Trần Thái Tông

Xem 1-20 trên 228 kết quả Trần Thái Tông
 • TRẦN THÁI TÔNG ( 1218 - 1277 ) 3 5. Nói rộng về một con đường tiến lên ("Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ"): - Nguyên văn: xem "Thơ Văn Lý Trần", ibid., tr.73-75. - Bài "Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ" bao gồm nhiều phần, nhiều ý mà Thái Tông muốn truyền đạt, đánh thức, hộ trì hành giả, vì thế hành giả cần đọc kỷ nhiều lần để khắc ghi sâu vào tâm ý.

  pdf5p caott1 16-05-2011 71 10   Download

 • Đề tài: Thân phận con người qua Khóa hư lục của Trần Thái Tông bao gồm những nội dung về Trần Thái Tông và Khóa hư lục; cảm hứng về thân phận con người trong “Khóa hư lục” của Trần Thái Tông. Mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  doc27p hung_1995 03-07-2016 27 6   Download

 • TRẦN THÁI TÔNG ( 1218 - 1277 ) 2 2. Tựa Kinh Kim Cương Tam Muội - Nguyên văn : xem "Thơ Văn Lý Trần", ibid.,tr.32-34. - Thái Tông mở đầu lời tựa đã giới thiệu liền tinh yếu của Kinh Kim Cương Bát Nhã là chỉ đường vào chân tâm, thật tướng, rời mọi ngã tướng ngã niệm: "đạo, tục san bằng" - "đạo tục tiễn di" -. Ðấy là nội dung của "chân không - diệu hữu", "phi hữu phi vô", "phi tức phi ly" của Kim Cương Bát Nhã. Nội dung ấy trái ngược hay khác hẳn -...

  pdf6p caott1 16-05-2011 64 5   Download

 • TRẦN THÁI TÔNG ( 1218 - 1277 ) 1 I. Tiểu sử Tên thật là Trần cảnh, là con thứ của Trần Thừa, sinh ngày 16-6 Mậu Dần, 1218. Năm 8 tuổi cưới Lý Chiêu Hoàng; chỉ ít lâu sau, ngày 11 tháng 12, Ất dậu, 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Năm 20 tuổi, Trần Thủ Ðộ ép Trần Cảnh (bấy giờ là Trần Thái Tông) cưới Thuận Thiên (chị ruột của Chiêu Hoàng, và đang là vợ của Trần Liễu - anh ruột Trần Cảnh - vừa mới có thai) lập làm Hoàng Hậu, giáng Chiêu Hoàng...

  pdf5p caott1 16-05-2011 42 4   Download

 • TRẦN THÁI TÔNG ( 1218 - 1277 ) 4 Các Kinh, Luận của các bộ phái Phật giáo đều giới thiệu con đường Giới, Ðịnh, Tuệ dẫn đến Tâm và Tuệ giải thoát. Qua kiến thức Phật học sau nhiều năm nghiên cứu, đến tuổi 30, và qua kinh nghiệm tự thân, Thái Tông đã tóm lược chuẩn xác về Giới, Ðịnh, Tuệ học và viết thành các bài luận nêu trên. Về giới, nó là bước đi căn bản cho mọi hành giả.

  pdf6p caott1 16-05-2011 69 4   Download

 • Bài viết giới thiệu tư tưởng hòa đồng Tam giáo trên cơ sở Phật giáo và bắt đầu từ tọa Thiền ở bài “Tọa Thiền luận” trong sách “Khóa hư lục” của Trần Thái Tông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p bautroibinhyen16 10-02-2017 13 2   Download

 • VUA TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM 2 Khi vua Trần Thái Tông viết “giáo lý của đức Phật ta phải nhờ tiên thánh mà truyền lại cho đời”, thì đấy không phải là một lời nói suông buông ra từ cửa miệng một vị sư hay một người trí thức nào đó. Ngược lại, nó xuất phát từ một vị vua, một lãnh tụ quốc gia, tất nhiên nó sẽ được phản ảnh trong chính sách văn hóa giáo dục của chính quyền do vị lãnh tụ ấy đề xuất.

  pdf7p caott1 15-05-2011 71 18   Download

 • Thiền Tông chỉ nam của Trần Thái Tông Trần Thái Tông Trẫm thầm nhủ: Phật không chia Nam Bắc, đều có thể tu mà tìm; tính người có trí ngu, cũng nhờ giác ngộ mà thành đạt. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê muội, con đường tắt sáng tỏ lữ tử sinh, ấy là đại giáo của Đức Phật. Đặt mực thước cho hậu thế; làm khuôn mẫu cho tương lai, ấy là trách nhiệm của tiên thánh.

  pdf7p caott1 15-05-2011 110 16   Download

 • Trần Thái Tông – Nhà thiền học, nhà thơ Trần Thái Tông, vị vua mở đầu triều Trần (1225 - 1400), người anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông xâm lược lần thứ nhất 1258, nhà Thiền học và nhà thơ, có cuộc đời riêng đầy bi kịch. Theo sắp xếp của Trần Thủ Độ, lúc ấy đang giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ, Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng, vua nhà Lý (do Lý Huệ Tông, không có con trai nhường ngôi cho).

  pdf8p caott1 15-05-2011 87 15   Download

 • VĂN TRẦN NHÂN TÔNG HÀNH TRẠNG CỦA THƯỢNG SĨ TUỆ TRUNG Thượng sĩ là con trai đầu (lòng) của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương và anh cả của Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng thái hậu. Khi thái vương mất, Hoàng đế (Trần) Thái Tông cảm nghĩa, phong cho tước Hưng Ninh Vương. Thuở nhỏ, Thượng sĩ bẩm tính thanh cao, nổi tiếng thuần hậu, được giao trấn giữ quân dân ở lộ Hồng.

  pdf7p caott1 15-05-2011 60 8   Download

 • Thời Trần, Đại Việt là một trong những quốc gia hùng cường, có uy danh lừng lẫy, ngoại xâm phải kiêng sợ, lân bang phải kính nể. Thời Trần là thời của hàng loạt những nhân vật lịch sử sáng chói. Về chính trị thì có các vị vua sáng giá như: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông và các vị vương tước xuất chúng, mà nổi bật hơn cả là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

  pdf5p thanhtpc 29-03-2014 59 8   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Ngữ văn: Tìm hiểu thơ các vua thời Thịnh Trần (từ Trần Thái Tông đến Trần Minh Tông) là nhằm góp phần tìm hiểu một cách tương đối toàn diện thơ của các vị vua Thịnh Trần từ nội dung - tư tưởng đến nghệ thuật; đối chiếu, so sánh với thơ thời Lý để thấy nét đặc sắc và đóng góp của thơ các vua Trần.

  pdf132p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 20 5   Download

 • Trần Thái Tông mở nghiệp nhà Trần Trần Thái Tông tức Trần Cảnh, vua thứ nhất của nhà Trần, sinh ngày 17-71218, mất ngày 4-5-1277, làm vua 33 năm, nhường ngôi 19 năm, thọ 59 tuổi. Trần Cảnh là con thứ Trần Thừa, một người nhiều mưu lược, dưới triều Lý từng giữ chức Nội thị khán thủ (đứng đầu các quan hầu cận vua Lý trong cung).

  pdf5p caott1 15-05-2011 57 4   Download

 • Đầu năm 1226 (tháng 12 năm Ất Dậu), Trần Thủ Đô. tổ chức đảo chánh lật đổ nhà Lý, đưa Trần Cảnh lên ngôi tức Trần Thái Tông (trị vì 1226-1258), lập ra nhà Trần (1226-1400). Nguyên Trần Thủ Độ ép vua Lý Huệ Tông (trị vì 1211-1224) nhường ngôi cho người con gái mới sáu tuổi là Chiêu Thánh công chúa tháng Mười năm giáp thân (cuối 1224), tức Lý Chiêu Hoàng (trị vì 124-1225). Lý Huê.

  pdf6p chanhthu 24-06-2009 498 305   Download

 • Bài viết phân tích triết học Phật giáo Trần Thái Tông trên ba khía cạnh cơ bản: bản thể luận, nhận thức luận và nhân sinh quan. Theo các tác giả, Trần Thái Tông không chỉ là một vị vua anh hùng dám xả thân vì nghĩa và vì quốc gia xã tắc, mà còn là một triết gia với những tư tưởng độc đáo, đặc sắc về triết học Phật giáo. Trong đó, chúng ta phải đặc biệt kể đến sự kết hợp hài hoà giữa chủ nghĩa yêu nước với tinh thần nhập thế cao cả, đem đạo...

  pdf13p bengoan258 11-12-2011 87 39   Download

 • HOÀNG ĐẾ TRÂN NHÂN TÔNG TRÚC LÂM ĐỆ NHẤT TỔ ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG 竹林第一祖調御覺皇 1258 – 1308) Là vị vua thứ ba nhà Trần, tên húy là Trần Khâm, lúc nhỏ còn có tên Phật Kim, Nhật Tôn, con trưởng của vua Thánh Tông và Thái hậu Nguyên Thánh

  doc5p dinhtrang1001 17-08-2010 189 38   Download

 • Trần Nhân Tông tên làm Khẩm, con trưởng Thánh Tông, sinh năm 1258, đúng năm Thái Tông và Thánh Tông đánh tan quân xâm lược Nguyên - Mông lần thứ nhất. Nói đến Trần Nhân Tông trước hết là nói đến người anh hùng cứu nước. Ông làm vua 14 năm (1279 - 1293). Trong thời gian ấy, đất nước Đại Việt đứng trước thử thách ghê gớm: hiểm họa xâm lược lần thứ 2 và thứ 3 của giặc Nguyên-Mông.

  pdf5p hoacuc1209 19-01-2011 108 21   Download

 • SỬ LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ TRẦN NHÂN TÔNG 3 Sự kiện Yamamoto có đề cập tới, nhưng cho đây là một chép sai. Tuy nhiên, căn cứ vào những sự kiện, như ta vừa thấy trên và theo cách đồng nhất của chúng tôi, thì Trần Nhật Huyên ở đây chính là vua Trần Nhân Tông, chứ không phải vua Trần Thánh Tông. Cần nhớ là Bản kỷ của Nguyên sử chép Quang Bính còn sai sứ qua Nguyên sau khi vua Trần Thái Tông đã chết được một năm. Một lần nữa, vua Thánh Tông đã mất một năm, mà...

  pdf6p caott1 16-05-2011 50 11   Download

 • Chính sách trị vì của Trần Thái Tông (1218- 1277) 1 Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên có công mở nghiệp nhà Trần. Tên thật là Trần Cảnh, sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần 1218. Quê hương Tức Mạc, Phủ Thiên Trường nay là xã Lộc Vượng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Theo gia phả, tổ tiên nhà Trần là Trần Kính, gốc làm nghề chài lưới, rất giỏi sông nước, ở hưương Tức Mạc, phủ Thiên Trường, Trần Kính sinh Trần Hấp. Trần Hấp sinh Trần Lý.

  pdf6p ctnhukieu10 14-05-2011 58 7   Download

 • VỊ TRÍ VĂN HỌC CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG 3 Nhưng cuộc đời vua Trần Nhân Tông không giống cuộc đời những ông vua sinh ra, lớn lên, rồi thụ hưởng một đất nước thái bình. Năm vua ra đời cũng chính là thời điểm vua Trần Thái Tông vừa đánh tan đạo quân xâm lược thứ nhất của đế chế Nguyên Mông lần đầu tiên tiến công nước ta, dưới sự chỉ huy của một tên tướng khét tiếng tàn bạo Ngột Lương Hợp Thai (Uryangqadai).

  pdf7p caott1 16-05-2011 66 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản