Triển khai công tác giá năm 2005

Xem 1-4 trên 4 kết quả Triển khai công tác giá năm 2005
 • Công văn 1015/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai công tác giá năm 2005

  pdf1p hueman 16-08-2009 30 1   Download

 • Hệ thống giám sát định kỳ dân số và dịch tễ học tại 7xã/thị trấn của huyện Chí Linh (CHILILAB) đã được triển khai từ tháng 7 năm 2004 đến nay. Mục đích của hệ thống CHILILAB là cung cấp những bộ số liệu cơ bản về dân số và sức khỏe của cộng đồng làm nền tảng cho cho việc triển khai đánh giá tác động của các chương trình can thiệp. Số liệu được thu thập bằng bộ câu...

  pdf6p butmauvang 28-08-2013 14 1   Download

 • Họp phần "Kiểm soát ó nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo (PCDA) " là Ì trọng 5 Hợp phần của "Chương trình Hợp tác phát triển về môi trường (DCE) giai đoạn 2005 2010" được ký kết để triển khai sự hợp tác giữa Chính phu Đan Mạch và Chính phủ Việt Nam, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường.

  pdf9p trongminh123 18-10-2012 55 18   Download

 • Dự án CARD VIE062/04 “Nuôi thâm canh cá biển trong ao bằng mương nổi” được triển khai nhằm nghiên cứu phát triển một hệ thống ương giống và nuôi thương phẩm cá biển, có khả năng tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có ở Australia và Việt Nam. Khởi đầu từ tháng 08/2005 Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển nghề nuôi cá biển ở cả hai quốc gia nêu trên bằng cách gia tăng sản lượng cá giống kích thước lớn ở Việt Nam và cá nuôi thương phẩm tại Australia.

  pdf20p bach_nhat 09-03-2012 37 7   Download

Đồng bộ tài khoản