intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc địa đại cương

Xem 1-20 trên 173 kết quả Trắc địa đại cương
 • Bài giảng Trắc địa đại cương do thầy Lương Bảo Bình biên soạn có nội dung trình bày về hình dạng trái đất; hệ tọa độ trắc địa; hai bài toán trắc địa cơ bản; bản đồ địa hình và sử dụng bản đồ; sai số đo đạc; đo góc và phương pháp đo góc; đo dài và phương pháp đo dài; đo chênh cao; đo vẽ chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p andromedashun 26-05-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản; Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Công tác trắc địa trong công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p caphesuadathemchanh 25-10-2021 12 1   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng, kích thước trái đất; Phép chiếu gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger; Quan hệ giữa góc định hướng và góc phương vị thật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p caphesuadathemchanh 25-10-2021 13 1   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản đồ và mặt cắt địa hình; Tỷ lệ bản đồ; Biểu diễn địa vật trên bản đồ địa hình; Biểu diễn địa hình lên bản đồ địa hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p caphesuadathemchanh 25-10-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về các phép đo trong T địa; Sai số của các kết quả đo một đại lượng; Đánh giá độ chính xác các kết quả đo trực tiếp cùng độ chính xác; Đánh giá độ chính xác các kết quả đo gián tiếp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p caphesuadathemchanh 25-10-2021 14 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý đo góc; Cấu tạo máy kinh vĩ; Đo góc bằng theo phương pháp đơn giản; Các nguồn sai số của máy kinh vĩ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p caphesuadathemchanh 25-10-2021 15 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Đo dài bằng thước; Đo dài bằng thước thép; Đo dài bằng chỉ lượng cự (thị cự);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p caphesuadathemchanh 25-10-2021 6 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp đo cao hình học; Phương pháp đo cao lượng giác;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p caphesuadathemchanh 25-10-2021 6 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 7: Khái niệm về lưới khống chế trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung lưới khống chế trắc địa; Các cấp hạng lưới khống chế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p caphesuadathemchanh 25-10-2021 18 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 8: Lập lưới khống chế tọa độ đo vẽ bằng đường chuyền kinh vĩ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về đường chuyền kinh vĩ; Đo đường chuyền kinh vĩ; Bình sai tuyến kinh vĩ khép kín; Bình sai tuyến kinh vĩ phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p caphesuadathemchanh 25-10-2021 18 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 9: Lập lưới khống chế độ cao bằng đường đo cao cấp kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng tuyến đo cao kỹ thuật; Dụng cụ, nội dung và phương pháp đo; Các chỉ tiêu kỹ thuật; Bình sai tuyến đo cao kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p caphesuadathemchanh 25-10-2021 7 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp đo vẽ bản đồ địa hình; Nội dung bản đồ địa hình tỉ lệ lớn; Đo vẽ bản đồ bằng phương pháp toàn đạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p caphesuadathemchanh 25-10-2021 17 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố trí công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bố trí công trình; Cơ sở hình học và các tài liệu phục vụ bố trí công trình; Các giai đoạn bố trí công trình; Bố trí góc bằng và đoạn thẳng; Bố trí điểm bằng phương pháp tọa độ cực;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p caphesuadathemchanh 25-10-2021 17 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 1 Trái đất và cách biểu thị mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng - kích thước trái đất; Các hệ tọa độ - độ cao; Khái niệm về bản đồ; Phân mảnh và đánh số hiệu bản đồ địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p caphesuadathemduong 20-10-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 2 Sai số trong đo đạc cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép đo và sai số; Đánh giá kết quả đo cùng độ chính xác; Sai số trung phương của trị đo gián tiếp và của trị trung bình; Các đơn vị thường dùng trong trắc địa và nguyên tắc làm tròn số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p caphesuadathemduong 20-10-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 3 Dụng cụ và phương pháp đo trong trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dụng cụ và phương pháp đo góc; Dụng cụ và phương pháp đo dài; Dụng cụ và phương pháp đo cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p caphesuadathemduong 20-10-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 4 Lưới khống chế trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Góc phương vị; Các bài toán cơ bản về góc phương vị tọa độ; Lưới khống mặt bằng – Phương pháp thành lập và tính toán; Lưới khống độ cao – Phương pháp thành lập và tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p caphesuadathemduong 20-10-2021 13 0   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 7 Quan trắc công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan trắc độ lún; Quan trắc chuyển dịch ngang; Quan trắc độ nghiêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p caphesuadathemduong 20-10-2021 7 2   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 5 Đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các PP thành lập bản đồ địa hình; Các PP xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ; Mặt cắt địa hình; Đo khoảng cách, tọa độ, diện tích trên bản đồ; Đường bình độ và ứng dụng của đường bình độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p caphesuadathemduong 20-10-2021 12 1   Download

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 6 Công tác bố trí công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bố trí công trình; Lưới ô vuông xây dựng; Bố trí góc bằng, chiều dài, độ cao; Các phương pháp bố trí điểm; Bố trí đường thẳng và mặt phẳng; Chuyển trục và độ cao lên tầng; Đo vẽ hoàn công công trình (SV tự đọc). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p caphesuadathemduong 20-10-2021 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trắc địa đại cương
p_strCode=tracdiadaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2