intTypePromotion=1
ADSENSE

Tòa sơ thẩm dân sự

Xem 1-20 trên 412 kết quả Tòa sơ thẩm dân sự
 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo đảm sự độc lập của Thẩm phán (là chủ thể xét xử chuyên nghiệp) trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự. Đó là khái niệm, đặc trưng về sự độc lập của Thẩm phán, khái niệm về sự bảo đảm, cơ chế bảo đảm sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết bàn về tính độc lập của Tòa án theo yêu cầu cải cách tư pháp hình sự - nhìn từ một số quy định của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, tập trung làm rõ ba vấn đề: Thứ nhất, sự độc lập của Tòa án - tư pháp với lập pháp - Quốc hội và hành pháp - Chính Phủ; Thứ hai, mối quan hệ giữa Tòa án và Viện Kiểm sát khi Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; Thứ ba, thẩm quyền giải thích pháp luật là hoạt động gắn liền với hoạt động tư pháp và cần phải được quy định cho Tòa án.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 8 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Từ đó nhiệm vụ của đề tài là giải quyết về mặt lý luận các khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài cũng như các vấn đề có liên quan. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, nêu lên thực trạng của việc áp dụng luật trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự tại phiên tòa sơ thẩm.

  pdf73p badbuddy10 02-04-2022 10 0   Download

 • Bài viết đưa ra tình huống pháp lý về việc chung sống như vợ chồng trái pháp luật khi một trong hai bên đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Khi một bên chết đi, thì việc giải quyết về nhân thân đặc biệt là vấn đề tài sản của các bên sẽ thuộc tranh chấp hôn nhân và gia đình hay tranh chấp dân sự. Những quan điểm khác nhau sẽ được tác giả phân tích và làm rõ.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 11 0   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về mặt lý luận, đánh giá một cách có căn cứ khoa học về tổ chức, thẩm quyền và thực trạng của hệ thống TA. Trên cơ sở đó và dựa vào những quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp của Đảng để đề xuất những giải pháp tối ưu nhằm góp phần cải cách hệ thống TA ở nước ta đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước và xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam.

  pdf222p badbuddy09 29-03-2022 10 6   Download

 • Bài viết luận giải các quan niệm khác nhau về phản tố, phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về phản tố và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự, đồng thời đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về khái niệm và nội dung của phản tố; điều kiện và thời điểm phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự; giải quyết hậu quả pháp lí khi bị đơn có yêu cầu phản tố được toà án triệu tập tham gia hoà giải nhưng vắng mặt.

  pdf13p viottohahn 28-03-2022 1 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 21/2021 trình bày các nội dung chính sau: Thẩm quyền của tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức; Hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Hoàn thiện các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian; Thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vinikolatesla 28-03-2022 6 0   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, đánh giá đúng thực trạng quy định của pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Đồng thời nhận diện bất cập trong các quy định này và thực tiễn thực hiện tại Tòa án, từ đấy đề xuất những kiến nghị để khắc phục.

  pdf112p badbuddy08 25-03-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là nghiên cứu khái niệm, đặc điểm của chế độ tài sản vợ chồng pháp định; chế độ tài sản vợ chồng pháp định trong pháp luật Việt Nam và trong pháp luật ở một số nước; phân tích những quy định cụ thể chế độ tài sản vợ chồng pháp định trong pháp luật hiện hành, nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa của những quy định đó; tìm hiểu thực tiễn xét xử liên quan đến chế độ tài sản vợ chồng để thấy đươc̣ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p badbuddy08 25-03-2022 10 4   Download

 • Việc nghiên cứu các quy định về việc thụ lý vụ án dân sự nhằm phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho việc nhận thức và áp dụng trên thực tế một cách thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả. Qua đó, tìm ra những tồn tại, bất cập của các quy định của pháp luật, đưa ra những giải pháp hữu ích đóng góp vào quá trình xây dựng hoàn thiện quy định của pháp luật. Đồng thời, nêu lên thực tiễn thực hiện quy định về quá trình thụ lý vụ án dân sự tại một số Tòa án nhân dân, qua đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật.

  pdf88p badbuddy08 25-03-2022 15 2   Download

 • Luận văn phân tích làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về nguyên tắc hai cấp xét xử trong TTDS nhƣ thẩm quyền xét xử theo các cấp sơ thẩm, phúc thẩm và những nội dung liên quan đến các cấp xét xử này. Từ đó, luận văn đã chỉ ra những bất cập, những đòi hỏi cần đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn xét xử các VADS tại Tòa án, hạn chế và đi đến khắc phục, chấm dứt tình trạng các VADS bị kèo dài thời gian giải quyết, các Tòa án đẩy đi đẩy lại cho nhau qua nhiều lần xét xử không mang lại hiệu quả giải quyết tranh chấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p badbuddy08 16-03-2022 6 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về thụ lý và CBXXPT vụ án dân sự; nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thụ lý và CBXXPT vụ án dân sự và việc thực tiễn thực hiện chúng tại các Tòa án. Qua việc nghiên cứu nhận diện, phát hiện những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thụ lý và CBXXPT vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện chúng tại các Tòa án từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để góp phần nâng cao hiệu quả xét xử phúc thẩm.

  pdf106p badbuddy08 16-03-2022 5 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội; Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ADPL đúng đắn trong xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay.

  pdf120p badbuddy08 16-03-2022 8 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài này nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới trong mối liên hệ so sánh với pháp luật Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về việc xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế của Tòa án.

  pdf135p badbuddy08 16-03-2022 4 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm; làm rõ những điểm hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự và những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định đó tại Tòa án cấp sơ thẩm; tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm.

  pdf119p badbuddy08 16-03-2022 7 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về tranh tụng trong TTDS và vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm dân sự, nội dung các quy định của pháp luật liên quan đến vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm dân sự; phát hiện những bất cập, vướng mắc trong các quy định này và thực tiễn thực hiện từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp.

  pdf97p badbuddy08 16-03-2022 5 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa sơ thẩm dân sự; vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa sơ thẩm dân sự theo pháp luật Việt Nam hiện hành; hoàn thiện vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong phiên tòa sơ thẩm dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp.

  pdf108p badbuddy08 16-03-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Làm rõ bối cảnh, quan điểm và nội dung cải cách tư pháp; hiểu rõ thực trạng hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ của Tòa án nhân dân trong thời gian qua; xác định cơ sở thiết lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực trong hệ thống Tòa án nhân dân và tính ưu việt của mô hình này so với Tòa án nhân dân cấp huyện hiện nay; chỉ ra những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành Tòa án trong việc xây dựng mô hình Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực.

  pdf110p badbuddy08 16-03-2022 6 1   Download

 • Bài viết phân tích một số yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về quyền của đương sự trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại; Đánh giá các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật về quyền của đương sự trong giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân, qua đó góp phần thực thi hiệu quả các quy định pháp luật trong thực tiễn.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 1 0   Download

 • Thông qua công tác kiểm sát của ngành kiểm sát nhân dân đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm trong việc lập hồ sơ đề nghị, xem xét, quyết định tha tù trước thời han có điều kiện; trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã và công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã của Công an xã. Bài viết trình bày một số vấn đề chung về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thực tiễn công tác kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tòa sơ thẩm dân sự
p_strCode=toasothamdansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2