Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Xem 1-20 trên 72 kết quả Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 • Công văn 5258/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 147 46   Download

 • Công văn 1833/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  pdf1p lythong 18-08-2009 63 3   Download

 • Công văn số: 1787/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về "việc đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước" xét theo đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về nắm giữ vốn, đầu tư dài hạn đối với 19 doanh nghiệp tại đề án chiến lược của Tổng công ty Đầu tư cà Kinh daonh vốn nhà nước.

  pdf2p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 24 1   Download

 • Việc đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (DN) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

  pdf182p lanlan38 01-04-2013 76 30   Download

 • Thông tư 15/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 181/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  doc4p dangngoclan 19-08-2009 95 8   Download

 • Quyết định 181/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  doc2p dangngoclan 19-08-2009 93 7   Download

 • Để phát huy vai trò trong hoạt động tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC cần quyết liệt thực hiện mục tiêu trong tổng thể chiến lược phát triển; gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp, để vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 3 1   Download

 • Nghị định Số: 57/2014/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

  doc37p cancer_em 20-11-2014 21 0   Download

 • Quyết định số 2012/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cơ cấu lại tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Thông tư 81/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  doc10p diennghia 19-08-2009 150 8   Download

 • Thông tư số 47/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf11p lawdn3 31-10-2009 126 17   Download

 • Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf21p lawdt3 02-12-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 55 3   Download

 • Thông tư số 81/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdt3 02-12-2009 39 2   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng: a) Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: - Tổng công ty nhà nước: + Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; + Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập; - Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập của...

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 420 63   Download

 • a/ Công ty hoạt động theo luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: - Tổng công ty nhà nước; + Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003; + Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập; - Công ty thành viên hạch toán độc lập cảu Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành l...

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 426 55   Download

 • Các nhân tố rủi ro Theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thì cơ cấu doanh thu năm 2007 như sau: Kinh doanh thép: 53,98%; Kinh doanh phân bón: 28,21%; chế biến than gáo dừa, sơ dừa: 14,03%; Doanh thu khác: 3,78% 1 Rủi ro về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ có tác động mạnh mẽ đến việc đầu tư xây dựng cơ bản, sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến nhu cầu tiêu thụ thép, trong khi đó hoạt động kinh doanh thép lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty....

  pdf27p thuyha 24-06-2009 192 34   Download

 • Quyết định 52/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

  doc14p trongthuy 18-08-2009 158 22   Download

 • Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdn3 31-10-2009 83 16   Download

 • Năm 2009, 2010 Bộ Phát triểnkinhtế Italia coi ViệtNam là một trong những “đốitác ưu tiên” củaItalia. Mộtkế hoạch đặcbiệttrị giá 1 triệu euro sẽđượctriển khai nhằm thúc đẩyhợptác kinh tế trong các lĩnh vựctrọng điểm: đóng tàu, máy công cụ (nhựa, gỗ, dệt), cơ sở hạ tầng và xây dựng, nông phẩm, dượcvàmỹ phẩm.

  pdf11p ngocdung 19-06-2009 122 9   Download

Đồng bộ tài khoản