intTypePromotion=1
ADSENSE

Trung tâm quản lý bay dân dụng

Xem 1-20 trên 39 kết quả Trung tâm quản lý bay dân dụng
 • Quyết định 193/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc23p anhphuong 17-08-2009 128 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo quyết định số 91/ttg ngày 07/3/1994 của thủ tướng chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là trung tâm quản lý bay dân dụng việt nam và các cụm cảng hàng không.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p den_huyenbi 26-07-2010 127 7   Download

 • Thông tư 77/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc1p trongthuy 18-08-2009 130 2   Download

 • Quyết định số 10/1999/QĐ-CHK về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 193/1998/QĐ-CAAV ngày 12/02/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  pdf8p truongvu 10-10-2009 74 7   Download

 • Quyết định số 98/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Quản ý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf1p lawdn12 22-11-2009 60 5   Download

 • Quyết định số 10/1999/QĐ-CHK về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 193/1998/QĐ-CAAV ngày 12/02/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 67 4   Download

 • Công ty Điện lực III: Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. + Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Đầu Tư Việt Nam. + Trung tâm quản lý vận hành điện chiếu sáng. + Điện lực Quảng Ngãi. + Điện lực Gia Lai. + Các Công ty Xây lắp điện các địa phương thuộc khu vực Miền Trung. + Các Ban quản lý tiếp nhận và Xây dựng các công trình thuộc khu vực Miền Trung. Ban quản lý các dự án lưới điện nông thôn, miền núi. Ban quản lý vốn ODA Trung Ương và...

  pdf7p ttcao3 29-07-2011 55 4   Download

 • Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc2p vantien 19-08-2009 90 3   Download

 • Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf27p truongvu 10-10-2009 61 3   Download

 • Thông tư số 121/1999/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 77 3   Download

 • Quyết định 15/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 76 2   Download

 • Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 193/1998/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá tại các cảng hàng không sân bay và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

  pdf26p lawgtvt10 26-11-2009 65 2   Download

 • Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

  doc5p vantien 19-08-2009 66 1   Download

 • Với mục đích tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh đưa ra các giải pháp hợp lý cho Thương mại điện tử trong môi trường Việt Nam nhằm từng bước hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam ngày một phát triển. Việc đưa các thông tin, kiến thức đến với các doanh nghiệp là điều cần thiết, đặc biệt trong vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp có được các nhận thức đúng đắn về thương mại điện tử. “Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử”......

  pdf90p benq 01-03-2009 1702 319   Download

 • Lời mở đầu Lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung tâm quan trọng nhất trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. Hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế...

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 91 22   Download

 • Công Ty TNHH Trường Quang II đã có những hướng đi đúng đắn, đã thu được những thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển của Công Ty, công tác hạch toán nói chung và hạch toán nguyên liệu vật liệu ,công cụ dụng cụ nói riêng cũng không ngừng được củng cố, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý

  pdf8p lavie8 28-07-2011 55 9   Download

 • Tài liệu trình bày an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng, ném lựu đạn; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài gdqpan; phòng, chống vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác...

  pdf98p trinhthamhodang1217 14-01-2021 39 3   Download

 • Như chúng ta đã biết trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động đều bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương. Công cụ này nếu được nhà quản lý sử dụng đúng đắn sẽ là đòn bẩy kích thích người lao động phát huy hết khả năng và bầu nhiệt...

  doc48p dinhthao00 09-06-2011 1432 536   Download

 • Bài viết trình bày những quan niệm, nhận thức mới về mặt lý luận trong việc thiết kế phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh đồng thời trao đổi và chia sẻ những trải nghiệm thực tế của các nhà giáo dục, các thày cô giáo trong việc tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hóa, lấy người học làm trung tâm, học thông qua việc giải quyết tình huống và bằng hoạt động tự lực của người học, dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của thày giáo và các tài liệu, phương tiện học tập thích hợp.

  doc11p qttbtnu 05-06-2010 1309 489   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trung tâm quản lý bay dân dụng
p_strCode=trungtamquanlybaydandung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2