Từ đường

Xem 1-20 trên 42152 kết quả Từ đường
 • Khóa luận tốt nghiệp "Nghiên cứu xử lý Amoni bằng phương pháp sinh học sử dụng các vi khuẩn tự dưỡng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về hiện trạng ô nhiễm và sự cần thiết phải xử lý các hợp chất nitơ trong nước, khái quát về một số phương pháp tách Amoni, phương pháp sinh học xử lý Amoni,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf59p thom989 21-10-2015 74 30   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Liệt tử Dương tử" do tác giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn, phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đạo, tỉnh mà mộng, huyền thoại và truyền thuyết, cố sự và ngụ ngôn, Dương Tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf149p doinhugiobay_06 11-12-2015 41 20   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Liệt tử Dương tử" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nhân vật Liệt Ngự Khẩu, nguồn gốc tác phẩm Xung Hư Chân Kinh, tư tưởng của Liệt tử, tư tưởng của Dương tử, vũ trụ, sinh tử và số mệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p doinhugiobay_06 11-12-2015 53 18   Download

 • Bài tiểu luận "Dịch thuật chuyên đề vi nhân giống quang tự dưỡng" có kết cấu nội dung gồm 4 phần, nội dung bài tiểu luận giới thiệu đến các bạn nguyên gốc của vi nhân giống quang tự dưỡng, dịch tổng thể, dịch tóm tắt sơ lược lại phương pháp vi nhân giống quang tự dưỡng,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Sinh học.

  doc20p 3008140018 11-04-2016 38 6   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tu dưỡng tính Đảng Cộng Sản của các bộ chủ chốt các xã ở vùng Đông Bắc Bộ trong giai đoạn hiện nay; luận án đề xuất các giải pháp chủ yếu, khi tăng cường tu dưỡng tính Đảng Cộng Sản của cán bộ chủ chốt các xã ở vùng này trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf203p boobu123 16-12-2016 16 6   Download

 • Người giữ Thanh Bình Từ Đường Ở Huế có một di tích gắn liền với lịch sử sân khấu Tuồng đó là Thanh Bình Từ Đường. Được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 5, tức năm 1825, Thanh Bình Từ Đường làm nơi thờ cúng các thánh thần được suy tôn là Thánh Sư, Tiên Sư, Tổ Sư và những người có công trạng đối với nghệ thuật sân khấu Tuồng Huế và khu vực miền Trung. Năm 1992, Di tích này đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia......

  pdf2p happyday_1212 18-01-2011 55 4   Download

 • Luận án "Tu dưỡng tính Đảng Cộng Sản của đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã ở vùng đông Bắc Bộ giai đoạn hiện nay" làm rõ lý luận và thực tiễn về tu dưỡng tính Đảng Cộng Sản của cán bộ chủ chốt các xã vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, đề xuất các giải pháp chủ yếu, khả thi tăng cường tu dưỡng tính Đảng Cộng Sản của cán bộ chủ chốt cá xã vùng này giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 8 0   Download

 • Nội dung tu dưỡng đạo đức cách mạng cơ bản của mỗi người là: biết sống có lý tưởng; xây dựng thái độ chính trị đúng đắn; thực hành những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam mới…*

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu khảo sát khả năng sinh trưởng của cây sâm Việt Nam được nuôi cấy theo phương pháp quang tự dưỡng trao dổi khí tự nhiên trên các môi trường khoáng khác nhau nhằm mục tiêu tìm được điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sự gia tăng sinh khối góp phần xây dựng quy trình sản xuất cây sâm in vitro có chất lượng tốt.

  pdf7p jangni2 19-04-2018 5 0   Download

 • Tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng" có kết cấu nội dung bao gồm 4 chương: Chương 1 - người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng; chương 2 - những chuẩn mực đạo đức cách mạng của người Đảng viên Cộng sản; chương 3 - mối quan hệ giữa đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 4 - nguyên tắc xây dựng và tu dưỡng đạo đức cách mạng.

  doc21p taichinh2a 10-06-2011 1121 355   Download

 • Kế hoạch Phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bổ sung năm 2014 trình bày Nội dung đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên năm 2014, thời gian và giải pháp thực hiện.

  doc3p tranphilong1964 08-05-2014 861 95   Download

 • Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật Vi sinh vật có thể sử dụng các nguồn cơ chất rất khác nhau để tồn tại và phát triển. Bởi vậy có rất nhiều kiểu dinh dưỡng khác nhau dựa vào nguồn chất dinh dưỡng hoặc dựa vào kiểu trao đổi năng lượng. 1. Dựa vào nguồn chất dinh dưỡng + Nguồn dinh dưỡng cacbon a. Tự dưỡng cacbon : Các vi sinh vật thuộc kiểu dinh dưỡng này có khả năng đồng hoá

  pdf6p heoxinhkute11 19-03-2011 454 79   Download

 • Phần 2 của cuốn ebook Tôn Tử binh pháp Ứng dụng vào quản lý xí nghiệp sau đây giúp các bạn có được những kinh nghiệm trong việc quản lý doanh nghiêp. Nội dung của phần 2 gồm có chương 3 và chương 4, trong đó chương 3 trình bày về khôn khéo thì thành công - mưu lược tiêu thụ; chương 4 là về tu dưỡng của người lãnh đạo một vấn đề quan trọng.

   

   

  pdf164p thuytrang_4 06-05-2015 104 67   Download

 • Từ các polyalcol có từ 3C đến 7C bị khử hyđro sẽ tạo ra các phân tử đường đơn tương ứng. Tuỳ theo vị trí khử H2 sẽ tạo ra 2 dạng đường: - Nếu khử H2 tại C1 sẽ cho đường dạng aldose. - Nếu khử H2 tại C2 sẽ cho đường dạng catose. Trong nguyên tử đường đơn có chứa các nguyên tử C bất đối nên có các dạng đồng phân lập thể. Số lượng đồng phân lập thể được tính bằng công thức A = 2n . ...

  pdf4p heoxinhkute5 09-11-2010 214 31   Download

 • Môi trường Ma3 không hormon và mật độ tế bào ban đầu 15µl tế bào lắng/ml dịch treo tế bào thích hợp cho sự sinh phôi soma. Sự tiến hóa phôi soma từ tế bào chuối Cau mẵn qua các giai đoạn đặc trưng của sự tiến hóa phôi đơn tử diệp: phôi hình cầu, hình núi lửa, hình kim tự tháp (ảnh 1 và 2) (Bùi Trang Việt và csv 2004; Trần Thanh Hương và Bùi Trang Việt 2003, 2004). Mối quan hệ di truyền giữa Manihot glaziovii và một số giống trồng Manihot esculenta (Nền co, Cuống trầu,...

  pdf13p lalan38 01-04-2013 56 12   Download

 • Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xính dùng cụm từ đương đại. Nào là văn học đương đại, âm nhạc đương đại, sân khấu đương đại, điện ảnh đương đại, múa đương đại và mỹ thuật đương đại... trong các chương trình văn học nghệ thuật giới thiệu tác phẩm các tác giả trẻ - thế hệ 8X... có phần đúng thôi, những tác giả trẻ đương thời sáng tạo nghệ thuật đối thoại với thế hệ mình, với dân tộc và thời đại.

  pdf7p gietnggiandoi 25-09-2012 33 9   Download

 • Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo Đại thừa.

  doc10p huybinh_89 22-06-2016 30 9   Download

 • Phạm trù lễ đối với việc tu dưỡng tính tình, trên quan điểm con người vốn thiện, ý nghĩa của lễ trong phương diện đạo đức, ý nghĩa của lễ trong lĩnh vực chính trị, xã hội,... là những nội dung chính trong bài viết "Phạm trù lễ của Khổng Tử và ý nghĩa của nó". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p vovandung1980 23-12-2015 47 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm c và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ từ đường cấp ii trở xuống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p cauvong_khuyet 22-06-2010 48 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài thuốc bổ huyết từ đương quy', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p banmaixanh123456 05-08-2013 24 2   Download

Đồng bộ tài khoản