp và tinh giản biên chế: Đưa người cần tinh giản ra khỏi bộ máy, bổ sung người có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  pdf7p vihana2711 10-07-2019 34 1   Download

 • Vấn đề tinh giản biên chế không xa lạ với mọi người, các công ty vẫn thực hiện việc này từ 20 năm về trước. Tuy nhiên, trong vài năm qua, cùng với những khó khăn của nền kinh tế, dường như càng có nhiều công ty phải thay đổi sang chiến thuật không mong muốn này để duy trì hoạt động kinh doanh.

  pdf2p huyenndn 26-10-2012 105 27   Download

 • Thực tế hiện nay, việc quyết định biên chế đang được giao cho nhiều tổ chức, cơ quan thực hiện. Công tác quản lý cán bộ, công chức có nhiều nội dung như xác định biên chế, vị trí công tác, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển… do đó cần phải quy định cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời góp phần khắc phục từng bước những bất cập do nhiều đầu mối quản lý.

  doc19p emelikov 11-03-2014 226 87   Download

 • Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hình thành những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, từ đó đưa ra những định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p khetien888 07-02-2017 49 9   Download

 • Lớp bồ dưỡng chương trình chuyên viên trường Chính trị - Hành chính tỉnh Thái Nguyên

  doc17p tieuboingoan 31-05-2010 521 189   Download

 • Quyết định 3707/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p manhinh999 20-04-2020 3 0   Download

 • Nội dung trong chương 2 Hoạch định nguồn nhân lực thuộc bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về các kiến thức chính: kkhái niệm, ý nghĩa của hoạch định nguồn nhân lực, mô tả được quá trình hoạch định nguồn nhân lực, biết cách áp dụng các biện pháp và nguyên tắc tinh giản biên chế.

  pdf34p bad_12 03-07-2014 354 52   Download

 • Cán bộ, viên chức Nhà nước, nhất là cán bộ quản lý, ngoài các tiêu chuẩn cơ bản về chính trị, phải có kiến thức nhất định về công tác chuyên môn, có kinh nghiệm trong công tác; có phẩm chất tốt và sức khoẻ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  pdf50p nokia_12 07-05-2013 56 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng bhxh bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo nghị định số 132/2007/nđ-cp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meobunngu 17-01-2011 77 5   Download

 • Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf14p meomun12340628 19-09-2015 45 2   Download

 • Chỉ thị số: 02/CT-TTg năm 2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

  pdf4p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 33 1   Download

 • Thông tư liên tịch Số 01/2015/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

  pdf29p vilusaka2711 18-11-2019 4 0   Download

 • Thông tư này quy định việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) và đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

  doc7p kexauxi9 03-12-2019 15 0   Download

 • Nội dung báo Pháp luật Việt Nam số 19 năm 2019 trình bày: có quốc tịch Việt Nam, tôi sẽ lập gia đình, khai sinh cho con”; tràn lan “cò” đất và tiềm ẩn nhiều tiêu cực; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị thấp nhất trong hơn thập niên qua; tránh nôn nóng trong tinh giản biên chế...

  pdf20p maphithien 11-12-2019 14 0   Download

 • Thông tư này quy định việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) và đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

  doc6p yilinglaozu 10-01-2020 1 0   Download

 • Công văn số 2488/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 1 0   Download

 • Công văn số 2534/BTP-KHTC năm 2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tinh giản biên chế
p_strCode=tinhgianbienche

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2