intTypePromotion=1
ADSENSE

Trật tự giao thông

Xem 1-20 trên 482 kết quả Trật tự giao thông
 • Cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về Luật Giao thông, nắm được ý nghĩa, mục đích, nguyên tắc trong việc áp dụng các quy định Luật giao thông. Nắm chắc các kiến thức, vận dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống; nâng cao ý thức sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật pháp luật.

  ppt44p mat_den_trongveo 26-06-2012 277 53   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------Số: 983/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

  pdf23p maiquena 18-10-2012 96 13   Download

 • Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawgtvt10 26-11-2009 270 12   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu bổ sung góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật mà đặc biệt là Bộ luật hình sự và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự trong xử lý các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 73 9   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf8p maiquena 18-10-2012 57 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN THÙNG CHỞ HÀNG Ô TÔ TẢI TỰ ĐỔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC TẢI TỰ ĐỔ, Ô TÔ XI TÉC, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC XI TÉC THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  pdf3p caythongxinh 19-12-2012 57 4   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA BÁO CÁO GIỮA KỲ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CẠN ĐOẠN MAI DỊCH – NAM THĂNG LONG; DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH NÚT GIAO CẦU THANH TRÌ VỚI QL.5 VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI 3 NÚT GIAO TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 – TP HÀ NỘI.

  pdf2p caythongxinh 19-12-2012 26 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf13p tymong_manh 23-11-2012 65 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 29/2012/tt-bgtvtcộng hòa xã hội chủ nghĩa', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p caythongxinh 19-12-2012 46 2   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAM GIA GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

  pdf5p cunghoangdao 27-12-2012 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf15p cunghoangdao 27-12-2012 39 2   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BGTVT NGÀY 11/10/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p nhanhoxihxih 01-11-2012 46 1   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

  pdf7p nhanhoxihxih 01-11-2012 49 1   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf27p nhanhoxihxih 01-11-2012 52 1   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN KHÔI – PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG VỀ TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN: CẦU NHẬT TÂN; ĐƯỜNG NỘI BÀI – NHẬT TÂN; ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

  pdf4p nhanhoxihxih 01-11-2012 24 1   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THẾ THẢO - CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI CUỘC HỌP NGHE SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CÁC CẦU VƯỢT ĐỂ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, HẠN CHẾ ÙN TẮC GIAO THÔNG.

  pdf3p nhanhoxihxih 01-11-2012 40 1   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TỒN TẠI DỰ ÁN SỬA CHỮA MẶT CẦU THĂNG LONG Ngày 14 tháng 7 năm 2012, tại Văn phòng cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp để giải quyết một số tồn tại của Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ, Vụ KHCN, Vụ KHĐT, Cục QLXD &CL CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt...

  pdf3p tymong_manh 23-11-2012 28 1   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ TRIỂN KHAI SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT CẦU THĂNG LONG

  pdf2p tymong_manh 23-11-2012 30 1   Download

 • Thông báo số: 340/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 36 0   Download

 • Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về giao thông đường bộ.

  pdf35p abcdef_44 31-10-2011 471 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trật tự giao thông
p_strCode=trattugiaothong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2