Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

Xem 1-20 trên 53 kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 21/2009/qđ-ubnd của uỷ ban nhân dân tỉnh lạng sơn', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p daumeoduoicop 26-03-2010 246 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf11p inoneyear2 24-03-2010 97 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 3154/tb-lđtbxh về kết luận của bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội tại buổi làm việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn do bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 66 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf5p conchokon 12-09-2012 46 3   Download

 • Quyết định số: 13/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 32 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU, CƠ QUAN TỔ CHỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 37 2   Download

 • Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf11p ngochuyen2345 23-10-2015 21 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf81p inoneyear2 22-03-2010 66 5   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 23 0   Download

 • Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  pdf102p lawbds1 06-11-2009 63 4   Download

 • Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về định mức đất và chế độ quản lý việc xây phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

  pdf4p lawvhxh5 16-11-2009 58 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2009/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH NGÀY 11/5/2009. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf5p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 32 4   Download

 • Quyết định 127/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

  doc3p diennghia 19-08-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 127/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn4 31-10-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 56/2004/QĐ-UB về việc quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

  pdf9p lawdvpl1 10-11-2009 59 3   Download

 • Quyết định số 55/2004/QĐ-UB về việc quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” đối với hoạt động chứng thực tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

  pdf7p lawdvpl1 10-11-2009 45 3   Download

 • Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf2p lawttnh2 11-11-2009 43 3   Download

 • Quyết định số 1115/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh19 19-11-2009 31 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf3p xexucxich 26-04-2010 64 3   Download

Đồng bộ tài khoản