intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 3 A party

Xem 1-20 trên 25 kết quả Unit 3 A party
 • Tổng hợp những những bài giảng của chương trình Tiếng Anh lớp 11 unit 3 A party có nội dung hay và đẹp mắt về hình thức, mời các bạn đọc cùng tham khảo. Với những bài giảng đã được chúng tôi tuyển chọn, các giáo viên có thể an tâm về mặt chất lượng để có nhiều thời gian giúp học sinh hiểu vai trò và cách sử dụng các Infinitive, Gerund, Passive infinitive, qua đó có thể sử dụng chúng trong câu một cách chính xác nhất. Hy vọng rằng với những bài giảng này, thầy và trò sẽ cùng nhau xây dựng những tiết học tốt nhất.

  ppt33p 909_tranhao 27-03-2014 261 39   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh 11 – Unit 3: A party (Language focus) hướng dẫn ôn tập ngữ pháp về dạng danh động từ và động từ nguyên mẫu cùng với đó là một số lưu ý mở rộng ở dạng bị động của danh động từ và động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh.

  ppt39p xilank_of 27-07-2020 12 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Tiếng Anh 11 – Unit 3: A party (Language focus)" để nắm chi tiết nội dung bài học, trau dồi và nâng cao kỹ năng về ngữ pháp Tiếng Anh.

  ppt24p xilank_of 27-07-2020 10 0   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh 11 – Unit 3: A party (Listening) hướng dẫn học sinh nghe hiểu và chọn đáp án cho thông tin đúng trong bài. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt20p xilank_of 27-07-2020 6 0   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh 11 – Unit 3: A party (Reading) hướng dẫn thực hành kỹ năng đọc tìm thông tin chi tiết và chỉnh sửa thông tin sai từ nội dung bài đọc xoay quanh chủ đề "A party".

  ppt21p xilank_of 27-07-2020 10 0   Download

 • Bài giảng Tiếng Anh 11 – Unit 3: A party (Writing) giúp học sinh viết một bức thư mời ai đó đến dự tiệc, rèn luyện kỹ năng viết, học tiếng Anh hiệu quả hơn.

  ppt22p xilank_of 27-07-2020 13 0   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm những giáo án của unit 2 A party giúp bạn giúp bạn tổng hợp các kiến thức để cung cấp cho học sinh và đạt mục tiêu chương trình dạy đề ra. Các giáo án trong bộ sưu tập này được một số giáo viên biên soạn một cách kỹ lưỡng nhất, giúp học sinh nắm được nội dung chính của bài. Đồng thời giáo viên còn giúp học sinh có ý thức học tập tốt nhất, tạo cho học sinh có sự yêu thích môn học và rèn một số kĩ năng Tiếng Anh cần thiết để sau này có thể vận dụng.

  doc47p 789_thuychi 28-03-2014 365 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 925 84   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-speaking', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1577 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1038 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-writing', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 1252 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 3: a party-listening', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 18-09-2011 705 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 3: a party', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p lovetime 04-04-2011 193 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 3: a party reading', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cuncon2211 27-11-2011 101 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 3: a party listening', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cuncon2211 27-11-2011 125 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 3: a party writing', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p cuncon2211 27-11-2011 116 3   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. fat 2) A. glad 3) A. hour B. any C. gas C. glass C. husband D. hat D. give D. hold B. geography B. happy II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. candle anniversary 5) A. relation celebrate 6) A. golden B. adult C. perhaps D. future B. together C. successful D. B. finish C. family D. B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) A date...

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 467 82   Download

 • By the end of the lesson, the students are able to discuss a plan for a party.. - By the end of the lesson, the students are able to assign responsibilities.

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 60 7   Download

 • PERIOD 20 TEST NUMBER 1 A / Aims and Objectives : Ss will be able to summarize the knowledge they have learnt to do the test well . B / Teaching aids : Papers , chalks and boards . C / Test : I / Complete these sentences with the suitable words or phrases in the brackets 1. I ( read / am reading / am going to read )a book about astrology at the moment 2. We ( go / are going / will go ) to a party on Saturday . 3. Nurses ( look / are looking / are...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 107 4   Download

 • Aim: to help ss to practice the speaking skill, distinguish the present tense and the past tense. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to practice the speaking skill, distinguish the present tense and the past tense. III. Techniques: Slap the board, Chinese whisper, Fill in the blanks, Racing game.

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 117 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 3 A party
p_strCode=unit3aparty

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2