intTypePromotion=4
ADSENSE

Tổ chức marketing quốc tế

Xem 1-20 trên 139 kết quả Tổ chức marketing quốc tế
 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 - Tổ chức Marketing quốc tế của một doanh nghiệp trình bày về những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Marketing quốc tế; những hình thức tổ chức bộ phận Marketing quốc tế.

  pdf5p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 260 12   Download

 • Giáo trình Marketing quốc tế cấu trúc gồm 7 chương, trình bày nội dung về marketing và marketing quốc tế, nghiên cứu thị trường thế giới, chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, chính sách sản phẩm quốc tế, định giá sản phẩm quốc tế, phương pháp xuất khẩu và hệ thống phân phối hàng hóa, tổ chức các hoạt động marketing quốc tế.

  doc46p girlmalundongtien_89 16-02-2011 1048 392   Download

 • Marketing Quốc tế nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu thị trường quốc tế để trên cơ sở đó sinh viên có thể tổ chức hoạt động Marketing tại đơn vị, lựa chọn các phương thức thâm nhập thị trường thế giới.

  pdf42p five_12 19-03-2014 409 73   Download

 • Giáo trình bao gồm những kiến thức về vấn đề marketing quốc tế và vấn đề xuất khẩu. Nội dung chính như sau; Marketing quốc tế và xuất khẩu; môi trường quốc tế; tuyển chọn thị trường xuất khẩu: định nghĩa và các chiến lược; thông tin cho các quyết định marketing quốc tế; chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu; phương thức xâm nhập thị trường xuất khẩu; các phương thức thâm nhập không phải thị trường xuất khẩu; các quyết định về sản phẩm; định giá xuất khẩu; chiến lược xúc tiến và truyền thông marketing; và cuối cùng là tổ chức hoạt động marketing quốc tế.

  pdf325p xuka_12 12-12-2013 189 37   Download

 • Theo AMA (American Marketing Association) Marketing quốc tế là quá trình đa quốc gia lập kế hoạch và tổ chức thực hiện 4P ( sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến) nhằm thoả mãn nhu cầu các tổ chức và cá nhân thông qua trao đổi.

  pdf201p dahoaquan2509 31-07-2013 100 27   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò và cơ cấu tổ chức của công ty xuyên quốc gia trong Marketing quốc tế trình bày những nét chung về công ty xuyên quốc gia, quá trình hình thành và phát triển của công ty xuyên quốc gia, vai trò của công ty xuyên quốc gia trong Marketing quốc tế.

  pdf104p fast_12 23-06-2014 87 14   Download

 • Bài giảng "Marketing quốc tế - Chuyên đề 2: Nghiên cứu thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát thị trường (định nghĩa thị trường, nghiên cứu thị trường, phân loại thị trường,...), nghiên cứu khách hàng (phân loại khách hàng, nghiên cứu khách hàng cá nhân, nghiên cứu khách hàng tổ chức). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p tsmttc_007 12-09-2015 53 9   Download

 • Bài giảng Marketing quốc tế chương 1 trình bài khái quát về Marketing quốc tế và tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Chương này giúp người học hiểu khái niệm, bản chất và chức năng của Marketing; hiểu và vận dụng Marketing bộ phận và Marketing hỗn hợp; hiểu quá trình phát triển của Marketing và vận dụng các quan điểm kinh doanh trong Marketing; hiểu khái niệm, vai trò và cách thức tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Mời tham khảo.

  pdf61p namthangtinhlang_00 30-10-2015 64 7   Download

 • Mục tiêu của chương 3 này nhằm giúp người học hiểu được khái quát về nghiên cứu Marketing quốc tế, nắm bắt được những vấn đề chủ yếu của nghiên cứu Marketing quốc tế, biết được tổ chức nghiên cứu Marketing quốc tế.

  pdf19p namthangtinhlang_00 30-10-2015 65 5   Download

 • Chương 1 "Tổng quan về Marketing quốc tế" gồm có các nội dung chính sau: Khái quát chung về Marketing, Khái quát chung về Marketing quốc tế, tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf74p namthangtinhlang_00 30-10-2015 32 4   Download

 • Chương 10 – Tổ chức và kế hoạch hóa hoạt động marketing trên thị trường quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Tổ chức hoạt động marketing quốc tế, kế hoạch hóa hoạt động marketing quốc tế, kiểm soát hoạt động marketing quốc tế.

  pdf17p tieu_vu02 02-06-2018 19 3   Download

 • Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và đối với cả thế giới.

  doc598p vuquangluong 15-09-2010 1605 880   Download

 • Quốc tế hóa là quyết định của một tổ chức nhằm phát triển thị trường ra khỏi biên giới một QG QT hóa chịu tác động của

  ppt7p theprince9x 29-10-2010 160 91   Download

 • Với xu thế toàn cầu hóa thị trường kinh doanh và việc tham gia vào các tổ chức kinh tế thế giới, cũng như viêc gia nhập của các công ty nước ngoài vào nước ta đã làm cho thị trường nội địa không ngừng bị thu hẹp. Vì vậy đã thúc đẩy các doanh nghiệp Việt từng bước phải mở rộng thị trường kinh doanh ra các nước ngoài nhằm mở rộng quy mô kinh doanh cũng như xây dựng công ty trở nên tầm cở lớn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn và không bị...

  pdf25p conchokon 29-09-2012 124 49   Download

 • Là quyết định của một tổ chức nhằm thâm nhập mở rộng thị trường phát triển sản phẩm và các hoạt động khác vượt ra khỏi phạm vi 1 quốc gia. Làm ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý điều hành và hành vi của tổ chức đó.

  ppt212p lux_12 14-06-2013 149 25   Download

 • +Tóm lại: Marketing là tổng thể các hoạt động của cá nhân, tổ chức hướng tới thoả mãn, gợi mở nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để đạt được các mục tiêu của mình.

  ppt74p and_12 14-08-2013 73 16   Download

 • - Hiểu khái niệm, bản chất và chức năng của marketing - Hiểu và vận dụng marketing bộ phận và marketing hỗn hợp - Hiểu quá trình phát triển của marketing và vận dụng các quan điểm kinh doanh trong marketing - Hiểu khái niệm, vai trò và cách thức tổ chức công ty kinh doanh quốc tế

  pdf61p page_12 14-08-2013 71 10   Download

 • Phần 2 giáo trình cao học "Quản trị kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế, quản trị marketing quốc tế, quản trị điều hành quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf227p thuongdanguyetan05 15-07-2019 96 21   Download

 • 1.1 Quốc tế hóa và các công ty quốc tế  Quốc tế hóa là quyết định của một tổ chức nhằm thâm nhập mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm cùng các hình thức hoạt động khác ra khỏi biên giới của một quốc gia 1.2 Bản chất marketing quốc tế 1.2.1 Bối cảnh thị trƣờng thế giới hiện nay 1.2.2 Những thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập thị trường thế giới

  pdf10p meo_den_de_thuong 11-06-2011 275 107   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ marketing – mix ở công ty TNHH quốc tế Song Thanh ( STI )" nghiên cứu hoạt đông kinh doanh ,hoạt động marketing ,đặc biệt là tổ chức ,hoạt động của các công cụ marketing - mix ở công ty trong thời gian qua.

  pdf87p khongxinhkhngodep 12-07-2014 160 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức marketing quốc tế
p_strCode=tochucmarketingquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2