intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỉnh ủy bắc giang

Xem 1-20 trên 122 kết quả Tỉnh ủy bắc giang
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là tổng hợp một số vấn đề là cơ sở lý luận về hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND tỉnh và pháp chế trong hoạt động này. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành, trong đó tập trung chủ yếu đánh giá các quy định trong các VBQPPL của tỉnh Bắc Giang quy định về hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động này (trong đó nêu khái quát những kết quả đạt đƣợc, tập trung phân tích, đánh giá những bất cập, bất hợp lý, chỉ rõ nguyên nhân và nêu vấn đề cần giải quyết).

  pdf126p badbuddy03 22-02-2022 3 1   Download

 • Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND giao ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc1p tommuni999 10-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 21 0   Download

 • Công văn số 13001/BTC-QLCS năm 2019 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Xã Tam- giang là ngọn cờ đầu về thủy lợi, xây dựng đồng ruộng, trồng cây, về hợp tác xã mua bán và một số mặt khác của huyện Yên - phong (Hà- bắc). Tam- giang còn là một trong những hợp tác xã toàn xã lớn nhất của tỉnh. Đảng bộ Tam-giang đã được công nhận là đảng bộ “bốn tốt”. Trong đảng bộ xã Tam- giang có chi bộ Vọng- nguyệt là chi bộ “bốn tốt” toàn miền bắc. Tuy nhiên, trên đà vươn lên theo kịp với yêu cầu mới của cách mạng, đảng bộ Tam- giang còn có những nhược điểm, khuyết điểm, nếu Huyện uỷ không kịp thời giúp đỡ thì những khuyết điểm đó có thể gây tác hại nghiêm trọng.

  pdf6p nangthothubon_vn20 02-06-2020 24 0   Download

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 667/2016/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc4p solacduy999 22-04-2020 9 0   Download

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc3p manhinh999 20-04-2020 8 0   Download

 • Quyết định số 26/2019/QD-UBND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc3p solacninh999 05-04-2020 13 0   Download

 • Người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành ba vùng dân cư tập trung lớn: vùng Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (Sóc Trăng, Vĩnh Châu, Vĩnh Lợi),vùng An Giang – Kiên Giang (Vọng Thê, Tri Tôn, Nhà Bàng, phía Tây Bắc Hà Tiên), vùng Trà Vinh – Vĩnh Long. Tổ chức xã hội của người Khmer là phum, sóc. Quản lý và điều hành phum, sóc do một người lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng đảm nhận. Sinh hoạt của phum, sóc mang tính chất cộng đồng tự quản. Người Khmer thường cư trú trên đất giồng, đất ruộng, ven theo kênh và các con lạch nhỏ, hoặc ở các “vành khăn” chân núi.

  pdf6p nguathienthan1 27-11-2019 72 4   Download

 • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 8 1   Download

 • Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc4p kieuvinha000 14-10-2019 19 0   Download

 • Tài liệu Giới thiệu về Nữ tướng Lương Hòa là ấn phẩm dạng bút ký do nhà văn Thanh Giang thực hiện trong nhiều năm, nhằm khắc họa chân dung vị nữ tướng tài ba của nước ta và cũng rất độc đáo, so với thế giới, đó là Thiếu tướng Nguyễn Thị Định. Phần 1 tài liệu giới thiệu tới bạn những câu chuyện về: Vào đời, những ngày tù, vượt trùng dương ra Bắc, với con thuyền vũ khí về Nam, Tỉnh ủy bí mật hay chuyến đi định mệnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf152p hanh_tv16 01-02-2019 33 2   Download

 • Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 43 0   Download

 • Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 25 0   Download

 • Quyết định số: 337/2015/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 32 0   Download

 • Quyết định số: 392/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 34 0   Download

 • Quyết định số: 473/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng, dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 65 0   Download

 • BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 8.... Bài 20:. Tiết 81..VĂN BẢN: TỨC CẢNH PẮC BÓ. HỒ CHÍ MINH..Núi Các Mác, suối Lênin.. TiÕt 81 : Tø c c ¶nh p¸c bã. - Hå ChÝ Minh -..I. ®äc – hiÓu CHUNG VĂN B ẢN... 1.Tác giả,tác phẩm.. 2. Đọc và giải thích từ khó:.+Bẹ: Ngô.+Sử Đảng: Lịch sử ĐCS Liên Xô.+Pắc Bó: Nơi đầu nguồn.+Chông chênh: Không vững chắc.Dễ nghiêng đổ(từ láy). (1890 – 1969).3.Thể thơ. Thất ngôn tứ tuyệt..Đường vào hang Pác Bó..Đầu ngọn suối Lênin..Dòng suối khởi nguồn Pác Bó.

  ppt18p binhminh_11 07-08-2014 149 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỉnh ủy bắc giang
p_strCode=tinhuybacgiang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2