Tổng quan quan trắc môi trường

Xem 1-20 trên 103 kết quả Tổng quan quan trắc môi trường
 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH ACE Color technologise trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương tình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p lapduandautu 14-05-2018 2 2   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016 trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương trình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 2 1   Download

 • Bài báo mô tả cách vận dụng các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ để đưa ra các giải pháp thể hiện trực quan dữ liệu quan trắc môi trường (minh họa với dữ liệu quan trắc môi trường không khí ở TP Hồ Chí Minh).

  pdf11p tieuthi3006 16-03-2018 1 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Aeco pack plastic trình bày kết quả sau khi quan trắc tại mô trường công ty TNHH Aeco pack plastic về Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà, chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 0 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Bio inteernational năm 2016 trình bày nội dung của phần báo cáo bao gồm 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương trình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,.... MỜi các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lapduandautu 14-05-2018 2 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH công nghiệp xương quần trình bày nhận xét và đánh giá kết quản quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà; chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 2 0   Download

 • Bài giảng Tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường với các nội dung chính về tổng quan hệ thống quan trắc và phân tích môi trường ở trung ương và địa phương; hệ thống các phòng thí nghiệm phân tích môi trường; hiện trạng các phòng thí nghiệm. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt28p codon_01 14-11-2015 26 6   Download

 • Bài giảng Quan trắc môi trường - Chương 3: Quan trắc môi trường nước trình bày tổng quan về chất lượng nước, lựa chọn thông số quan trắc, lựa chọn vị trí quan trắc, các dạng mẫu nước, thiết bị lấy mẫu, chứa mẫu và bảo quản mẫuQA/QC trong lấy mẫu nuớc, đo hiện trường, xử lý số liệu quan trắc CLN.

  pdf33p nluu9184 03-05-2014 183 69   Download

 • Hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng chỉ tiêu COD, có 8/9 vượt quy chuẩn Việt nam từ 1,00 – 1,5 lần, Coliform có 5/9 vị trí vượt từ 4,3 – 23 lần. Hàm lượng dầu tổng đều không đạt quy chuẩn Việt Nam ở cả 9 vị trí quan trắc thuộc cả 2 khu vực: nuôi trồng thủy sản và bãi tắm.

  pdf0p coc_xanh 17-01-2013 104 23   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Capco waishing Việt Nam trình bày về chương trình quan trắc như: Tổng quan vị trí quan trắc; danh mục các thông số quan trắc theo đợt; danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm; phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; công tác QA/QC trong quan trắc,...

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 2 1   Download

 • Báo cáo Kết quả quan trắc môi trường - Công ty CP đầu tư Đăng Cơ trình bày nội dung chính trong báo cáo bao gồm: Tổng quan vị trí quan trắc; Danh mục các thông số quan trắc theo đợt; anh mục thiết bị quan trắc; phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; Công tác QA/QC trong quan trắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p lapduandautu 14-05-2018 0 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Shuan HWA Industrial (Việt Nam) trình bày nội dung chính về chương trình quan trắc và nhận xét đánh giá kết quả quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà; chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p lapduandautu 14-05-2018 1 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Sinwah apparel (Việt Nam) trình bày nội dung về môi trường quan trắc tại Công ty TNHH Sinwah apparel (Việt Nam) với nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà; chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p lapduandautu 14-05-2018 0 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Daily full international printing năm 2016 trình bày nội dung về tổng quan vị trí quan trắc; danh mục các thông số quan trắc theo đợt; danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm; phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; công tác QA/QC trong quan trắc,...

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 3 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty tnhh R&T look & security năm 2016 trình bày nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc như: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà, chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lapduandautu 14-05-2018 1 0   Download

 • Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Chi nhánh công ty TNHH Fotai việt nam năm 2016 trình bày: Tổng quan vị trí quan trắc; danh mục các thông số quan trắc theo đợt; danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm; phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; công tác QA/QC trong quan trắc,...

  pdf26p lapduandautu 14-05-2018 1 0   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu quan trắc môi trường; sơ lược về hoạt động quan trắc môi trường trên thế giới; Tổng quan về hoạt động quan trắc môi trường ở Việt Nam; Tồn tại và thách thức;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan hoạt động quan trắc môi trường".

  ppt49p codon_01 14-11-2015 73 21   Download

 • Bài tập lớn: Thiết kế mạng lưới quan trắc đất cho tỉnh Bình Thuận được nghiên cứu với các nội dung chính: Sơ lược về vị trí địa lí và điều kiện địa lí tỉnh Bình Thuận, tổng quan mạng lưới quan trắc và quan trắc đất tỉnh Bình Thuận, báo cáo mẫu và phương thức trình bày kết quả quan trắc mẫu đất. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc32p mimono54 05-09-2016 28 12   Download

 • Trong bài báo này, bộ lọc Kalman và biến thể tổ hợp cho phép ứng dụng trong các mô hình dự báo số sẽ được trình bày chi tiết. Một biến thể lọc Kalman tổ hợp địa phương sau đó sẽ được chọn thử nghiệm và đưa vào mô hình WRF. Các kết quả ban đầu cho thấy bộ lọc Kalman tổ hợp có khả năng nắm bắt tốt số liệu quan trắc vệ tinh. Từ khóa: Đồng hóa số liệu, lọc Kalman, mô hình WRF, dự báo tổ hợp, lọc Kalman tổ hợp. ...

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 38 6   Download

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kính gửi: Tổng cục Môi trường. Căn cứ Nghị định số ……/2013/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và mọi quy định về chứng nhận.

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản