Từ điển cụm động từ trong tiếng anh

Xem 1-20 trên 45 kết quả Từ điển cụm động từ trong tiếng anh
 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.1', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf57p lananh 31-07-2009 2214 1848   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.2', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf88p lananh 31-07-2009 1727 1504   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.6', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p lananh 31-07-2009 1323 1083   Download

 • Tham khảo sách 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.5', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p doxuan 06-08-2009 1242 1077   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.4', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p doxuan 31-07-2009 1276 1038   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.8', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p doxuan 31-07-2009 1182 977   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.7', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p lananh 31-07-2009 1172 964   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương.9', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p doxuan 31-07-2009 1026 820   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 3.1', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p lananh 31-07-2009 487 413   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.12', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p lananh 31-07-2009 507 410   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.11', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lananh 31-07-2009 475 384   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 2.13', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lananh 31-07-2009 435 357   Download

 • Tham khảo tài liệu 'longman phrasal verbs dictionary_ chương 4', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lananh 31-07-2009 424 343   Download

 • Thế nào là cụm động từ? Cụm động từ là các cụm từ có cấu trúc bao gồm một động từ và một tiểu từ (phó từ, giới từ). Động từ Tiểu Ví dụ từ You can look up any new Anh có thể tra nghĩa bất cứ từ mới nào trong từ điển. Tôi đã cố gắng gọi cho cô ấy I tried to phone her but I Dịch nghĩa

  pdf8p lephinoinhieu 03-08-2013 72 19   Download

 • Giới thiệu về cụm động từ .I. Thế nào là cụm động từ? Cụm động từ là các cụm từ có cấu trúc bao gồm một động từ và một tiểu từ (phó từ, giới từ). Động từ Tiểu Ví dụ từ You can look up any new Anh có thể tra nghĩa bất cứ từ mới nào trong từ điển. Tôi đã cố gắng gọi cho cô ấy I tried to phone her but I Dịch nghĩa Look up words in your dictionary.

  pdf8p chuyentinhfacebook 20-07-2013 55 11   Download

 • Bộ từ điển Cụm động từ trong tiếng anh_ Longman Phrasal verbs Dictionary.

  pdf14p lananh 31-07-2009 6514 5985   Download

 • Đây là một bài tập về động từ 3 thành phần và thảo luận những chủ đề về những người nổi tiếng. Bạn hãy xem những cụm động từ đi cùng với 2 giới từ khác nữa dưới đây và ghép những từ đó vào chỗ trống. Bạn chỉ cần điền những chữ cái a, b, c ... vào chỗ trống.

  pdf5p tocxuxu 05-10-2011 264 80   Download

 • Hôm nay chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến vấn đề đi lại. Hãy xem những cụm động từ dưới đây và định nghĩa của chúng. Điền vào chỗ trống các cụm từ trên sao cho tạo thành câu có nghĩa. (Lưu ý rằng các động từ chính sẽ thay đổi tùy theo thời thì và chức năng của câu. Ví dụ drop off trong câu quá khứ bị động sẽ là I was dropped off.

  pdf5p tocxuxu 03-10-2011 158 47   Download

 • Cách nói về nghĩa vụ và sự cho phép trong tiếng Anh (Phần 2) .Để nói về cái chúng ta được phép thực hiện (hoặc được phép làm), chúng ta có thể sử dụng những động từ 'let', 'can' hoặc 'be allowed to'. Nhưng làm sao để lựa chọn cho đúng việc mình nên sử dụng cụm nào là phù hợp với ngữ cảnh của mình và diễn đạt trọn vẹn ý tưởng...Một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn.

  pdf5p stylegau 24-06-2013 27 4   Download

 • Trong bài viết này tác giả mô tả cách dùng một số động từ cụm có cấu trúc HAVE/TAKE/GIVE + A + [V]N ([V]N là danh từ trừu tượng phát sinh từ động từ đơn V) trong mối tương quan với cách dùng cấu trúc chứa động từ đơn V tương ứng (simple verbs) trong tiếng Anh nhằm tìm ra đặc trưng về phương diện ngữ nghĩa, ngữ dụng của chúng.

  pdf4p nganga_05 25-09-2015 23 4   Download

Đồng bộ tài khoản