intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan quản trị rủi ro

Xem 1-20 trên 287 kết quả Tổng quan quản trị rủi ro
 • Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu rủi ro và các khái niệm có liên quan, quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt45p tieu_vu12 03-07-2018 140 11   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Bài 1 TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo trình bày các kiến thức về rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính. Cùng tham khảo nhé.

  pdf9p hoangquoctrung1991 26-07-2012 981 272   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - ThS.Trịnh Thị Phan Lan" trình bày các nội dung như sau: Tổng quan về rủi ro và QTRR, nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, quản trị Rủi ro, tài trợ rủi ro. Tham khảo để nắm bắt chi tiết bài giảng này nhé.

  ppt31p trang_tc 02-03-2012 614 231   Download

 • Tiểu luận quản trị rủi ro: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tỷ giá và việc quản lý rủi ro tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam nhằm trình bày về tổng quan về rủi ro tỷ giá, thực trạng tình hình rủi ro tỷ giá tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam, phương hướng khắc phục rủi ro tỷ giá.

  pdf18p yellow_12 02-06-2014 440 117   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro nhằm tổng kết hoạt động quản trị rủi ro trong lịch sử và hiện tại, thảo luận mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và mua bảo hiểm. Nhận ra sự khác nhau giữa quan điểm truyền thống về quản trị rủi ro và quan điểm của cuốn sách này về quản trị rủi ro. Mô tả tóm tắt những yếu tố cơ bản về quản trị rủi ro.

  ppt10p sms_12 07-05-2014 460 58   Download

 • Quản trị rủi ro ngân hàng có 4 lĩnh vực chính là: tín dụng, lãi suất, hối đoái, thanh khoản. Theo ông, nếu đặt trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro thì nên tiến hành lĩnh vực nào trước? Đối với các loại rủi ro cơ bản của ngân hàng thì nên có một cái nhìn tổng thể, gắn kết. Cũng như một cơ thể con người, không thể lấy phần này, bỏ phần kia mà vẫn đảm bảo cơ thể đó hoạt động bình thường. Do đó, không nên tiếp cận những lĩnh vực rủi...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 165 51   Download

 • Bài tham luận "Quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel 2" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Basel 2 và thực trạng triển khai tại Việt Nam, thách thức mà ngân hàng Việt Nam phải đối mặt khi áp dụng Basel 2,... Với các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc8p kopico90 17-11-2015 163 35   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Phương pháp đo lường rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan phương pháp đo lường rủi ro, các bài tập để người học có thể ôn tập các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p tieu_vu12 03-07-2018 123 32   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Giới thiệu về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quản trị rủi ro bao gồm: Mối nguy hiểm, khái niệm rủi ro, phân loại rủi ro, những tác động của mối nguy hiểm và rủi ro trong kinh doanh và trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p tieu_vu12 03-07-2018 95 21   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phương quản trị rủi ro nhằm phân biệt được nhóm phương pháp kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro, giải thích được nội dung và các trường hợp ứng dụng các kỹ thuật kiểm soát rủi ro cơ bản, giải thích được nội dung và các trường hợp ứng dụng các kỹ thuật tài trợ rủi ro cơ bản.

  pdf7p canon_12 31-03-2014 289 15   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị rủi ro, nhận dạng rủi ro và phân tích rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro, quản trị rủi ro nhân lực, quản trị rủi ro tài sản,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 173 9   Download

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public và chương 3 - Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p praishy3 08-03-2019 42 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối nguy hiểm, khái niệm rủi ro, phân loại rủi ro, những tác động của mối nguy hiểm và rủi ro trong kinh doanh và trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p tieu_vu08 05-05-2018 15 2   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan và phương pháp nghiên cứu, chương 2 - Những vấn đề chung về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại và chương 3 - Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam

  pdf8p praishy4 14-03-2019 32 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 4: Rủi ro hoạt động" với các nội dung tổng quan về rủi ro hoạt động; tự đánh giá rủi ro; chương trình “thu thập dữ liệu tổn thất”; xác định chỉ số rủi ro chính; liên hệ thực tế quản trị rủi ro hoạt động tại Techcombank.

  pdf48p nguathienthan9 10-12-2020 19 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Phương pháp đo lường rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức về nguồn dữ liệu, phương pháp đo lường rủi ro, ước lượng trực tiếp phân phối xác suất của tổng tổn thất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p tieu_vu08 05-05-2018 10 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính" gồm 3 nội dung đó là tổng quan về định chế tài chính; rủi ro trong định chế tài chính; quản lý rủi ro.

  pdf26p nguathienthan9 10-12-2020 37 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường" giúp các bạn sinh viên nắm được tổng quan về rủi ro thị trường; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf27p nguathienthan9 10-12-2020 19 0   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro nhằm trình bày tổng quan về rủi ro, quản trị rủi ro, nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro. Quản trị rủi ro tác nghiệp và quản trị rủi ro tài chính.

  pdf175p red_12 15-05-2014 510 203   Download

 • Theo trường phái truyền thống, rủi ro được xem là sự không may mắn, sự tổn thất mất mát, nguy hiểm, hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người. Theo trường phái hiện đại, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Rủi ro có thể mang đến những tổn thất mất mát cho con người nhưng cũng có thể mang lại những lợi ích, những cơ hội. Nếu tích cực nghiên...

  doc18p vikkyls 16-07-2013 108 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan quản trị rủi ro
p_strCode=tongquanquantriruiro

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2