intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính sản lượng quốc gia

Xem 1-20 trên 541 kết quả Tính sản lượng quốc gia
 • Chương 3 Cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về xây dựng khái niệm GDP, xây dựng biểu đồ vòng chu chuyển và phương pháp đo lường GDP,xây dựng khái niệm GDP thực tế và tính toán tăng trưởng kinh tế.

  pdf40p thick_12 14-07-2014 179 12   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Cách tính sản lượng quốc gia cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hai hệ thống tính sản lượng quốc gia, các chỉ tiêu trong trong hệ thống tài khoản quốc gia; vấn đề giá cả trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), công thức tính GDP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt51p nguyenhoainambd 29-05-2017 54 3   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày một số vấn đề cơ bản về các quan điểm sản xuất, hệ thống tài khoản quốc gia và các loại giá được sử dụng, các phương pháp tính sản lượng quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội, các mô hình kinh tế, các chỉ tiêu trong hệ thống SNA, các đồng nhất thức vĩ mô căn bản trong nền kinh tế đơn giản và nền kinh tế mở.

  pdf11p kloikloi 12-10-2017 37 1   Download

 • Tài liệu thông tin đến các bạn 46 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô thuộc chương 2 cách tính sản lượng quốc gia. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

  pdf19p 0868975319 08-06-2020 21 1   Download

 • Hiểu biết về vai trò của sản lượng quốc gia trong nền kinh tế , trong quản lý kinh tế vĩ mô. l Tìm hiểu cách tính sản lượng quốc gia và các chỉ tiêu liên quan... Định nghĩa sản xuất? Bối cảnh lịch sử Thế kỷ 16: Trường phái trọng nông đưa ra định nghĩa đầu tiên: “SX là tạo ra SL thuần tăng thêm”. Thế kỷ 18: Adam Smith đưa ra khái niệm khác: “SX là sáng tạo ra các sản phẩm vật chất hữu hình”....

  ppt35p huytaichinh1 12-09-2011 854 71   Download

 • Nội dung: Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu. Ba phương pháp tính GDP và các thành phần. Một số chỉ tiêu khác. Đo lường mức giá.

  ppt24p huuday 29-09-2010 262 164   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học - Chương 6: Sản lượng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu và công cụ vĩ mô, các khái niệm cơ bản, chỉ tiêu GDP và GNP, cách tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p doinhugiobay_14 28-01-2016 106 5   Download

 • Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc gia nhằm trình bày các nội dung chính: một số khái niệm về thu nhập quốc gia, các phương pháp tính sản lượng quốc gia, các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia, các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf9p acc_12 01-04-2014 58 2   Download

 • "Bài thuyết trình Kinh tế vi mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia" thông tin với những kiến thức chỉ tiêu GDP và GNP; giá cả dùng tính GDP; tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường.

  ppt47p weiwei28012 17-10-2020 2 1   Download

 • Chương 2 Hạch toán thu nhập quốc dân thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô. Trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung sau: Cách tính sản lượng quốc gia, các yếu tố của tổng cầu, cân bằng sản lượng và số nhân chi tiêu.

  ppt29p minhquanmq 28-03-2014 59 5   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về tiêu dùng và đầu tư, tiêu dùng và tiết kiệm, đầu tư, hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm, hàm đầu tư và hàm tổng cầu, xác định điểm cân bằng sản lượng, các quan điểm về sản lượng cân bằng, xác định sản lượng cân bằng dựa vào mối quan hệ giữa AD và AS, sản lượng cân bằng, xác định sản lượng cân bằng dự kiến, vào S và I dự kiến, mô hình số nhân, công thức tính số nhân và nghịch lý của tiết kiệm.

  pdf12p kloikloi 12-10-2017 76 2   Download

 • Nội dung chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày mục tiêu giúp người tham khảo hiểu biết về vai trò của sản lượng quốc gia trong nền kinh tế , trong quản lý kinh tế vĩ mô, tìm hiểu cách tính sản lượng quốc gia và các chỉ tiêu liên quan. Cuối chương có thêm phần câu hỏi ôn tập.

  ppt26p phuongpham357 23-07-2014 112 21   Download

 • Bài thuyết trình Kinh tế vĩ mô trình bày nội dung sau: Đo lường sản phẩm quốc gia qua 7 nội dung: sơ đồ chu chuyển trong nền kinh tế, GDP, GNP, Phân biệt GDP và GNP, các chỉ tiêu khác, các đồng nhất thức cơ bản trong kinh tế học vĩ mô, lạm phát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p chi_nguyendhvh 14-05-2018 51 4   Download

 • Mục tiêu của chương 1 Tổng quan kinh tế học thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về những vấn đề trọng tâm của Kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế, tổng cung – Tổng cầu, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, mô hình IS – LM, thất nghiệp và lạm phát.

  pdf17p thick_12 14-07-2014 60 3   Download

 • Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về các nội dung sự cân bằng chi tiêu và thu nhập, sự cân bằng chi tiêu, thu nhập và giá trị sản lượng, các khoản bơm vào các khoản rút ra, tổng sản lượng nội địa.

  pdf0p narrow_12 21-07-2014 56 3   Download

 • Mục tiêu của bài 2 nhằm giúp học viên hiểu và biết được các phương pháp đo lường sản lượng quốc gia, phương pháp tính lạm phát, thất nghiệp; chỉ rõ cho học viên phương pháp tính GDP và nêu được ý nghĩa, vai trò của các chỉ tiêu GNP, GDP, và các đồng nhất thức trong phân tích Kinh tế vĩ mô. Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p hihihaha9 14-01-2017 27 1   Download

 • Xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc để đảm bảo tính chính xác của phép đo góc cho cả nước là một nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển hệ thống đo lường quốc gia. Nghiên cứu thiết lập hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc nhằm mục đích đảm bảo độ chính xác của các chuẩn và phương tiện đo góc dùng trong tất cả các ngành kinh tế, kỹ thuật của quốc gia là một nhiệm vụ cần thiết của ngành đo lường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo đo lường cho các cơ sở trong cả nước đối với lĩnh vực đo này.

  pdf3p nguathienthan6 02-07-2020 6 0   Download

 • Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô. Mục tiêu chương này nhằm: phân biệt được những chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong hệ thống tài khoản quốc gia SNA; nắm được khái niệm, ý nghĩa và cách tính của những chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong việc giải thích, so sánh kinh tế của một quốc gia hay vùng khác nhau.

  pdf58p mrbenvip123 11-09-2014 148 28   Download

 • Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề cơ bản, phần 2 Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường, phần 3 Tính GNP và các chỉ tiêu còn lại.

  ppt35p luongmylm 24-03-2014 94 20   Download

 • Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung trình bày sau: Chỉ tiêu GDP và GNP, tính toán GDP, tính các chỉ tiêu khác. Để nắm rõ nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf42p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 66 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính sản lượng quốc gia
p_strCode=tinhsanluongquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2