intTypePromotion=1
ADSENSE

Toàn cầu hóa kinh tế

Xem 1-20 trên 3927 kết quả Toàn cầu hóa kinh tế
 • Toàn cầu hóa kinh tế ngày nay đã trở thành xu thế chung của thời đại mà các quốc gia, dân tộc không thể bỏ qua được. Vậy bản chất, những đặc điểm của toàn cầu hóa kinh tế là gì? Điều này được trình bày tóm lược trong bài viết, cùng với những phân tích sâu sắc về tác động của quá trình này tới nền kinh tế các nước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi nước ta ngày càng tham gia sâu rộng vào hội nhập kinh tế quốc tế, để từ đó có nhận thức đúng và những...

  doc20p bacgiangyeudau84 21-12-2012 848 131   Download

 • Đề tài Tác động của toàn cầu hoá kinh tế với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phân tích tác động của tiến trình toàn cầu hoá với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các khía cạnh tác động tới năng lực cạnh tranh, chiến lược kinh doanh, môi trường kinh doanh... Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam như : Xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành hệ thống pháp lý, cải cách hành chính.

  pdf103p vespa_12 16-04-2014 192 80   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: toàn cầu hoá kinh tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p bacgiangyeudau84 24-12-2012 334 77   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trình bày tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng FDI trên thế giới, tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng FDI vào Việt Nam, xu hướng vận động của dòng FDI toàn cầu - một số giải pháp đối với việc thu hút FDI vào Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 230 75   Download

 • Ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là đặc trưng và xu hướng phát triển phổ biến của nền kinh tế thế giới, bất luận đó là nền kinh tế có quy mô và trình độ phát triển ra sao và thuộc chế độ chính trị - xã hội thế nào. Cuốn sách tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nền kinh tế đi sau, trên cơ sở đó làm rõ mối quan hệ giữa hội nhập...

  pdf151p nokia_12 09-05-2013 272 54   Download

 • Tài liệu Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam tập trung xem xét sự tác động của toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với các nền kinh tế đi sau, để làm rõ vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế với CNH, xác định rõ vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf143p doinhugiobay_00 01-11-2015 146 35   Download

 • Phần 1 Tài liệu Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế trình bày các nội dung: Toàn cầu hóa - Từ quan niệm đến đối Tài liệu, toàn cầu hóa kinh tế dưới tác động của cuộc cách mạng thông tin lần thức năm, xác định vị trí cho toàn cầu hóa, toàn cầu hóa như là một sân khấu diễn kịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf298p doinhugiobay_00 02-11-2015 141 28   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Những vấn đề của toàn cầu hóa kinh tế, phần 2 trình bày các nội dung: Toàn cầu hóa và cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á, tám bước tiến tới một trật tự tài chính mới, những hậu quả chính trị của toàn cầu hóa kinh tế dưới hệ thống WTO, một số quan điểm toàn cầu hóa ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf291p doinhugiobay_00 02-11-2015 116 29   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, phần 2 trình bày các nội dung của chương 3 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế - Quan niệm, thực chất và tiếp cận hệ giải pháp chiến lược.

  pdf125p doinhugiobay_00 01-11-2015 134 23   Download

 • Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế lớn, khách quan của thế giới đương đại đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống nhân loại cũng như mỗi quốc gia, xu thế đó làm cho mối liên hệ quốc tế, khu vực ngày càng chặt chẽ với những hình thức ngày càng đa dạng. Sự hình thành và phát triển tổ chức thương mại thế giới (WTO) là sự thực hiện của xu thế toàn cầu hóa đồng thời thúc đẩy sự phát triển xu thế đó. ...

  pdf10p inspiron1212 04-12-2012 127 18   Download

 • Bài viết Toàn cầu hóa kinh tế: Tác động đối với nghèo đói và bất bình đẳng phân tích tác động toàn cầu hóa kinh tế với nghèo đói và bất bình đẳng ở VN đến trước năm 2010, đồng thời đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam.

  pdf11p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 190 17   Download

 • Cũng như bất kỳ hiện tượng chính trị, kinh tế, xã hội khác, toàn cầu hóa kinh tế phản ánh tương quan lực lượng giữa các nước, các lực lượng tham gia quá trình đó. Từ sau khi Liên Xô tan rã, Chủ nghĩa xã hội (CNXH) bị xóa bỏ ở các nước Đông Âu, tương quan lực lượng trên thế giới thay đổi không có lợi cho các lực lượng cách mạng. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

  doc7p thiendiadaodien_5 08-01-2019 230 20   Download

 • Luận văn nhằm hệ thống hoá những nhân tố làm cơ sở cho toàn cầu hoá kinh tế. Qua đó, giúp người đọc hình dung được bức tranh tổng thể về sự phát triển của kinh tế thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay; đồng thời góp một tiếng nói nhằm giúp Việt Nam hội nhập vào tiến trình khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế một cách có lợi nhất.

  pdf123p trananh2212 26-09-2020 56 21   Download

 • Bài viết này nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam. Một số nghiên cứu trước được tổng hợp và phân tích làm cơ sở lý thuyết. Phương pháp phân tích chủ yếu được dựa trên kiểm định đồng liên kết Johansen, mô hình Var, hàm phản ứng xung và phân rã phương sai. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm trong dài hạn, tăng trong ngắn hạn tuy không đáng kể.

  pdf13p sieunhansoibac5 18-04-2018 81 6   Download

 • Quan niệm của đảng và nhà nước ta về quyền kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, toàn cầu hóa kinh tế, thời cơ mới cho việc bảo đảm các quyền kinh tế ở Việt Nam,... là những nội dung chính trong bài viết "Bảo đảm quyền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf7p anh0510 22-02-2016 89 3   Download

 • Đảm bảo quyền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ở Việt Nam trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, toàn cầu hóa kinh tế - thời cơ mới cho việc bảo đảm các quyền kinh tế ở Việt Nam, toàn cầu hóa kinh tế - thách thức mới trong việc bảo đảm các quyền kinh tế ở Việt Nam.

  pdf7p dienham63 10-12-2015 62 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu của Luận văn nhằm hệ thống hoá những nhân tố làm cơ sở cho toàn cầu hoá kinh tế. Qua đó, giúp người đọc hình dung được bức tranh tổng thể về sự phát triển của kinh tế thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay; đồng thời góp một tiếng nói nhằm giúp Việt Nam hội nhập vào tiến trình khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế một cách có lợi nhất.

  pdf123p trananh2212 25-09-2020 44 6   Download

 • Toàn cầu hóa là một từ thông dụn g và đối với nhiều người nó liên quan tới nỗi sợ hãi do sự thất nghiệp và mất cân đối ngày càng tăng trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Ngược lại, những người khác nhìn nhận toàn cầu hoá tạo ra cơ hội man g lại sự tiế n bộ cho loài người trê n toàn thế giới. Như vậy, đá nh giá toàn cầu hoá tr ải rộn g trên sự đa dạn g t ư duy giữa địa ngục và thiên đường. Không thể ph ủ...

  pdf15p notonline1122 20-02-2013 319 120   Download

 • Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội và do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Chính đặc điểm này tạo ra sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau càng cao giữa các quốc gia và khu vực.Phân tích cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế Việt Nam, cụ thể là đối với các doanh nghiệp Việt Nam....

  ppt66p veryasean 15-01-2013 256 61   Download

 • Tài liệu tham khảo Toàn cầu hóa và phát triển bền vững được xuất bản trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu và trao đổi học thuật Toàn cầu hóa và phát triển bền vững. Phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung: Toàn cầu hóa, thương mại và sự phát triển - Một bài học từ lịch sử; toàn cầu hóa kinh tế, các chính Tài liệu phát triển trong một thế giới toàn cầu hóa. Mời các bạn tham khảo.

  pdf166p doinhugiobay_05 01-12-2015 176 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Toàn cầu hóa kinh tế
p_strCode=toancauhoakinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2