intTypePromotion=3

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Xem 1-20 trên 93 kết quả Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
 • Bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nêu lên những quy định chung; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; thiệt hại được bồi thường; trách nhiệm hoàn trả. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  ppt97p cocacola_08 16-11-2015 136 35   Download

 • Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.

  ppt89p ktshoai 07-12-2010 137 27   Download

 • Bài báo tập trung phân tích, luận giải về bản chất trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; những quyết định hành chính, hành vi hành chính gây thiệt hại về vật chất, tổn hại về tinh thần phải bồi thường,...

  pdf9p emvaolop1 07-03-2015 80 14   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Tìm hiểu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành qua phần 1 sau đây. Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc luật bồi thường của nhà nước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf22p lalala7 07-12-2015 38 8   Download

 • Luận án có mục đích nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN); chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra trước những yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc32p hannguyetti 09-04-2017 38 10   Download

 • Việc ban hành Luật và Nghị định về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định chính Tài liệu của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tổ chức thực thi tốt các văn bản quy định này sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức đồng thời góp phần nâ...

  pdf26p lalala7 07-12-2015 36 2   Download

 • Để giúp người đọc hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tài liệu Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam do PGS. TS. Đỗ Văn Đại và ThS. Nguyễn Trương Tín biên soạn với sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Mời các bạn tham khảo phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf315p thuongdanguyetan08 16-04-2019 3 0   Download

 • Trên cơ sở tuyển chọn, trích dẫn những bản án, quyết định có tính điển hình trên mọi miền đất nước, các tác giả đã đi sâu phân tích những quy đinh của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, từ đó bình luận, so sánh và tham chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật ở nhiều quốc gia khác nhau. Mời các bạn tham khảo phần 2 của tài liệu Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam được chia sẻ dưới đây.

  pdf186p thuongdanguyetan08 16-04-2019 10 0   Download

 • Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ.

  pdf86p shiwo_ding9 03-07-2019 6 0   Download

 • Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 và những vấn đề cơ bản: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày chi tiết nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009.

  pdf56p shiwo_ding9 03-07-2019 16 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật định, phân tích, đánh giá các quan điểm trong khoa học pháp lý hiện nay, luận án còn nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực trạng thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do công chức cơ quan hành chính Nhà nước gây ra.

  pdf0p haohoa92 15-06-2016 87 21   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật thực định, phân tích, đánh giá các quan điểm trong khoa học pháp lý hiện nay, luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực trạng thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do công chức cơ quan hành chính Nhà nước gây ra.

  doc33p change05 14-06-2016 43 4   Download

 • Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

  doc30p vanthang122141 23-02-2011 199 57   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf33p abcdef_42 01-11-2011 128 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p mtferwic 04-09-2012 103 8   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 106 10   Download

 • Quyết định số: 1748/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 21-10-2015 23 0   Download

 • Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;...

  pdf12p codon_06 21-01-2016 36 0   Download

 • Thông tư liên tịch số: 17/2015/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;...

  pdf12p codon_06 21-01-2016 20 0   Download

 • Luật số 10/2017/QH14 ban hành về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf50p thongtucp 03-11-2017 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
p_strCode=trachnhiemboithuongcuanhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản