Tổng quan lbs

Xem 1-20 trên 41 kết quả Tổng quan lbs
 • Luận văn được trình bày thành 3 phần bao gồm: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận:Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về đề tài, mục tiêu, ý nghĩa khoa học và xã hội mạng lại thông qua việc giải quyết các vấn đề được nêu trong đề tài.

  pdf91p sunflower_1 06-09-2012 108 40   Download

 • đường lối đối ngoại “tự chủ và có định hướng ưu tiên phát triển quan hệ với các láng giềng gần”, và “Định hướng cơ bản của chính sách đối ngoại (thông qua năm 2000) vẫn là những nguyên tắc chỉ đạo cho hoạt động đối ngoại của LB Nga”. Nội dung cơ bản của định hướng này tập trung thực hiện nguyên tắc: thực dụng, đa phương, thúc đẩy lợi ích quốc gia nhưng không gây đối đầu.

  pdf6p butmaudo 19-08-2013 73 15   Download

 • Thông tư liên tịch số 07/LB-TT về việc sản xuất gạch ngói nung nhằm bảo vệ đất canh tác do Bộ Xây dựng - Tống cục quán lý ruộng đất ban hành

  pdf4p truongvu 10-10-2009 55 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 7-LB/TT về việc hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá Thuế Nhà, Đất do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Quản lý ruộng đất - Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành

  pdf14p lawbds8 22-11-2009 91 11   Download

 • Thông tư liên tịch 05/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

  doc3p vanson 19-08-2009 110 6   Download

 • Thông tư số 16-TT/LB về quy định chế độ khóa sổ thu, chi ngân sách Nhà nước cuối năm tại các cơ quan ngân hàng Nhà nước các cấp do Bộ Tài Chính- Ngân Hàng Nhà Nước ban hành.

  pdf9p lawktkt7 29-10-2009 53 6   Download

 • Thông tư số 07-TT/LB về việc tổng kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch toàn miền Bắc và điều tra điển hình tình hình dân số phát triển năm 1960 do Bộ Nội vụ-Tổng cục Thống kê ban hành

  pdf5p lawvhxh17 19-11-2009 61 6   Download

 • Thông tư liên bộ số 6-TT/LB về chế độ trợ cấp khó khăn cho công nhân viên chức do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 324-CT ngày 29-12-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ trợ cấp khó khăn cho công nhân viên chức

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 66 6   Download

 • DL là viết tắt của khu vực lỗi lớn, trong đó có LB và RB, mức độ thành viên của ed, và DS đại diện cho khu vực lỗi nhỏ, bao gồm cả LS và RS, mức độ thành viên   của Ed.  tr là việc ước tính tỷ lệ quỹ đạo góc. k  có thể được tính bởi phương trình này e:

  pdf0p okioakia 14-11-2011 37 6   Download

 • Thông tư liên bộ số 16-LB/TT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính chương trình quốc gia nước sinh hoạt nông thôn do tổ chức UNICEF viện trợ do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

  pdf8p lawktkt7 29-10-2009 33 5   Download

 • Thông tư liên bộ số 31/TT-LB về việc hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 61 5   Download

 • Thông tư của liên bộ số 56-TT/LB về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính - Tổng Cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 575/TTg ngày 24-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997

  pdf5p lawxnk7 11-11-2009 43 5   Download

 • Thông tư liên tịch 56-TT/LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 575/TTg ngày 24-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997

  doc5p anhphuong 17-08-2009 54 4   Download

 • Thông tư số 34/TT-LB về việc hướng dẫ việc thi hành các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động do tổ chức công đoàn quản lý do Tổng Liên Đoàn lao động Việt nam - Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành

  pdf9p ngankhanh 10-10-2009 61 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 17-TT/LB về việc hướng dẫn quản lý, khấu hao tài sản cố định trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã) (kèm theo Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định) do Bộ Nông nghiệp; Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawktkt7 29-10-2009 40 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 01/LB về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại - Bộ Tài chính - UBNNHTĐT - Tổng cục hải quan ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 77 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 297-TT/LB về quy định chế độ xuất nhập khẩu hành lý của cán bộ, công nhân, lái xe, lái tầu, và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới bằng đường bộ, đường sông; của thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tầu thuyền Việt Nam hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế do Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục hải quan cùng ban hành...

  pdf8p lawxnk8 11-11-2009 57 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 4-LB/BĐ/VHTT về việc quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện có văn hoá phẩm do Tổng cục Bưu địên - Bộ Văn hoá và thông tin ban hành

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 49 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 5-TT/LB về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản - Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành

  pdf6p lawbds8 22-11-2009 60 4   Download

 • Thông tư số 02-LB về thể thức thanh toán cước phí bưu điện ghi nợ đối với các cơ quan, xí nghiệp do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Bưu điện ban hành.

  pdf2p lawtm12 22-11-2009 46 4   Download

Đồng bộ tài khoản