intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan ngân sách nhà nước

Xem 1-20 trên 465 kết quả Tổng quan ngân sách nhà nước
 • Khi nói tới NSNN không được nhầm lẫn giữa NSNN với Tài chính nhà nước. Nói tới tài chính nhà nước là tổng thể các quỹ tiền tệ của Nhà nước như quỹ bảo hiểm , quỹ ngân sách nhà nước... trong đó quỹ NSNN là quỹ tiền tệ quan trọng nhất. Còn nói tới NSNN là đề cập đến “toàn bộ các khoản thu,

  pdf12p butmauden 30-10-2013 417 54   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng hoạt động của ngân sách Nhà nước trình bày tổng quan về lý thuyết, thực trạng ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  doc11p dovanhoa5t 06-06-2010 2931 885   Download

 • Tiểu luận môn Tài chính học: Thâm hụt ngân sách nhà nước - Thực trạng và giải pháp trình bày tổng quan lý thuyết chung về ngân sách, thực trạng thâm hụt ngân sách ở Việt Nam, giải pháp cho các vấn đề thâm hụt ngân sách ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính.

  doc23p vinhtruongbka 28-05-2014 1126 334   Download

 • Mời các bạn tham khảo Tài liệu học tập Quản lý ngân sách nhà nước do PGS.TS Trần Văn Giao biên soạn để nắm bắt những kiến thức về tổng quan quản lý tài chính công, những vấn đề chung về ngân sách nhà nước, quản lý thu ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách nhà nước, quản lý cân đối ngân sách nhà nước.

  pdf98p eight_12 06-03-2014 455 189   Download

 • Đề tài: Liên hệ thực tế đối với cá nhân, doanh nghiệp đến thu chi ngân sách nhà nước trình bày tổng quan về ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách nhà nước; việc thu chi hợp lý của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, doanh nghiệp;...

  doc12p tamachan_cuxi 17-03-2011 465 132   Download

 • Luận văn" Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng" nhằm nêu tổng quan lý luận về quản lý ngân sách nhà nước. Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 373 127   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường trình bày tổng quan về cân đối ngân sách nhà nước, thực trạng cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam từ năm 1991 đến nay, hoàn thiện cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường.

  pdf245p langtuthangpro 21-05-2014 385 120   Download

 • Đề tài đã làm sáng tỏ về mặt lý luận về hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang; phân tích thực trạng các hình thức thu, chi NSNN tỉnh trong giai đoạn 2006 – 2010; sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp và phân tích số liệu thu, chi NSNN để minh họa về những thành tích cũng như hạn chế của công tác quản lý thu, chi NSNN tỉnh An Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf231p tsmttc_007 12-09-2015 280 88   Download

 • Nội dung chính của Chuyên đề Ngân sách nhà nước: Chi ngân sách nhà nước trình bày về tổng quan về chi ngân sách nhà nước, biện pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chi ngân sách nhà nước và vai trò kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, kinh nghiệm kiểm soát chi ngân sách nhà nước ở một số nước.

  pdf146p wave_12 07-04-2014 237 80   Download

 • Công bố số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2000 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 (theo các biểu đính kèm). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ quyết định thi hành./.

  doc67p duykhoi027 15-10-2011 332 67   Download

 • Ngân sách nhà nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế nước ta mà còn đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.Vào dịp đầu năm chính phủ mỗi nước đều tổ chức một cuộc họp thường niên nhằm tổng kết tài chính đã phân bổ chi tiêu trong năm vừa qua,đồng thời báo cáo về tình hình ngân sách và phân bổ ngân sách cho các bộ ngành trong năm tới.Tại cuộc họp thường niên này việc tăng nguồn thu cho NSNN(chủ yếu dựa vào các chính sách thuế và xuất khẩu) cũng...

  doc14p phancongdinh02 08-05-2013 227 57   Download

 • Nghiên cứu những lý luận về quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản huyện Núi Thành.

  pdf26p ten_12 08-02-2014 142 57   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý ngân sách Nhà nước cấp huyện. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Cẩm Khê. Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước huyện Cẩm Khê.

  pdf22p truongtien_04 10-03-2018 113 43   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm tắt lý thuyết mối quan hệ giữa lạm phát và bội chi ngân sách nhà nước trình bày tổng quan về lạm phát và bội chi ngân sách nhà nước, khái niệm bội chi ngân sách nhà nước, thực trạng bội chi ngân sách nhà nước hiện nay, mối quan hệ giữa lạm phát và bội chi ngân sách nhà nước.

  pdf24p thin_12 25-07-2014 132 30   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu. Chương 2: Những lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chương 3: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Chương 4: Giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam

  pdf195p hanh_tv27 16-04-2019 67 24   Download

 • Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 là đạo luật quan trọng trong hệ thống luật pháp về tài chính của nước ta... Luật Ngân sách Nhà nước (Luật NSNN) năm 2002 là đạo luật quan trọng trong hệ thống luật pháp về tài chính của nước ta. Từ khi được ban hành, Luật đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đồng thời củng cố kỷ luật tài chính, tăng cường tích lũy, sử...

  pdf6p dontetvui 20-01-2013 102 22   Download

 • Bài giảng trình bày các nội dung chính về khái niệm ngân sách nhà nước, phân loại theo nội dung kinh tế, phân loại theo tổ chức hành chính, Cân đối ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt98p huyhoang3009 28-03-2018 122 16   Download

 • NSNN là công cụ huy động nguồn tài chính của nhà nước nhằm hình thành quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước NSNN là một đạo luật tài chính cơ bản do Quốc Hội quyết định, thông qua các khoản thu chi tài chính của nhà nước được thực hiện trong một tài khoá.

  pdf137p meomay_12 27-12-2013 77 6   Download

 • Luận án bao gồm 4 chương với các nội dung tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; cơ sở lý luận về phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương; thực trạng phân bổ và cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu; phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân bổ, cấp phát sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  pdf194p kequaidan6 15-07-2020 15 5   Download

 • Kết quả nghiên cứu Ảnh hưởng của chi tiêu ngân sách nhà nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Sóc Trăng cho thấy chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, bổ sung từ ngân sách cấp trên trong tổng chi của địa phương, tốc độ thay đổi chỉ số giá trong nước có ảnh hưởng tới GDP bình quân trên đầu người.

  pdf4p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 45 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan ngân sách nhà nước
p_strCode=tongquanngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2