Ứng dụng galois

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ứng dụng galois
  • Lí thuyết nhóm l một trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của Đại số hiện đại. Lí thuyết ny có những ứng dụng sâu sắc trong nhiều h-ớng khác nhau của toán học, vật lí... Đặc biệt, một số kĩ thuật trong lí thuyết nhóm đG đ-ợc sử dụng để mang lại những kết quả đẹp của toán sơ cấp. Chẳng hạn, tính giải đ-ợc của các đa thức đG đ-ợc giải quyết trọn vẹn bởi E.

    pdf43p qsczaxewd 19-09-2012 118 38   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:ứng dụng lý thuyết galois trong phép dựng hình', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf26p paradise_12 04-01-2013 125 46   Download

  • Giáo trình điện tử "Lí thuyết mở rộng trường và Galois" có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 mở rộng trường, chương 2 lý thuyết Galois. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

    pdf328p stusant 06-03-2016 20 7   Download

Đồng bộ tài khoản